Oversigt | Arrangementer Abonner på denne kategori (RSS)

Nye datoer: Diplomkursus for bogholdere og gratis infomøder

Indtil nu har jeg kun haft en enkelt aftale i kalenderen for 2021: Jeg har booket, at jeg gerne ville have fri den 2. juli 2021, fordi TDF var planlagt til at være i København, og så skal jeg i hvert fald også være der :). Men den er nu slettet/udskudt…. Så fin tom kalender.

Men man kan hurtigt få fyldt kalenderen mere end et år frem – når man allerede får forespørgsler, der rækker ind i 2021!

Regnskabsskolens Diplomkursus for bogholdere er i år kommet på RAR Hovedstadens Positivliste for regional uddannelsespulje, og det kan mærkes på tilmeldingerne. De Regionale Arbejdsmarkedsråd har en “landsdækkende pulje på 100 mio. kr. om året, [der] er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder.” Så det er en fin liste at være på som regnskabsskole.

Og måske er det derfor vi allerede har fået forespørgsler om næste års startdatoer. Vi har selvfølgelig skyndt os at planlægge næste års forløb, så vi kan opfylde behovet.

Her er listen over de næste 5 startdatoer:
Hold 20D: 5. oktober 2020
Hold 21A: 14. januar 2021
Hold 21B: 8. april 2021
Hold 21C: 12. august 2021
Hold 21D: 4. oktober 2021

Læs alt om diplomkurset her

Vores gratis informationsmøder for iværksættere fik vi også i kalenderen, nu vi var i gang:
Tirsdag d. 19. januar 2021
Mandag d. 22. februar 2021
Onsdag d. 24. marts 2021
Torsdag d. 22. april 2021
Tirsdag d. 25. maj 2021
Torsdag d. 24. juni 2021
Mandag d. 23. august 2021
Tirsdag d. 21. september 2021
Onsdag d. 27. oktober 2021
Torsdag d. 25. november 2021

I næste uge begynder vi at planlægge det øvrige – vores korte aftenkurser i bogføring for eksempel. Det er altid rart at være i god tid.

Kommentarer { 0 }

Fradrag for tab ved svindel og tyveri – hvad med it-kriminalitet?

I bogen Skat og moms – får du dine fradrag skriver Søren Revsbæk og jeg i afsnit 5.30 (side 245):

Bedrageri og tyveri
Hvis man bliver udsat for bedrageri eller tyveri og får et tab derved, så kan tabet normalt trækkes fra. Tyveri skal dog normalt anmeldes til politiet, og tabet skal kunne dokumenteres. Nu handler denne bog jo om fradrag og ikke om indkomst. Vi forventer også, at vore læsere holder sig på den rette side af loven. Men som et kuriosum kan da lige nævnes, at har man fået indtægter via en strafbar handling, ja, så udelukker det ikke, at man skal betale skat af
indtægten. Lige hvordan det skrives på selvangivelsen, ja, det ved vi til gengæld ikke.

Moms
Har man fået stjålet varer, så er købsmomsen antageligt allerede fratrukket, og der er ikke mere at hente her.

Drejer det sig om it-kriminalitet, som f.eks. CEO-fraud, er man dog ikke nødvendigvis så heldig, at Skattestyrelsen synes, man skal have fradrag for sit tab. Læs f.eks. denne afgørelse, hvor en virksomhed får afslag på at få fradrag for et tab på 13.185.465,96 kroner pga. CEO-fraud: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2275639

De fleste af os ved godt, hvordan vi kan sikre os mod fysisk tyveri: Vi sætter tyverisikring på vores varer, putter særlige værdier i et pengeskab og sætter lås og alarm på døren.

Men hvordan sikrer vi os mod it-kriminalitet? Det er et område, der halter for mange – simpelthen fordi de ikke ved, hvordan de skal gribe det an.

Få gode råd af politiet d. 12. februar

Den 12. februar får Regnskabsskolen besøg af Ida Lund fra LCIK – Landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet. Hun vil fortælle om sit arbejde med økonomisk kriminalitet mod virksomheder, og hvordan vi kan beskytte os mod det: Hvad skal vi tjekke? Hvad skal vi ændre? Og hvordan griber vi det an i praksis?

Det er et fyraftensmøde, som henvender sig til virksomhedsejere og bogholdere (som jo ofte har adgang til flere virksomheders bankoplysninger mv.).

