Vækstplanen er vedtaget

Folketinget har nu vedtaget vækstplanen. Det betyder lavere selskabsskat og en række andre forbedringer. Du kan hente en detaljeret pjece (pdf) om det hos PwC her, men her er en kort oversigt:

Selskabsskatteprocenten
Den nedsættes gradvist fra 25 % i dag til 22 % i 2016.

Skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger
Grænsen for, hvor stor skatteværdi erhvervsdrivende kan få udbetalt af underskud, der kan relateres til forsknings- og udviklingsudgifter, forhøjes til 25 mio. kr.

BoligJobordningen
er genindført til udgangen af 2014 og omfatter nu også sommer- og fritidshuse.

Afgift på kapitalpensioner
Ordningen, hvor afgiften reduceres fra 40 til 37,3 %, forlænges til 2014.

Bo- og gaveafgift
Minimumsrenten ved henstand nedsættes fra 6 til 3 %

Forskerskatteordningen
er lempet sådan at de personer, der ønsker at vende tilbage til samme danske arbejdsgiver efter at have haft ophold uden for Danmark, nu har den mulighed.

Momsfradraget for hotelovernatninger
stiger fra 50 til 75 %

Afregningsperioderne for moms
Virksomheder med en årlig omsætning på op til 5 mio. kr. (tidl. var grænsen 1. mio.) vil komme til at afregne moms halvårligt i stedet for kvartalsvis. Virksomheder med en omsætning på mellem 15 og 50 mio. vil skulle afregne kvartalsvis i stedet for som nu månedligt.

Lønsumsafgiften for den finansielle sektor
hæves gradvis fra nu 10,9 % til 15,3 % i 2021, dog ikke for forsikringsmæglere.

Lempelser i energiafgifterne
CO2-afgiften afskaffes for erhvervslivet fra 2014. Det samme gør eldistributionsbidraget.

Farligt affald
Der gennemføres initiativer, der reducerer omkostningerne vedr. affald

Indsats mod grænsehandel
Sodavandsafgiften bliver halveret pr. 1. juli 2013 og afskaffes helt fra 2014. Ølafgiften sænkes med 15 % pr. 1. juli 2013, og den årlige indeksering af den afskaffes.

Emballageafgift
Den vægtbaserede emballageafgift ophæves fra 2015.

Som nævnt: En detaljeret oversigt som også inkluderer tidspunktet for ændringerne kan hentes her.

3 Replies to “Vækstplanen er vedtaget”

 1. Hej Anette,

  Du skriver i din blog, at selskabsskatten “nedsættes gradvist fra 25 % i dag til 22 % i 2016”.

  Ved du, om denne nedsættelse også kommer til at gælde for opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen, eller om den fortsætter med at være 25%

  Morten

 2. Hej Morten

  Det ved jeg ikke, men det vil være mest logisk, hvis VSO-skatteprocenten følger. Jeg vil undersøge det og vende tilbage.

  Dbh.
  Anette

 3. Hej igen

  Jeg har konsulteret Regnskabsskolens rådgiver, som fortæller, at det har den gjort ved alle tidligere nedsættelser.

  Dbh.
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.