Skattefri sundhedsydelser

Det er normalt, at medarbejdere i dag modtager visse skattefri sundhedsydelser på arbejdspladsen.

For arbejdsgiver har det ingen betydning, om ordningerne omfatter alle medarbejdere eller kun enkelte eller om det sker via betaling af en forsikringspræmie.

Arbejdsgiver har som regel altid fuldt skattemæssigt fradrag for udgifter til forbedring af medarbejdernes sundhed.

Spørgsmålet er, om medarbejderen skal beskattes, når arbejdsgiveren betaler udgiften?

Sundhedsydelserne opdeles i 5 typer

I og med at sundhed er et vidt begreb, opdeles ydelserne i 5 typer:

  1. Generelle velfærdsforanstaltninger
  2. Arbejdsrelaterede skader
  3. Skattefrie generelle ordninger
  4. Skattepligtige sundhedsudgifter
  5. Syge- og ulykkesforsikringer

1. Generelle velfærdsforanstaltninger

Det er normalt, at medarbejdere i dag modtager visse sundhedsfremmende goder på arbejdspladsen, eksempelvis frugtordninger og kildevand, og disse goder vil almindeligvis ikke blive beskattet, hvis de opfylder følgende betingelser:

  • De er uden væsentlig økonomisk værdi
  • De er ikke individualiserbar pr. medarbejder
  • De er ikke finansieret i en lønpakke.

Arrangement og firmasport

Generel skattefri sundhedsydelser omfatter visse former for firmasport og fælles arrangementer samt brug af motionsfaciliteter på arbejdspladsen (motionsrum, tennisbane o.lign.). Medarbejderne vil normalt ikke blive beskattet af  brugen af disse faciliteter.

Derimod er medarbejdernes brug af faciliteterne skattepligtig, hvis arbejdsgiveren betaler for en personlig instruktør. Grunden til dette er, at der her er tale om en væsentlig økonomisk værdi.

Sundhedstjek

Sundhedstjek, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren, er skattefrit for medarbejderne, hvis ordningen gælder alle og der kun foretages få og simple målinger for at checke medarbejdernes overordnede helbredstilstand.

Hvis der derimod fortages en omfattende helbredsundersøgelse, er udgiften skattepligtig for medarbejderne, hvis arbejdsgiveren betaler udgiften.

Almindelige vaccinationer

Vaccinationer uden væsentlig værdi er også omfattet af den skattefri sundhedspleje, hvis vaccinationen sker på arbejdspladsen og tilbydes alle virksomhedens medarbejdere (se punktet om arbejdsrelaterede skader vedrørende særlige vaccinationer).

2. Arbejdsrelaterede skader

Forebyggelse og behandling

Sundhedsudgifter til forebyggelse og behandling af arbejdsskader er skattefri for medarbejderen. Det gælder udgifter, som vedrører den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men også udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.

Det omfatter udgifter som skærmbriller, instruktion i korrekt arbejdsstilling og indretning af arbejdslads samt udgifter til fysioterapi, zoneterapi, kiropraktik og akupunktur. Det gælder også udgifter til behandlinger på privathospital, hvis skaden er sket under arbejde samt evt. krisehjælp.

Forsikringsordninger, som udelukkende omfatter behandling og forebyggelse af arbejdsrelatede skader, er også skattefri for medarbejderne. Ordningen behøver ikke gælde alle medarbejdere.

Som udgangspunkt er behandling af stress en privat udgift og dermed skattepligtig for medarbejderen. Men hvis stressen er arbejdsmæssigt relateret, kan behandling betragtes som forebyggende og er dermed skattefri for medarbejderen. Det er dog en forudsætning, at det  drejer sig om kortvarig stress.

Vaccinationer

Hvis vaccinationer er direkte nødvendige for medarbejderen for sikkert at kunne udføre sit arbejde i eks. udlandet, er udgiften skattefri for medarbejderen.

Hvis arbejdsgiveren derimod tilbyder vaccinationer til specielt udvalgte medarbejdere for at de kan være til rådighed i spidsbelastninger og lign., er der tale om et skattepligtigt gode. Beløbet kan dog gå ind under bagatelgrænsen.

3. Skattefrie generelle ordninger

Pr. 1.1.2012 er det ikke længere skattefrit for medarbejdere at modtage (visse former for) arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling.

Arbejdsgiver har derimod fuldt fradrag for disse sundhedsudgifter.

Skattefriheden dækker udelukkende udgifter til behandling af medarbejderes misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler samt rygeafvænning. Der er ikke nogen begrænsning for, hvor længe medarbejderen kan gå i behandling, bortset fra udgifter til medicin, som er begrænset til 6 måneder.

Ordningen skal kunne tilbydes alle medarbejdere på ens vilkår og kan begrænses ud fra anciennitet og  antal arbejdstimer.

Bemærk

  • Behandling af alkohol- og misbrugsproblemer kræver skriftlig erklæring fra læge.
  • Behandling af spilafhængighed er ikke skattefrit for medarbejderen.

4. Skattepligtige sundhedsudgifter

Sundhedsbehandling

Hvis en medarbejder modtager arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling, som ikke vedrører generel personalepleje (pkt. 1), arbejdsrelaterede skader (pkt. 2) eller behandling af misbrug (pkt. 3), er der tale om et skattepligtigt personalegode.

Hvis en sundhedsordning/-forsikring både indeholder skattefrie og skattepligtige elementer, vil hele ordningen, med enkelte undtagelser, være skattepligtig.

Beskatning og indberetning

Arbejdsgiver har pligt til at indberette værdien af en arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling, inklusive præmier til sundhedsforsikringer, som A-indkomst.

Hvis en forsikring kun dækker, så længe medarbejderen er ansat, skal indberetning af præmien ske periodevis i løbet af året.

Hvis en forsikring dækker en fastsat periode, sker beskatning og indberetning af hele årspræmien ved forsikringens start.

Integreret forsikring

Hvis sundhedsforsikringen indgår som en del af en pensionsordning, har forsikringsselskabet eller pensionskassen indberetningspligt i stedet for arbejdsgiveren.

5. Syge- og ulykkesforsikringer

Hvis arbejdsgiveren tegner en syge- og ulykkesforsikring, som kun dækker i arbejdstiden eller en rejseforsikring, som kun dækker rejser i arbejdsgiverens tjeneste, er den skattefri for medarbejderen.

Hvis forsikringen også dækker i fritiden – og overstiger 500.000 kr. – skal der ske en opdeling af præmien. I så fald beskattes medarbejderen af den del, som vedrører fritid.

Hvis forsikringen også dækker ægtefælle og familie, så er denne del skattepligtig for medarbejderen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.