Der er endnu et par pladser tilbage. Du kan læse mere og tilmelde dig på Regnskabsskolens hjemmeside her: https://regnskabsskolen.dk/butik/kurser/it-kriminalitet/

Forsvar dig mod it-kriminalitet

Kommentarer { 0 }

Ny foredragsturne med DANA

I november tager jeg igen rundt i landet og holder gratis foredrag om reglerne for skat og moms for selvstændige. Her kan du se hvor og hvornår – og tilmelde dig med det samme (BEMÆRK især kort tilmeldingsfrist hvis du vil med i Esbjerg):

Herning: 4. november – tilmelding senest 18. oktober: https://dana.nemtilmeld.dk/168/

Esbjerg: 5. november – tilmelding senest 8. oktober: https://dana.nemtilmeld.dk/169/

Odense: 6. november – senest 25. oktober: https://dana.nemtilmeld.dk/170/

Nykøbing Falster: 11. november – tilmelding senest 28. oktober: https://dana.nemtilmeld.dk/171/

Værløse: 20. november – tilmelding senest 15. november: https://dana.nemtilmeld.dk/176/

Kommentarer { 0 }

Den nye ferielov – særligt for ejere/direktører i egne selskaber

Den nye ferielov er stærkt på vej – de første ændringer sker allerede her i starten af januar, hvor vi tager hul på et nyt – og forkortet – ferieår.

For langt de fleste – lønmodtagerne – er der ikke så meget at tage stilling til: Vi skal indordne os under både overgangsordningen og de nye regler.

Men hvis du er ansat i dit eget selskab, kan du allerede nu overveje, om du vil være med i overgangsordningen eller skippe udenom.

For som ansvarlig ledelse er du ikke omfattet af hverken ferie- eller funktionærloven. Som ansat ansvarlig direktør har man ofte regler skrevet ind i ansættelseskontrakten, som tager udgangspunkt i de to love, men hvis du er eneste ansatte, er det jo ikke sikkert, at du har fået skrevet en ansættelseskontrakt med dig selv.

I forhold til den nye ferielov betyder det, at du selv kan bestemme, om du skal omfattes af overgangsordningen: Overgangsordningen betyder, at virksomheden skal indbetale et beløb, svarende til 12,5% af årslønnen, til

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

og pengene får du først igen, når du går på folkepension (eller på anden vis træder ud af arbejdsmarkedet).

Det kan være en god, skjult opsparing. Alt efter, hvordan pengene bliver beskattet: Bliver de beskattet nu, er det for mange en dårlig forretning, men bliver de først beskattet, når vi går på pension, kan det være en fordel. Men det er på den anden side også en likviditetsmæssig byrde – og hvis du er ung, er det rigtig mange år, du skal undvære pengene. (Jeg er ved at undersøge det med beskatningen – det er bare svært at finde den rigtige at spørge…)

For almindelige lønmodtagere er der ingen vej udenom: Virksomhederne må i gang med at spare op. Alternativet er at undlade at indbetale pengene, men så skal de forrentes.

Men for dig, som er direktør og ejer i dit eget firma, kan du vælge ikke at være med. Det gør du ved fra 1. januar 2019 ikke at have nogen ferieordning. Dvs. ikke vælge ferie med løn (eller til Feriekonto) men ferieordning: Ingen. I Danløn ser det sådan ud:

 

 

 

 

I Danløn – og nogle af de andre lønsystemer – kan man ikke bare skifte ferieordning midt i året. Og siden overgangsordningen starter den 1.9.2019, er det nu, altså i forbindelse med januar-lønnen, du skal have truffet din beslutning, hvis du gerne vil undgå at indbetale et års feriepenge til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

I januar (inden deadline for lønkørslen) afholder Regnskabsskolen et kursus til en meget favorabel pris, hvor vi gennemgår reglerne i ferieloven. Det kan du jo overveje at tilmelde dig – læs mere om det her: Den nye ferielov – update og praktisk håndtering i bogholderiet


Få styr på lønnen – køb Løn og lønbogføring for begyndere – med overgangsordningen til den nye ferielov:

Kommentarer { 8 }

Hvad med momsen, når vi deltager i DHL-stafetten o.lign.?

Rigtig mange virksomheder har tradition for at deltage i populære sportsarrangementer i løbet af sensommeren, f.eks. DHL Stafetten.

Når vi bogfører det i virksomhedens regnskab, skal vi være opmærksomme på, at der gælder forskellige momsregler for de forskellige omkostninger der er knyttet til deltagelsen i sådan et løb.

Virksomheden kan normalt få momsfradrag for:

 • administrationsgebyret, hvis der opkræves sådan et ved tilmelding
 • køb af motionstøj og andet udstyr, HVIS det er udstyret med virksomhedens navn/logo, OG virksomheden enten beholder tøjet og udstyret bagefter eller sælger det med moms til medarbejderne til markedspris. Vi kan ikke trække momsen fra, hvis vi forærer det til medarbejderne efter arrangementet.
 • leje af telt, borde og bænke.

