Diæter til bestyrelsesmedlemmer m.fl. i foreninger

Når man modtager honorar, betragtes det som et vederlag for et stykke arbejde, som er udført uden for et tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at der skal skelnes mellem at være lønmodtager (i et tjenesteforhold) og honorarmodtager – og så selvfølgelig den tredje gruppe: Selvstændigt erhvervsdrivende. Men lige nu handler det om honorarmodtagerne.

Hvem er omfattet

Personer, som modtager et honorar for udført arbejde og hvor der ikke er udstedt faktura, er honorarmodtagere. Eksempler på honorarmodtagere kan være konsulenter og fordragsholdere.

Skattepligtige godtgørelser

Som honorarmodtager kan man ikke få udbetalt skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Sådanne godtgørelser skal indberettes som honorar og beskattes som B-indkomst. (Reglen gælder dog ikke for ulønnede medlemmer af fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse, som får udbetalt befordringsgodtgørelse efter en reduceret sats.)

Indberetningspligt

Udbetaling af godtgørelser til honorarmodtagere skal indberettes som honorar (B-indkomst) i felt 36 i eIndkomst. Af arbejdsgiveren – eller rettere: Udbetaleren af honoraret. Men hvis udbetalingen sker efter Skatterådets satser, altså at man i stedet for et egentligt honorar betaler, hvad der svarer f.eks. til rejsegodtgørelsen, indberettes det særskilt i felt 38 (uden AM-bidrag).

Som honorarmodtager kan man fradrage:

  • faktiske rejseudgifter, som er medgået til at udføre jobbet
  • dokumenteret erhvervsmæssig kørsel i egen bil med den høje takst (kilometerpenge)

Fradraget tages i det indberettede honorar og nettobeløbet selvangives som personlig indkomst. Der kan derfor komme noget “rod” på selvangivelsen, hvis udbetaleren af honoraret har indberettet hele udbetalingen, mens det beløb, der skal beskattes er lavere, fordi der har været afholdt udgifter.

Der er ikke indberetningspligt, når der findes faktura inkl. moms for udført arbejde. Men så er det heller ikke efter honorarreglerne – men selvstændig erhvervsdrivende virksomhed.

Godtgørelse til ulønnede

En forening kan udbetale skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere.

Det er en forudsætning, at godtgørelsen dækker udgifter afholdt på foreningens vegne og at de ikke overstiger satserne fastsat af Skatterådet (populært kaldet Statens satser – tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil opdateres, når der kommer nye satser..)

Hvem?

  1. Foreninger, som udøver skattefri virksomhed og som ikke er omfattet af fondsbeskatningslov
  2. Foreninger, som er nævnt i fondsbeskatningsloven.

Som udgangspunkt er ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere omfattet, hvis der udføres arbejde for nedenstående foreninger og arbejdet sker i forbindelse med foreningens skattefri aktiviteter:

  • foreninger på arbejdspladsen (firmaidræt og kunstforeninger)
  • teaterforeninger og andre kulturelle foreninger
  • politiske forninger og partier
  • grundejer- ejer-, have- og andelsboligforeninger
  • almennytige boligforeninger og boligselskaber.

Faglige organisationer er ikke omfattet af de særlige regler.

Skattefrie godtgørelser

Der kan udbetales skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige ulønnede medhjælpere til foreningens skattefri virksomhed.

Alternativt kan foreningen refundere faktiske udgifter mod dokumentation.

De 2 alternativer kan ikke benyttes inden for samme indkomstår (gælder pr. person).

Indberetningspligt

Foreninger skal ikke indberette udbetalinger til Skat, når udbetalingerne sker efter reglerne i ligningslovens §7.

Foreninger skal ikke indberette vederlag til en person, hvis det ikke overstiger 1.500 kr./år. Det er personen selv, som skal angive beløbet til skat.


Bogen om bogføring for begyndere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.