Oversigt | ansættelsesforhold

Er en kunde nok som selvstændig?

Jeg er nystartet fotograf og har været heldig at få en rigtig god aftale med et magasin. Men hvad nu, jeg har kun den ene kunde, og jeg har fået at vide, at så må man ikke have et firma, man skal have mange kunder. Har jeg et antal måneder til at finde flere i eller hvordan virker det?

Jeg startede også med kun en kunde. Det gør de fleste vel på et eller andet niveau. Så det behøver ikke at være et problem. De regler, du har hørt om, vedrører skelnen mellem at være lønmodtager (med alle de rettigheder, det medfører) og selvstændig (med de forpligtelser og rettigheder, der hører med). Meget langt hen ad vejen kan man sige, at reglerne er til for at beskytte folk, som i virkeligheden arbejder for en arbejdsgiver men mere eller mindre bliver skubbet ud i “at fakturere”, fordi det kan være lettere og billigere for arbejdsgiveren.

Der er en række forhold, som indgår, når SKAT vurderer, om der er tale om et lønmodtagerforhold, sådan at det f.eks. er arbejdsgiveren som er pligtig til at indeholde og betale A-skatten. Ingen helt faste regler, men en samlet vurdering af situationen, blandt andet indgår:

– om der er tale om en eller flere kundeforhold
– om den pågældende leverandør (dig) selv kan disponere over sin arbejdstid
– om der er en kontrakt, der kunne minde om en ansættelseskontrakt
– i hvilket omfang arbejdet udføres for leverandørens egen risiko
– om der betales, når arbejdet er udført eller løbende, faste månedlige ydelser

Det vil sige, det er altså helt OK kun at have én kunde, hvis du er i gang med at finde flere, ikke er bundet til noget, der minder om en ansættelseskontrakt, selv skal sørge for dit udstyr mv.

Du kan læse mere om reglerne her.

Kommentarer { 2 }

Fyraftensmøde – Ansættelse og afsked i mindre virksomheder

Som ejer, rådgiver eller bogholder i en mindre virksomhed kan det være svært at overskue alle reglerne på det personaleadministrative område.

  • Hvad er forskellen på en funktionær og en timelønnet?
  • Hvad er mindstelønnen?
  • Kan jeg frit fyre en medarbejder, jeg er træt af?
  • Hvad er reglerne for ferie, sygdom og barsel?

Der er mange regler at holde rede på og Regnskabsskolen har derfor i 2014 udgivet 2 bøger om emnet.

Den seneste ““ Bogen om ansættelsesforholdet ““ udfordringer, regler og afvikling ““ er netop udkommet og i den anledning inviterer vi til gratis fyraftensmøde på Regnskabsskolen.

På mødet vil personalejurist Rikke Lovmand Vistisen dele ud af sin viden på området og du vil samtidig få mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Læs mere om fyraftensmødet, tid og sted her

 

Kommentarer { 0 }