Selve deltagergebyret er der normalt ikke moms på, medmindre der er en modydelse i form af reklame for virksomheden, og momsen vil da også kun kunne løftes af, hvis virksomheden faktisk får en reklameværdi ud af deltagelsen.

Køb af mad til sådan nogle arrangementer kan momsen ikke løftes af.

Du kan læse flere detaljer i BDO’s indlæg om emnet her: Moms ved deltagelse i DHL Stafetten, Team Rynkeby o.lign.

Deltagelse er i øvrigt et skattefrit personalegode for medarbejderne jf. http://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1924712

Kommentarer { 0 }

17 AMU-kurser på 6 uger :)

Det er ikke småting, der skal til, når vi skal lave et kursus, som kan godkendes som uddannelse for ledige med ret til seks ugers jobrettet uddannelse!

Helt konkret består vores kursus af 17 forskellige AMU-kurser, som tilsammen danner et fint forløb, hvor kursisterne når igennem rigtig mange af de praktiske opgaver, man møder i et bogholderi.

Du kan se kursusprogrammet hos vores samarbejdspartner Nyledige her.

Kurset består af 9 dage i Regnskabsskolen og 21 hjemmearbejdsdage. Og det er især forberedelsen til de 21 dage, vi arbejder hårdt med i denne tid. På hjemmearbejdsdagene skal der nemlig være rigtig godt materiale til for at fastholde interessen.

Vi laver gode videoer, opgaver, løsninger og afprøver konferencemuligheder, for der bliver hver dag mulighed for at tale med de øvrige kursister og underviseren – hvis man synes om det. Det er helt frivilligt :).

Herudover er jeg i gang med at tale med personer, som arbejder inden for bogføring/regnskab/økonomi for at høre, hvordan deres hverdag er. Bare som inspiration.

For os i Regnskabsskolen er det jo ikke nok bare at opfylde de tekniske krav: Lær at bogføre. For at materialet skal give mening for de kursister, som overvejer at arbejde professionelt i branchen, må der mere til.

Virksomhedsnært materiale: Ingen i Regnskabsskolen underviser uden også at bogføre i praksis. Undervisningen bliver en smule for teoretisk, hvis man alene tager udgangspunkt i lærebøger og opfundne historier. Så kursisterne kommer til at møde virkelige (anonymiserede) bilag fra firmaer, som er i fuld gang – og de cases, vi opbygger til opgaverne, handler om praktiske problemstillinger, vi har mødt i bogføringen/økonomistyringen i faktiske virksomheder.

Blandt de emner, vi når når rundt om er

 • e-handel (mange små salg, hvordan håndterer man…)
 • konsulentvirksomhed
 • handel med udlandet
 • splitmoms (og andre særlige momsregler)
 • lønudbetaling og -bogføring
 • debitorhåndtering
 • inkasso
 • kreditorer
 • afstemninger
 • årsafslutning

…. og meget mere. Med udgangspunkt i e-conomic og Excel.

Kursisterne ender med en stor, god og solid redskabskasse at arbejde videre med, og jeg glæder mig helt vildt til at få det første kursus i luften.

Det starter den 7. maj.

Tilmelding: Uanset om du er ledig, selvstændig eller i arbejde kan du deltage. Hvis du er ledig, betaler jobcentret for kurset, hvis du har ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Hvis du er selvstændig eller ansat, kan du deltage på almindelige vilkår: Prisen afhænger af dit uddannelsesniveau, hvor AMU-målgruppen slipper meget billigere end personer med længerevarende uddannelse.

Tilmelding foregår hos Nyledige:
https://nyledige.dk/kurser/oekonomi-regnskab-og-kontor/oekonomistyring-med-e-conomic-og-excel/

….. men du kan også ringe til os i Regnskabsskolen, så kan vi formidle kontakten. Der er noget papirarbejde – men det er ikke uoverkommeligt, og Nyledige hjælper med det, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Så alt i alt: Vi har super travlt, det er super spændende.

Kommentarer { 0 }

….. så der er ikke så længe til nu. Sammen med Birger holder jeg et årsregnskabskursus for enkeltmandsvirksomheder. Det koster kun 400 kr. at komme med – og jeg sidder lige netop nu og er i gang med materialet (elsker at lave kursusmateriale, når jeg er i god tid).

Kurset kan du læse om her:
https://regnskabsskolen.dk/butik/kurser/aarsregnskab-for-enkeltmandsvirksomheder/

Det passer fint med, at kurset bliver afholdt lige et par dage efter, at selvangivelsen udkommer – og derfor kan vi få de helt rigtige rubrikker mv. i materialet til kurset :).

