Håndbog for nye chefer (og deres regnskabsfolk) – ny og opdateret udgave på vej

Måske kan nogle af jer huske den? Håndbog for nye chefer, som udkom i 2011. Det er en af de bøger, som vi fik udsolgt fra forlaget – men dog ikke så hurtigt, som man kunne have ønsket sig. Ikke desto mindre har jeg fået nogle henvendelser i løbet af de seneste par år angående en opdateret udgave – og nu er den på vej: Jeg har deadline med teksten i morgen, mandag, og så ruller processen derudad…. forventet udgivelsesdato midt i august, altså lige efter sommerferien.

Spekulerer lidt over titlen: Måske bliver det bare det samme igen? Jeg kan ikke finde på noget bedre. Har du et forslag? Så lad mig det endelig vide.

Så lige nu skriver jeg altså blogindlæg og holder pause – for det er faktisk ikke så let med den reviderede udgave af bogen. En del tekst kan genbruges, men ud over alle de praktiske og faktuelle oplysninger, er der også nogle kapitler i bogen, hvor jeg kommer med forslag til, hvordan man kan håndtere uenighed med medarbejderne fra de helt små dagligdags ting til opsigelse og bortvisning. Og selvom også de dele skal handle om praktiske håndteringsmåder, kommer jeg jo ikke uden om, at der også er en del af mine egne personlige erfaringer og holdninger, med i bogen.

Så: Hvornår mener jeg det samme, som jeg gjorde i 2011? Og i hvilke tilfælde skal afsnit eller kapitler skrives om, fordi jeg har noget andet at byde ind med, end jeg havde for 6 år siden? Er mine eksempler tidssvarende – og hvor skal der opdateres?

Det er altid en personlig ting at skrive en bog, men mange af dem, jeg har lavet, har været lettere end denne. Men jeg er næsten færdig og foreløbig tilfreds med resultatet. Har dog lige nogle skrappe søndagstimer for mig….

Jeg regner med, at den kommer til at fylde knap 300 sider, og indholdet bliver:

Forord

1. Ansættelse af en medarbejder.

Rekruttering, jobopslag/stillingsannoncer, skriftlige ansøgninger, uopfordrede ansøgninger, ansættelsesprocedure, ansættelseskontrakt, arbejdsopgaver: pålæg og aftale, frigørelsesattest og erklæring om fratræden, konkurrence- og kundeklausul, immaterielle rettigheder, it, første arbejdsdag, prøvetid

2. Forskellige ansættelsesformer

Funktionær, månedslønnet eller timelønnet, elev/læring (EUD-elev), deltids­ ansat, tidsbegrænset ansættelse/vikariat, direktør, revalidering, virksomhedspraktik og løntilskud, under 18 år, ansættelse af familiemedlemmer, ulønnet arbejdskraft, freelancere, honorar, sort arbejde

3. Løndannelse

Økonomi og lønpakker – hvad koster en medarbejder?, akkord, provision, bonus og fantomaktier, løntillæg, frynsegoder med og uden kontantlønsnedgang, skat af fri telefon, pensionsordning, bil til rådighed, hjemmearbejdsplads, gaver og gratiale, kurser, efter- og videreuddannelse, kørsel og rejser, fritvalgsordning, naturalieløn, lønforhandling, underhåndsaftaler

4. Økonomi

Lønberegning, ATP, AES – arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring, AUB – arbejdsgiverenes uddannelsesbidrag, AFU – Arbejdsmarkedets fond for udstationerede, barselsfond/ barsel.dk, arbejdsskadeforsikring, forsikringer ud over lovpligtige

5. Personaleadministration.

Lønbehandling, uregelmæssige lønudbetalinger, ændring af ansættelsesvilkår, SKAT, skriftlighed, rygepolitik, medarbejderhåndbog

6. Arbejdstid.

Frokostpause og andre pauser, flekstid, merarbejde, overarbejde og afspadsering

7. Ferie og fridage.

Ferie med løn, feriepenge/feriegodtgørelse, ferieplanlægning, ikke afholdt ferie, helligdage og søgnehelligdagsbetaling, fridage, feriefridage

8. Sygdom og andet fravær.

Sygdom, lægebesøg, sygedagpenge og sygedagpengerefusion, stress, langvarig sygdom, deltidssygemelding mulighedserklæring og fastholdelsesplan, barnets første sygedag, omsorgsdage, graviditets-, barsels og forældreorlov, anden orlov, borgerligt ombud, private problemer

9. Ledelse, miljø og kultur på arbejdspladsen.

Sikkerhed og arbejdsmiljø, MUS (medarbejderudviklingssamtale), overvågning,  anerkendelse, ros og kritik, kommunikation og møder, kommer for sent/gå for tidligt, private aktiviteter, herunder sociale medier, sociale arrangementer, betroelser, mobning

10. Problemer i ansættelsen.

Pjæk og udeblivelse, illoyalitet, tyveri/snyd/svind, tjenstlig samtale, advarsel, bortvisning

11. Fratrædelse.

Opsigelse og afskedigelse, opsigelsesvarsel og ferieafholdelse, opsigelse på grund af sygdom og 120-sygedagsreglen for funktionærer, suspension og frit­ stilling, G-dage/ledighedsdage, anbefaling, tjenestebevis og reference, usaglig afskedigelse, exit-samtale/MAS (medarbejderafviklingssamtale), administrativ afslutning

12. Arbejdsmarkedets parter

Fagforening og a-kasse, arbejdsgiverforening, overenskomst, tillidsrepræsentant og samarbejdsudvalg

13…Afsluttende bemærkninger og tjekliste.

14…Love.

Bilag

Detaljeret indholdsfortegnelse

Som du kan se, er det en stor historie. Ansættelse fra vugge til grav. Og målrettet nye arbejdsgivere – men også brugbar for bogholdere og andre, som har personaleadministrative opgaver.

Hvis du får Regnskabsskolens nyhedsbrev, bliver du orienteret, når bogen kommer. Hvis du gerne vil have en særskilt besked, så skriv til mig direkte til nybog@anettesand.dk, så får du en mail, når vi er klar til at sælge og kender udgivelsesdatoen (og bliver ikke skrevet på nogen liste…).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.