Momsfritagelser vedrørende undervisning

Et af de store mysterier i momslovgivningen er tilsyneladende, hvornår undervisning er momsfritaget, og hvornår undervisningen er en fuldt momspligtig virksomhed. Det er i hvert fald et af de emner, jeg jævnligt får spørgsmål om. Som hovedregel fra nogen, som mener, at de ikke skal betale moms, men alligevel er blevet i tvivl.

Momsfritagelsen for undervisning findes i momslovens § 13 stk. 1 nr. 3. Det handler om skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og “anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning”. Det fremgår også, at fritagelsen ikke omfatter kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.

Det vil sige, at hvis man leverer kurser, som retter sig mod erhvervsvirksomheder, er der som hovedregel ingen momsfritagelse. Er der derimod tale om levering til private og har undervisningen karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, kan den være momsfritaget. (Køreskoler, danseskoler og rideskoler er momsede, aftenskoleundervisning er som hovedregel momsede, mens gymnastik, yoga, sprog, håndarbejde, tegning m.v. er momsfritagede.)

På SKATs hjemmeside er der mange ord om momsfritagelse eller ej vedrørende undervisning og kurser. Du kan læse nogle af dem her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1947063.

Det er især, når vi taler om undervisning, som leveres til private personer og momsfritagede virksomheder, spørgsmålet er aktuelt. For en privatbetalende kursist, som skal betale 3.000 kr. for et kursus, er jo ligeglad med, om alle pengene går til kursusleverandøren eller om 20% af beløbet lander hos SKAT. Er der tale om levering af undervisning til en virksomhed, som kan trække momsen fra, betyder det ingenting for køberen, om der er moms på eller ej.

Hvis en momsfritaget skole sælger andet end undervisning, er det øvrige salg momsfritaget, hvis det er uomgængeligt nødvendigt for undervisningen. For eksempel salg af materialer, som bruges i undervisningen. Men ikke supplerende (frivilligt) ekstramateriale og eventuelt merchandice.


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

11 Replies to “Momsfritagelser vedrørende undervisning”

 1. Er en hobbyvirksomhed fritaget for moms ifm. undervisning, eller skal fakturaen til en hobbyvirksomhed indeholde kursusgebyret plus moms?

 2. Hej Gitte

  En virksomhed kan undlade at skrive moms på sine fakturaer, hvis den samlede omsætning er under 50.000 kr. årligt, hvis der arbejdes med momsfritagede aktiviteter eller af andre årsager. Men ikke fordi kunden tilfældigvis er en hobbyvirksomhed.

  Dbh.
  Anette

 3. Hvis der er tale om en moms-registreret kursus-udbyder med en omsætning større end kr. 50.000,- i året, der kan udbyde kurser med momsfritagelse, skal denne virksomhed da alligevel lægge moms på kursus-beløbet, når kursus-deltageren har en hobbyvirksomhed? Eller kan denne kursus-deltager sidestilles med privatpersoner, som er fritaget for at skulle betale moms oveni kursus-beløbet.

 4. Hej Anette.

  Vi er tre kollegaer, som hver har sin egen enkeltmandsvirksomhed som selvstændig fysioterapeut. Vi er kollegaer på en privat klinik, hvor vi “lejer” os ind. Vi betaler ikke moms, men lønsum af vores ydelser.

  Vi er lige begyndt at arrangere kurser for kollegaer, dels ansatte fysioterapeuter i offentlig sektor, dels selvstændige fysioterapeuter, som har en enkeltmandsvirksomhed og betaler lønsum , ikke moms af sine ydelser.
  Vi har lige etableret et IS som står som arrangør for vores kurser, og vores kursusaktivitet giver et mindre overskud. Vores formål er ikke at tjene penge, men at dygtiggøre os selv og vores kollegaer, ved at invitere anderkendte internationale undervisere til Danmark. Hvis vi tager ud ” løn” for vores arbejde med at arrangere kurserne, vil vi ikke genere et overskud.

  Vi mener således at vi ikke driver vores kursus aktivitet med gevinst for øje, det er mere en “interesse” for vores fag, faglig udvikling og netværksdannelse der driver værket. Det er stadig vores arbejde på daglig basis, som fysioterapeut på den klinik vi vi arbejder, som indlejer, hvor vi tjener vores penge.

  Vi driver dog kursus aktivitet for virksomheder, såvel som ansatte, hvilket gør at vi er usikre på om vi skal betale moms af vores undervisning? Vores virksomhedskunder er enkeltmandsvirksomheder, som betaler lønsum og ikke moms. De kan således ikke trække momsen fra i sit regnskab. Du skriver at kurser rettet mod erhvervsvirksomheder skal betale moms. Hvordan forholder det sig for lønsumsregistrerede enkeltmandsvirksomheder?

  Vi ser frem til at høre fra dig og vil meget gerne have et svar på min job mail, som jeg har givet til dig ifm. registrering på din hjemmeside.