Lige netop i disse dage er jeg ved at lave en årsafslutning for en lidt større virksomhed. Og det er super godt lige at komme det hele igennem: Det minder mig om, hvorfor halvårsafstemninger er guld værd :).

Så – hvis du har en enkeltmandsvirksomhed og gerne vil have din selvangivelse afleveret både hurtigt og korrekt – så er det nu, du skal tilmelde dig på det ovenstående link.

Kommentarer { 0 }

Godt nytår

Som mange andre, er nytåret også for mig en anledning til at se både tilbage og frem. Det har været et usandsynligt travlt år for mig i Regnskabsskolen, og også på hjemmefronten er der sket store ændringer. Heldigvis stort set alt sammen positivt.

I Regnskabsskolen var 2016 året, hvor vi fik gang i vores e-kurser for alvor, og vi har haft et rigtig godt salg af denne helt nye produktlinje. Det kommer vi til at arbejde mere med fremadrettet. Bogholderiet har også fået et boost – vi har været heldige (og medarbejderne dygtige) til at tiltrække og fastholde gode kunder, hvor den største omsætning er kommet via kunder, som anbefaler kunder. Det er jo helt fantastisk. I 2017 kommer vi til at fokusere meget på den tekniske udvikling, som i øjeblikket er i gang i bogholderiet. (Du kan bl.a. få mere at vide om det her: http://www.fremtidensregnskab.dk/.) Vi er faktisk allerede i fuld gang, og det er også udmøntet i et kursus om netop fremtidens bogholderi: http://regnskabsskolen.dk/butik/kurser/fremtiden/.

Til Facebook har jeg lavet en lille nytårshilsen til iværksætterne og deres rådgivere. Den kan du også se her:

Jeg ønsker dig og dine et rigtig glædeligt nytår. Pas på jer selv og hinanden derude i aften.

Tak fordi du følger med her på bloggen. Tak for i år – og på gensyn i 2017.

De bedste hilsner
Anette

Kommentarer { 0 }

Webinar: 9 tips til din årsafslutning

Tag med på turen fra bogført materiale til korrekt skattemæssigt resultat.

På Regnskabsskolens gratis webinar får du  9 tips til, hvordan du tjekker dit eget regnskab. Hør om:

 • Reguleringer
  Hør om de poster, som skal reguleres i bogføringen, inden vi har et korrekt skattemæssigt resultat. Varelager, egetforbrug, repræsentation mv.
 • Afskrivninger
  Bliv opdateret på reglerne om skattemæssige afskrivninger.
 • Kontrol
  Få de vigtigste tjekpunkter, så du kan kontrollere, om dit regnskab er bogført korrekt.

For enkeltmandsvirksomhederne er der herefter kun en kort vej til færdigudfyldt selvangivelse, når det skattemæssige resultat er på plads i bogføringen ““ så det er bare med at hoppe med på vognen og få det på plads med det samme.

Næste planlagte webinar er mandag d. 9. januar 2017 kl. 19.

Tilmeld dig webinaret her: 9 tips til årsafslutningen

Kommentarer { 4 }

Gratis fyraftensmøder: Værløse, Odense, Aarhus og Aalborg

Til marts kommer jeg rundt i landet og holder gratis fyraftensmøder i samarbejde med DANA. Nærmere bestemt kommer jeg til Værløse, Odense, Aarhus og Aalborg. Fokus på møderne er den udvidede selvangivelse.

Danas arrangementer plejer at være rigtig hyggelige, så hvis du er selvstændig, synes jeg du skal kigge forbi. Husk endelig visitkortet! Der bliver rig lejlighed til at netværke med andre iværksættere bagefter.

Klik på det relevante link for at læse mere og tilmelde dig:

Værløse d. 03-03-2016

Odense d. 07-03-2016

Aarhus d. 08-03-2016

Aalborg d. 09-03-2016

Kommentarer { 0 }

Få SVU-godtgørelse, når du vælger økonomistyringskursus

rundkredsRegnskabsskolens 6-ugers kursus i økonomistyring, som handler om bogføring, budgetter, regnskab og økonomi især i mindre virksomheder, er velegnet for alle, som ønsker at få et grundigt indblik i virksomhedens økonomiske redskaber. Vi afholder kurset i samarbejde med KEA og rent praktisk er der tale om 12 kursusdage i løbet af seks uger – i Hellerup.

Kurset kan afsluttes med eksamen, og det giver 10 ETCS-point.

Undervisningen er en kombination af oplæg, emner til diskussion, praktiske øvelser i bl.a. bogføring, beregning af nøgletal, udarbejdelse af budgetter og meget mere. Der er en del læsestof, for ud over “den officielle lærebog”, som du kan låne/købe, får du en række af Regnskabsskolens bøger gratis med, så du også har dem som opslagsbøger efter kurset.

