Oversigt | afskedigelse

G-dagesatser 2018

Hvis du har opsagt en medarbejder, som er dagpengeberettiget, skal du udbetale G-dage/ledighedsdage i forbindelse med, at vedkommende fratræder. Betingelserne kan du læse om i mit indlæg om G-dage.

Her kan du se satserne, der har været gældende siden 1/1 2018:

G-dage

Hel godtgørelse 860 kr. pr. dag
Halv godtgørelse 430 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede 18.633 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede 12.422 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) 15.279 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) 13.323 kr. pr. md.

På DI’s hjemmeside kan du se flere takster for for sygedagpenge, g-dage m.m.

I Håndbog for nye chefer kan du læse meget mere om reglerne for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

Kommentarer { 0 }

G-dage-satser 2016

Her er de nye satser for G-dage ,der gælder fra 1. januar 2016. G-dagene er relevante for de, som opsiger en medarbejder, og som i den anledning skal betale de første ledighedsdage. Du kan læse mere om G-dage her: G-dage

G-dage

Hel godtgørelse                                                        836 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                      418 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                    836 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede                                                       557 kr. pr. dag
Dimittend (fuldtidsforsikrede)                             686 kr. pr. dag
Dimittend (deltidsforsikrede)                               457 kr. pr. dag

I Håndbog for nye chefer kan du læse mere om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

Kommentarer { 0 }

Begrundelser for afskedigelse af funktionærer

Jeg “låner” lige et par afsnit fra Håndbog for nye chefer som svar på et spørgsmål pr. mail om i hvor høj grad opsigelse af en funktionær skal begrundes:

En opsigelse skal i henhold til funktionærloven være begrundet i
enten medarbejderens eller virksomhedens forhold. Men også andre
ansatte kan få brug for en forklaring på, hvorfor han eller hun
siges op, så gør dig klart, hvorfor du opsiger medarbejderen.
Almindelige begrundelser, som tager udgangspunkt i virksomhedens
forhold kan være:

 • manglende ordretilgang
 • rationalisering
 • omstrukturering
 • ændring af virksomhedens fokus (=brug for andre typer
  medarbejdere).

Begrundelser, som tager udgangspunkt i medarbejderens forhold
kan være, at medarbejderen:

 • ikke udfylder arbejdsfunktionen tilfredsstillende
 • ikke møder stabilt
 • har samarbejdsproblemer med de øvrige ansatte
 • har overtrådt regler eller handlet illoyalt
 • er sygemeldt (se kapitel 12.3).

I næsten alle tilfælde vil en opsigelse med udgangspunkt i medarbejderens
forhold være en opfølgning på mindst én skriftlig
advarsel, som jeg skrev om i kapitel 11. Der skal være tale om en
meget graverende handling eller undladelse, for at en medarbejder
kan siges op uden at have haft lejlighed til at forbedre sig. Det kan
for eksempel være ved illoyal optræden eller gedigent pjækkeri.
Altså de områder, hvor man kan overveje, om medarbejderen
“bare” skal fyres, eller om der måske er tale om en bortvisning.

I bogen skriver jeg også om, hvornår det er berettiget at bortvise, hvad man skal være forsigtig med, når medarbejderen beder om at blive sagt op og hvordan hele papirarbejdet omkring beskyttelsen af dig selv som arbejdsgiver kan tilrettelægges.

Køb Håndbog for nye chefer her. Bestiller du som e-bog, har du den om 3 minutter :)

Kommentarer { 1 }