Momsfritagelser vedrørende foreninger

For at være momsfritaget efter momslovens § 13, stk 1, skal foreningen have et formål, som er:

  • politisk

  • fagforeningsmæssigt

  • religiøst

  • patriotisk

  • filosofisk

  • af filantropisk karakter

  • med formål, som vedrører borgerlige rettigheder

Så: ikke alt ““ men der er meget vide grænser. Især “politisk” er jo et ret bredt begreb ““ for der står ikke partipolitisk, men bare politisk.

Det er også en betingelse for momsfritagelsen, at der ikke hverken direkte eller inddirekte sker en udbetaling af overskud til medlemmerne. Alt overskud af aktiviteterne skal gå til at fremme sagen.

De aktiviteter, som er momsfritagede for foreninger, er dem, som vedrører kontingentbetalingen. Det vil sige, at hvis foreningen sælger varer/ydelser ud over kontingentet, er der tale om en virksomhed med både momsede og ikke-momsede aktiviteter.

Der skal altså ikke betales moms af de indtægter, som genereres ved kontingentbetaling, ligesom der ikke kan afløftes moms af de køb, som vedrører aktiviteter, der finansieres af kontingenterne.

Hvis kontingentet er sammensat (synligt eller usynligt) af flere dele, hvoraf nogle af delene kunne anses for at være almindelig momspligtig virksomhed, skal der delvis momses. Hvis en forenings medlemmer får generel rådgivning og interessevaretagelse, er det momsfritaget. Men hjælper foreningen også med konkret og individuel rådgivning, som medlemmet ellers ville købe ude i byen, kan der være tale om en momset aktivitet. Har vi for eksempel en forening, som arbejder for bedre miljø, herunder godt lys i arbejdsværelser, vil den generelle information om bedre belysning være en momsfri aktivitet. Men kommer foreningens medarbejdere ud til de enkelte arbejdspladser og hjælper med at installere særlige lamper, er det en momspligtig aktivitet.


Vil du vide mere om moms? Køb bogen Moms og momsfradrag her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.