Hvis du er interesseret, kan du enten deltage som ledig eller betale kurset selv. Hvis du selv (eller din virksomhed/arbejdsgiver) skal betale, kan du muligvis få SVU-godtgørelse mens du deltager i kurset. Det er normeret til seks hele uger, og her i 2015 er satsen, man får, 3.308 kr. pr. uge (eller mindre, hvis man vælger også at arbejde ved siden af kurset). Men 3.308 kr. x 6 uger = 19.484 kr. Nyledige, som vi samarbejder med, hjælper gerne med skemaarbejdet, hvis du vil på kurset og gerne vil guides igennem processen.

Du kan læse mere om satsen og se, om du er berettiget hos SVU.dk.

 

Kommentarer { 0 }

Foredrag for selvstændigt erhvervsdrivende

raimage1
Eller foredrag og foredrag: Når man kun har en halv time er det jo nærmere en peptalk, et inspirationsoplæg… eller noget. Men jeg er efterhånden blevet god til at forklare helt nye selvstændigt erhvervsdrivende, hvad virksomhedsøkonomi handler om på kort tid. Her er det et billede fra Danske Fodterapeuters arrangement for alle de kommende fodterapeuter, hvoraf 95% vil starte virksomhed, når de er færdiguddannede.

Pointen er, at regnskab og bogholderi ikke er farligt. Og jo mere, du ved om din økonomi, jo bedre bliver du til at styre din virksomhed. Men det, jeg siger og viser er praktiske eksempler på, hvad man kan og må – og hvordan man gør det. Og måske også en enkelt lille historie om, hvad man absolut ikke må – og ikke skal gøre.

I hvert fald skal de nye selvstændige:

 • Lave et (eller som regel flere) budget(ter)
 • Få styr på forskudsregistreringen hos SKAT
 • Dedikere en bankkonto til formålet, så økonomien er fint adskilt mellem privat og firma
 • Vide, hvad et bilag er og gemme alle bilag
 • Kende forløbet for afregninger og frister hos SKAT
 • Have en idé om, at visse nøgletal kan hjælpe dem med at styre virksomheden frem mod økonomisk succes

– så der er nok at tage fat på, når man kun har kort tid at levere budskabet i.

Det var en rigtig fint heldagsarrangement, Danske Fodterapeuter havde lavet, så jeg var glad for at være med.

 

Kommentarer { 0 }

Århus – Slagelse – København: Gratis fyraftensmøde

Så er jeg igen på vej på tur – og det kan jeg rigtig gode lide. Denne gang er der tale om tre arrangementer sammen med Dana, hvor jeg skal fortælle om regnskab og økonomi – og fokus på fradrag og virksomhedens aktiver.

Alle er velkomne – men det er selvfølgelig mest interessant for jer, som er selvstændigt erhvervsdrivende. Og Danas arrangementer plejer at være rigtig hyggelige, så jeg ser frem til nogle gode aftener.

Slagelse Torsdag d. 08.10. 2015 kl. 17:00-20:00
Voxeværket, Teknikvej 2C, 4200 Slagelse
https://www.dana.dk/sider/arrangement/fyraftensmoede-virksomhedens-fradrag-og-vaerdier.aspx

Århus 19.10.2015 kl. 17:00-20:00
Konferencecenter Kirstinelund, Skæringvej 100, 8520 Lystrup. “Cafeen”
https://www.dana.dk/sider/arrangement/virksomhedens-fradrag-og-vaerdier-aarhus.aspx

København 21.10.2015 kl. 17:00- 20:00
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København “Verdensrummet”
https://www.dana.dk/sider/arrangement/virksomhedens-fradrag-og-vaerdier-koebenhavn.aspx

Kommentarer { 0 }

Ny og forbedret udgave af etableringsbudgettet

Jeg er ved at lave nyt materiale om budgetter, fordi jeg skal holde nogle workshops i Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) for iværksættere om budget og budgetopfølgning.

I den anledning har jeg været igennem etableringsbudgettet og lavet nogle ændringer/tilføjelser, som gør det mere anvendeligt. Dels har jeg tilføjet finansiering nederst (det havde jeg nu også med i den seneste udgave), dels har jeg delt omkostningerne op i to kolonner for at skille udgifterne ad imellem “anskaffelser” og “drift før start”, fordi det er praktisk f.eks. i forhold til banken, at kunne redegøre for, hvor stor en del af den indledende investering, der lander i værdier, og hvor stor en del, der bliver “spist op” før driften (=salget) er i gang.

Du kan hente etableringsbudgettet her.

