Husk det nu: Beskatning af fri telefon

I 2012 blev den tidligere multimedieskat ophævet og blev afløst af beskatning af fri telefon.

Beskatning af fri telefon

Hvis en arbejdsgiver i 2014 stiller fri telefon til rådighed for en medarbejder, vil medarbejderen blive  beskattet  af 2.600 kr. årligt. Dette beløb gælder, uanset om de faktiske arbejdsgiverbetalte udgifter er større eller mindre end de 2.600 kr.

Det er ikke muligt at nedsætte beløbet ved at modregne husstandens øvrige udgifter og det har ingen betydning, om abonnementet er oprettet i medarbejders eller arbejdsgivers navn (men det kan påvirke momsfradraget, hvis fakturaen ikke er stilet til virksomheden).

De 2.600 kr./år gælder pr. person. Det betyder, at ægtefæller begge skal beskattes, hvis de hver især har betalt telefoni eller internet. Dog kan en person max. blive beskattet af 2.600 kr. årligt, uanset om han/hun har telefoni/bredbånd til rådighed fra flere arbejdsgivere samtidigt.

Arbejdsgiver kan også dække – som hidtil – udgifterne til telefoni og bredbånd op til et bestemt beløb, også kaldet fri telefon med loft.

Ægtefællerabat

Ægtefællerabat er stadig gældende. Hvis begge ægtefæller beskattes af fri telefon, så gives der på årsopgørelsen et nedslag på 25% pr. ægtefælle, når beskatningen er på min. 3.300 kr./år tilsammen for begge.

Det betyder, at der skal ske beskatning i mindst 16 måneder (3.333 kr.) for at opnå rabat, og ægtefællerne skal være samboende ved årets udgang.

Øvrig beskatning

Det er kun selve udgiften til telefoni, som er omfattet af reglerne om fri telefoni. Øvrige udgifter, som eks. indsamlingsbidrag eller andre private udgifter, er ikke omfattet af beskatning af fri telefon og skal beskattes særskilt.

Computere og mobiltelefoner, som enten ikke benyttes ifm. arbejdet eller som benyttes af eks. børnene, skal beskattes som personalegode og skal indberettes til arbejdsgiver efter de almindelige regler.

Flere goder af samme type

Som udgangspunkt må arbejdsgiver kun stille en telefon og/eller internetforbindelse til rådighed for medarbejderen, men hvis der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for det, kan arbejdsgiver stille mere end en enhed til rådighed. Det kan gælde, hvis medarbejderen har mere end en bolig eller en telefon med begrænset anvendelsesmulighed.

Indberettes af arbejdsgiver som A-indkomst

Hvis en person har fri telefoni til rådighed fra flere arbejdsgivere, skal alle arbejdsgivere indberette det til SKAT. Beløbet indberettes som fri telefon og er A-indkomst. Men da man kun beskattes af fri telefoni én gang, vil det automatisk blive korrigeret af SKAT.


Skat og moms - får du dine fradrag

 

4 Replies to “Husk det nu: Beskatning af fri telefon”

 1. Hej Anette
  Er det muligt en arbejdsgiver kan betale for ægtefælle og børns frie telefon, hvis de opgiver det som B-indkomst. Når det kun er den ene ægtefælle der er på lønningslisten?

 2. Hej Bettina

  Nej, det er ikke tilladt. (Der var på den konto nogle mere favorable regler “i gamle dage”.)

  Dbh.
  Anette

 3. Pingback: Fri Telefon Beskatning – AKAPHP

 4. Pingback: Fri Telefon Skat – AKAPHP

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.