Velkommen til marts måned – nu starter ferieplanlægningen

Alle ansatte har krav på 5 ugers ferie ifølge ferieloven. Hverken mere eller mindre. Både den 6. ferieuge og eventuelle ferie-fridage er rettigheder, som er forhandlet frem enten ved en overenskomst eller i de individuelle aftaler i virksomheden. Så hvis du ikke har nogen særlig aftale med dine medarbejdere ud over, at virksomheden følger ferieloven, er det fem ugers ferie, der er tale om.

Hovedferien skal varsles i god tid

Det er dig som arbejdsgiver, som placerer ferien efter at have hørt medarbejdernes ønsker og i det omfang, det kan lade sig gøre under hensyn til virksomhedens drift. Der er tale om to typer ferie: Hovedferie og restferie. Medarbejderne har ret til mindst 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj ““ 30. september. Det kaldes for hovedferien. Forældre med skolesøgende børn skal som altovervejende hovedregel have mulighed for at holde hovedferien i skolernes sommerferie.

Lige nu er det (allerede) relevant at begynde at tænke på varsling af sommerferien: Hovedferien skal varsles mindst tre måneder i forvejen. Det vil sige, at hvis sommerferien skal afholdes i juli måned, skal medarbejderne have datoerne at vide inden 1. april. Den øvrige ferie ““ restferien ““ skal varsles med mindst en måned. Det er vigtigt at overholde varslerne for at bevare planlægningsretten.

Kun “hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt” kan man inddrage en allerede varslet ferie, og i så fald skal medarbejderne have kompensation for eventuelle økonomiske tab ““ f.eks. hvis en købt ferie ikke kan aflyses. Man kan aldrig kalde medarbejdere hjem fra en ferie, de allerede er startet på. Så planlagt ferie skal overholdes.

I marts måned er det derfor relevant at indhente ønsker fra medarbejderne og få puslespillet til at gå op, så alle kan få at vide senest den 31. marts, hvornår deres sommerferie ligger.


Få styr på lønnen – køb Løn og lønbogføring for begyndere – med overgangsordningen til den nye ferielov:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.