Hvis du er iværksætter, er du også meget velkommen til HIPs workshop om budgettering. Foreløbig er der planlagt tre: I København, Hillerød og Rødovre. Du kan se alle de planlagte workshops her.

Kommentarer { 0 }

Bogholdere med diplom

20150819_131124I onsdags havde vi fint besøg i Regnskabsskolen: En række af de tidligere diplomkursister – nuværende Diplombogholdere – kom forbi til et eftermiddagsarrangement, hvor programmet var

13.00: Velkomst (Anette Sand)

13.15: Oplæg om økonomisk styring og prognoser (Kåre Månsson)

14.15: Kaffe og kage

14.45: Oplæg om den nye årsregnskabslov og regnskabsklasserne (Søren Revsbæk)

15.45: Afrunding (Anette Sand)

Jeg ved godt, at det ser ud, som om, jeg prøver at skræmme kursisterne væk på billedet, men det tager de sig tydeligvis ikke af :). Der var tvært imod ret god interesse, også for de kurser, som vi præsenterede på dagen (en del af vores efteruddannelsesprogram for bogholdere).

Det er super hyggeligt at se Diplombogholderne igen. De har jo været her rigtig mange dage – kurset varer 19 hele kursusdage og afsluttes med en eksamen. Du kan læse om Diplomkursus for bogholdere her. Næste hold starter i oktober, lige efter efterårsferien. Det er også spændende at høre, hvad de bruger uddannelsen til, og der er flere, som bruger kurset til et brancheskift, så for nogle rykker det virkelig meget.

Samtidig lavede jeg starten på en lille brugerundersøgelse, som blandt andet handler om interessen for kurser online og internatkurser. Desværre foreløbig uden et entydigt resultat, så jeg fortsætter lige lidt endnu: Kunder som kommer i Regnskabsskolen i de næste par måneder vil også blive spurgt…. så må vi se, om jeg kan tolke noget ud af det.

Men det er ikke til at komme uden om: Det er sjovt at lave arrangementer!

Det næste er et budgetmøde med budget123. Men det kan jeg ikke selv være med til, for jeg har en anden aftale – men der bliver ellers fuldt hus: Der er kun 4 pladser tilbage :).

Kommentarer { 1 }

Gratis informationsmøde om hobbyvirksomheder

Jeg får jævnligt spørgsmål fra folk med hobbyvirksomheder (primært på hobbyvirksomhed.dk, der er beregnet til netop det), og en del af dem går på, om en hobbyvirksomhed nu også er den rigtige virksomhedsform, eller det bedre kunne betale sig at have en erhvervsmæssig virksomhed.

Det er længe siden vi har holdt et informationsmøde i Regnskabsskolen specifikt om hobbyvirksomheder, men nu er der igen et i kalenderen – det bliver d. 25. februar, og det er som vores øvrige informationsmøder gratis.

Jeg vil komme ind på:

 • Opgørelse af den skattepligtige indkomst for hobbyvirksomheder
 • Fradragsregler i erhvervsdrivende virksomheder og hobbyvirksomheder
 • Kravene til erhvervsdrivende virksomheder
 • Momsreglerne

Læs mere om mødet, og tilmeld dig her. [Senere red.: Der er ikke noget aktuelt møde særligt for hobbyvirksomheder, men du kan tilmelde dig informationsmødet for iværksættere her, hvor der også er plads til hobbyvirksomheder]

Kommentarer { 0 }

Bloggermøde i Regnskabsskolen – beskatning af gaver

I går havde vi så Blogger-økonomi-mødet i Regnskabsskolen. Du kan læse om baggrunden og finde anledningen her. Der var ca. 20 besøgende, og dermed var vores undervisningslokale fyldt. Bloggere på besøg i Regnskabsskolen

Emnet var økonomi, og selvom jeg havde en dagsorden, jeg gerne ville igennem, var fokus næsten 100% på de aktuelle problemer: Hvad stiller man som blogger op med de gaver, virksomheder sender i håb om at få dem anmeldt.

Det er lidt forskelligt fra blogger til blogger, hvordan det foregår: Nogle får både ønskede og uønskede forsendelser, andre får stort set kun ting, de selv har bedt om. For nogle er der tale om et betydeligt antal og for andre er det undtagelsesvis eller lejlighedsvis.