  Mvh Kenneth.

 5. Hej Kenneth

  Det er et interessant og vanskeligt spørgsmål du stiller. Da I sælger til en momsfritaget branche, vil det jo være en klar fordel for jer, hvis kurserne også er momsfrie. Umiddelbart tænkte jeg, at det var der ingen mulighed for, men så læste jeg lidt op på det her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1947063 – og allernederst i eksempler på afgørelser, er der et par eksempler på momsfritagelse af undervisning – og det ene med den begrundelse, at kurserne er målrettet personer, som skal bruge det erhvervsmæssigt. Ligesom jer.

  Hvis I vil være helt sikre – og det kan jo være en god idé – så bed SKAT om et bindende svar. Det koster 400 kr., men så er I sikre på, at I uden problemer kan sælge kurserne momsfrit (eller det modsatte, hvis afgørelsen skulle gå den vej). Bindende svar hos SKAT kan man få via dette link: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=210335&vId=0

  Dbh.
  Anette

 6. Hej Anette.
  Er fødselforberedelse momsfritaget?
  Jeg er jordemoder og underviser fagligt omkring fødslen og undervisningen er baseret på øvelser.

  Jeg mener det er momsfritaget, da øvelserne er behandlende og har derfor en forbyggende effekt.

  Der er ikke tale om vejledning men en klar formidling af hvordan en fødsel udmønter sig.

  vh. Tilde

 7. Hej Tilde

  Jeg er enig med dig – men det KAN jo være afhængigt af, hvordan undervisningen er sammensat. Så hvis du vil være 100% sikker, så få det lige beskræftet fra SKAT også.

  Dbh.
  Anette

 8. Hej Anette

  Du skriver at danseskoler er momspligtige, jeg har lige indsat direkte kopi af loven, hvor undervisning i dans er direkte nævnt som momsfri.

  En skattemedarbejde sagde også at danseskoler var momspligtige, men det fik jeg ikke på skrift, så regner ikke med det er rigtigt.

  ??

  Ja, danseskoler drives ofte med gevinst for øjet, rettet mod private, med håb om en fornuftig løn, for alle de timer der ligges – fuldtidsarbejde.

  MVH

  Mette

  Undervisning i legemsøvelser

  Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., omfatter også undervisning i legemsøvelser. Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994. Se også TfS1996, 127MNA.

  Momsfritagelsen omfatter undervisning i gymnastik samt beslægtede discipliner. Eksempler herpå er undervisning i aerobic og andre særlige gymnastikformer, dans, afspænding, yoga, judo og andre kampsportsgrene. Se MNA1981, 752, MNA1981, 751 og TfS1996, 127MNA.

  Undervisning i legemsøvelser er som anden undervisningsvirksomhed momspligtig efter ML § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., når undervisningen har form af kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv.

  Undervisning i legemsøvelser er gymnastik i bred forstand til almen styrkelse af udøverens krop.

  For at afgøre, om der er tale om undervisning, lægges der bl.a. vægt på om

  der er en lærer/instruktør gennem hele timen
  der er tale om et egentligt hold
  instruktøren har andre opgaver samtidig
  deltageren bliver ledt gennem hele programmet, eller blot kan spørge om hjælp.

 9. Hej Mette

  Det er også vanskelige regler, vi har med at gøre. Men jeg holder mig til, at undervisningen er privattimer givet af undervisere men ikke på skole- eller universitetsniveau. Så min opfattelse er stadig, at danskeskoler er momspligtige. Hvis du vil være sikker, at du bede SKAT om et bindende svar – så er der ingen tvivl. Det koster 400 kr., men kan jo være en god investering. Da jeg svarede på dit spørgsmål var jeg lige inde på skat.dk og kikkede på denne: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1947063

  Hvis du ender med at bede om bindende svar, så hold mig lige orienteret :).

  Dbh.
  Anette

 10. Hej Anette,
  Er reglerne om momsfritagelse ved undervisning også gældende for foreninger?
  Vi har en forening, som årligt afholder et kursus for børn og unge,hvor de undervises i folkemusik og dans. I den forbindelse er vi kommet til at drøfte, om vi mon kan fritages fra moms på vores deltagerbetaling? Men vi er simpelhen usikre på, om der er nogle andre regler vi ikke har opdaget, når vi nu er en forening, og ikke en decideret virksomhed.

  Håber du kan hjælpe.
  – Ellen

 11. Hej ELlen

  Hvis I i øvrigt ikke er momsregistrerede og ikke tjener mere end max. 50.000 kr. på kurset, vil det være momsfrit. Hvis I er momset i andre sammenhænge, afhænger det af karakteren af kurset – om det f.eks. er med indtjening for øje, og om det kan sidestilles med almindelig skoleundervisning. Jeg er tilbøjelig til at mene, at I må kunne momsfritages – men jeg synes, I skal ringe til SKAT og tjekke op på det for en sikkerheds skyld.

  Dbh.
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.