Gaver, man får tilsendt, skal værdiansættes, og værdien skal medtages i rubrik 20 på selvangivelsen (personer som driver deres blog som erhvervsdrivende virksomhed med momsnummer osv.: Kom til et informationsmøde i Regnskabsskolen og hør nærmere). Der er i den forbindelse flere overvejelser omkring værdien af de tilsendte gaver/anmeldereksemplarer:

 1. Er er tale om en ting, man kan og vil bruge, skal gaven værdiansættes til den værdi, den har for modtageren. Det har ikke inden mødet kunnet lade sig gøre for mig at få nogen skarp og citerbar officiel udtalelse fra SKAT, men jeg har talt med en medarbejder om, hvordan en sådan vurdering skal ske. Det er jo ikke altid, man kender den præcise værdi, og det er ofte tilfældet, at den værdi, virksomheden mener varen har, ikke er den samme for modtageren. Er der for eksempel tale om en flaske vin, som bloggeren rent faktisk drikker, er vinen omfattet af beskatningspligten og skal derfor skrives på listen til rubrik 20 på selvangivelsen. Hvis bloggeren normalt går i et discountsupermarked og køber den billigste vin, der er på hylden, kan man sige, at den vin, bloggeren har fået som gave, erstatter en flaske vin, han eller hun ellers ville have købt og derfor har en værdi, som svarer til netop denne bloggers normale budget for en flaske vin. Er vinen derimod givet til en vinkender, vil prisen skulle fastsættes ud fra vinkenderens viden om og værdsættelse af vinen. Besværligt? Ja. Men nødvendigt.
 2. Er der tale om en ting, som bloggeren ikke kan og vil bruge, er værdien for bloggeren 0 kr. Det er så min påstand! Jeg har som nævnt ingen kontakter hos SKAT, som vil udtale sig kategorisk om sagen. Men en medarbejder fra SKAT fortalte mig uofficielt om en folketingspolitiker, som ikke drak alkohol. Og når han fik vin forærende i forbindelse med foredrag eller tilsvarende, hældte han vinen ud og opgav pantværdien (var det 1,50 kr.?) i rubrik 20. Hvis gaven er babytøj og bloggeren ikke har nogen baby men måske – måske ikke – anmelder den fine kvalitet af babytøjet, har det også en lille værdi eller ingen værdi, siden det er ubrugeligt i den konkrete familiesammenhæng. Med mindre bloggeren giver gaven værdi ved at bruge den i andre sammenhænge. Hvis bloggeren vil være på den sikre side, han han eller hun vælge enten ikke at tage imod den ubrugelige gave eller returnere den efter anmeldelse.
 3. Hvis gaven slet ikke er til bloggeren men en ting fra en virksomhed, som er tænkt som præmie i en konkurrence eller lignende for bloggen læsere, kommer det lidt an på, hvordan setuppet er: Hvis bloggeren ikke faktisk har gaven men alene er reklamesøjle (fortæller om gaven og hvordan man kan deltage i konkurrencen, for eksempel ved at skrive en kommentar i kommentarfeltet på bloggen), er gaven egentlig bloggeren helt uvedkommende: Det er virksomheden, som donerer gaven og sender den direkte til modtageren. Derfor er der også virksomheden, som er ansvarlig i tilfælde af, at der skal afregnes gaveafgift (15% til staten – skemaet findes her) fordi gaven har en værdi på mere end 200 kr. Hvis gaven sendes til bloggeren og derefter udloves som præmie, vil der være tale om en skattemæssig 0-løsning for bloggeren: For gaven har en værdi, men den bruges til at skaffe flere læsere med, så man får også et fradrag for denne værdi. Dog kan der være tale om gaveafgift, hvis den har en værdi på over 200 kr. Så den første løsning: Direkte fra virksomheden til bloggens præmievindende læser, er klart den letteste.

Der var også diskussion af rabatordninger, gennemgang af nogle af de udgifter (direkte omkostninger), som kan fradrages inden beskatning og en hel masse andet. Godt møde – og spændende folk. Dagen efter står jeg tilbage med et spørgsmål, jeg ikke kan besvare generelt. Det handler om vareforbrug i forbindelse med anmeldelse: Hvis man på sin blog anmelder en brødmaskine og derfor bruger en hel weekend på at bage brød: Kan man så trække udgifterne til brødet fra som en direkte omkostning? Mit umiddelbare svar vil være “nej” med den begrundelse, at brødet nok bliver spist af familien og derfor har en værdi. Men det er et emne, jeg rigtig godt kunne tænke mig at diskutere med SKAT ved lejlighed, så jeg prøver at finde en kontaktperson, som kan og vil hos dem. Generelt: Nej. Men kan der være tilfælde, hvor vi kan sige, at et vist fradrag er rimeligt?

Endelig: Det, at SKAT har nævnt bloggere i deres gavevejledning betyder ikke, at alle bloggere skal vente besøg fra SKAT inden for den nærmeste fremtid. Foredragsholdere er også nævnt, og i det hele taget er der tale om eksempler på, hvem der kunne tænkes at modtage gaver. Og der er mange af den slags. Formuleringen om, at gaven skal beskattes i forhold til den værdi, den har for modtageren gør, at der ikke bliver tale om brandbeskatning, men reglen er med for at sikre, at der ikke går naturalieaflønning i den: Altså at man ikke for eksempel som foredragsholder kan aftale at få 10 dyre flasker et-eller-andet eller en bærbar computer i stedet for et honorar (som foredragsholderen måske skal betale topskat af) – så alle skal bruge deres almindelige, sunde fornuft.

Jeg vil gerne høre fra dig:

1. Hvis du er medarbejder i SKAT og kan, vil og må diskutere dette på vegne af SKAT
2. Hvis du er blogger og bliver udtaget til kontrol

Skriv direkte på as@regnskabsskolen.dk.

Interesseret i fradrag for selvstændigt erhvervsdrivende? Klik her og kom videre til “Bogen om fradrag”.

Kommentarer { 2 }

Nyhed hos SKAT: gratis webinar

Som noget nyt kan man nu komme på “kursus” hos SKAT via sin computer. De holder d. 21. november et gratis webinar for iværksættere og nye virksomheder. Her vil de på en halv time fortælle

 • Hvordan du beregner dit overskud
 • Hvordan du indtaster dit resultat i TastSelv
 • Hvordan du betaler din foreløbige skat

Jeg synes det er et fint tiltag, og vi har tilmeldt en af Regnskabsskolens medarbejdere, så vi kan se, om det er noget, vi fremover kan anbefale folk at deltage i.

Kommentarer { 0 }

Informationsmøder (next stop Hillerød…)

Udklip

I dag har jeg holdt et super godt møde om iværksætterøkonomi i Århus. Det var hos Dana, og der kan højst være 20 i lokalet, så der var begrænsning på deltagerantallet (og så er det jo skide irriterende, når folk tilmelder sig og spærrer en plads for andre – uden at melde fra, når de så ikke kommer alligevel…). Men alt i alt var det et rigtig godt møde, hvor vi talte om virksomhedsformer – herunder de nye iværksætterselskaber – og økonomi, især resultatopgørelsen og interessante, skattemæssige fradrag. Der blev også taget billeder, så vi har lidt illustration til blogindlægget her :).

Iværksætterøkonomi på aftenskole – 5 webinarer og masser af materiale med i prisen
For at have noget med i posen – ud over selvfølgelig gode historier om fradrag og hvad man må og ikke må – har jeg haft travlt i denne uge for at få lavet et nyt kursus færdigt. Det er et webinar som løber over fem aftener og hedder “Iværksætterøkonomi på aftenskole”, hvor pointen er, at folk ikke behøver at lette sig fra sofaen for at være med. Vi har fået fået skrevet program, lavet flyer med rabatkode og lagt kurset på internettet. (Rabatkoden giver 1.000 kr. i rabat på det kursus, som starter her i oktober, den er: “2013iva” (uden citationstegn). Og selvom man kan diskutere, hvor meget en rabatkode er værd, hvis den deles ud til højre og venstre synes jeg dog lige at I som følger med på bloggen må være blandt de allermest oplagte. Så hermed: Har du lyst til fem forrygende seminarer, hvor jeg leverer alt, hvad jeg kan om vigtige emner, herunder konkret budget, bogføring og regnskab, så skal du altså bruge den ovenstående kode og spare masser af penge, når du bestiller kurset.

Møde i Hillerød
Ud over de almindelige informationsmøder for iværksættere i Regnskabsskolen, har jeg også lige lavet en aftale med Dansk Iværksætterforening om at holde oplæg ved deres kommende møde i Hillerød. Mødet afholdes onsdag d. 25. september i Frederiksborghallen på Milnersvej i Hillerød og starter kl. 18.30. Man tilmelder sig ved at skrive til anders@d-i-f.dk – husk at skrive at du er inviteret af regnskabsskolen. Oplægget kommer til at handle om nøgletal og aktuelle skattemæssige fradrag, og der er god tid til både at stille spørgsmål og netværkeri med andre selvstændige, så medbring visitkort.

Kommentarer { 0 }

Bliv dus med e-conomic i Næstved

Sammen med Næstved Erhverv og Business Faxe har vi i Regnskabsskolen arrangeret et e-conomic-kursus, der forløber over 3 tirsdag aftener. Jeg underviser selv den første aften og Kasper Kyndsberg de efterfølgende. Det er et kursus, der er efterspurgt af rigtig mange iværksættere, og deltager du, får du også lejlighed til at stille spørgsmål, der vedrører netop din branche.

Du kan læse mere og tilmelde dig på Regnskabsskolens hjemmeside, og på dette link kan du læse en pressemeddelelse om det.

Måske ses vi i Næstved?

Kommentarer { 3 }