Indskud i personligt ejede virksomheder – og hvordan får du pengene ud igen?

Selvangivelsen som papirbåd

Der er forskel på reglerne for indskud og hævninger i personligt ejede virksomheder, altså enkeltmandsfirmaer og interessentskaber, og selskaber. Dette indlæg handler om de personlige virksomheder.

Der er ikke noget krav om en egenkapital, når man starter et I/S eller en enkeltmandsvirksomhed. Men de fleste har alligevel brug for et mindre eller større beløb – der er brug for penge for at tjene penge. Eller rettere: Der er brug for midler – for et indskud kan godt bestå af andet end kontanter.

Der er mulighed for at skyde penge (eller ting) ind i starten eller undervejs, det eneste, som er meget vigtigt er, at det bliver registreret rigtigt i bogføringen, for ellers kan man risikere at gå glip af et skatte- og momsmæssigt fradrag for de ting, der eventuelt er lagt ud for med private midler.

Hvis du indskyder ting
Det hænder, at en ny virksomhed starter op med, at ejeren indskyder aktiver: Det kan være et varelager, en bil, IT-udstyr eller lignende. Den type indskud skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, og man kan ikke afløfte momsen i forbindelse med indskuddet. Vurderingen går på, at det, man indskyder, skal medtages i regnskabet til en realistisk – gentager: realistisk – brugtpris. Hvis du f.eks. vil indskyde en computer, er du derfor nødt til at finde ud af, hvad den ville kunne sælges til brugt og så bruge den pris.

Når aktivet overdrages til firmaet, skal der ske følgende i bogføringen:

Debet: Beløbet bogføres (uden moms) på den konto, det vedrører, f.eks. “Køb af IT-udstyr”
Kredit: Mellemregningen. Det er en konto i gruppen “Egenkapital”.

Hvis der er tale om et I/S skal der i bogholderiet laves en konto for hver af interessenterne, så vi har “Mellemregning Anders”, “Mellemregning Pernille” osv., så man hele tiden kan holde øje med, hvor stort et beløb hver interessent har skudt ind i (og senere måske hævet ud af) virksomheden.

Hvis du betaler regninger for firmaet
Det kan hænde, at virksomheden er presset på likviditeten, og ejeren beslutter sig for at betale en udestående regning med private midler. Det er helt OK at gøre. Og super vigtigt at registrere det, fordi regningen SKAL med i regnskabet, selvom den ikke fremgår af virksomhedens bankkonto, ellers mister du fradrag og evt. moms.

Debet: Den konto, regningen vedrører, f.eks. “Kontorartikler” eller “Husleje”.
Kredit: Mellemregningen.

Hvis du indskyder kontante beløb
Debet: Firmaets bankkonto (hvis det er der, du har overført pengene til)
Kredit: Mellemregningen

Når du hæver pengene ud igen
Det er værd at holde øje med saldoen på din mellemregning. Den viser nemlig, hvor meget, du har hævet til dig selv i “løn”. Så længe mellemregningen står i Kreditsiden (i mange bogførngssystemer betyder det, at der er minus foran saldoen), kan man lidt groft sagt sige, at firmaet skylder dig penge. Men efterhånden som du hæver penge, vil saldoen gå i Debet, og så betyder det, at du ikke længere hæver dit indskud retur, men er begyndt at trække midler ud af firmaet. Og det er jo også helt i orden – og i de fleste tilfælde er det formålet med virksomheden: At tjene penge, man kan leve af.

Hold også øje med virksomhedens foreløbige resultat: Det skal gerne være lige så stort eller større end det beløb, du hæver ud til dig selv. Ellers dræner du virksomheden for midler og måske lever du “over evne”. (Vi kan tilbyde et regnskabstjek i Regnskabsskolen, hvis du er bekymret for dette. Det koster ca. 1.000 kr. og varer ca. 1½ time og foregår som et møde, hvor vi sammen gennemgår din økonomi punkt for punkt, indtil vi er sikre på, at du har det overblik, du har brug for.)

Så når du hæver penge i virksomheden skal der ske følgende i bogføringen:

Debet: Mellemregningen
Kredit: Banken (hvis du hæver pengene fra virksomhedens bankkonto)

Og tjekpunkterne er:

1. Hold øje med resultatet, så du ikke hæver mere, end du tjener
2. Så længe Mellemregningen står i Kredit, har du indskudt mere, end du har hævet
3. Husk, at du hæver ubeskattede midler. Få styr på din B-skat senest, når Mellemregningen går i Debet eller der begynder at være et overskud på virksomhedens bundlinje.

Erfaringen siger mig, at jeg lige må gentage det med interessentskaberne: Hvis du er interessent i et I/S, så SKAL I lave en mellemregningskonto til hver af interessenterne – der går kludder i det, hvis I tror, I kan huske det hele. Det gælder også, selvom I er kærester eller har været bedste venner siden børnehaveklassen.

Vil du høre mere om økonomien i nye virksomheder? Regnskabsskolen holder jævnligt gratis informationsmøder for iværksættere, hvor jeg taler en hel masse om fradrag, skat og svarer på spørgsmål om lige, hvad du har brug for at vide. Læs mere om Regnskabsskolens informationsmøder her. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet her på siden og få besked, når vi/jeg har arrangementer også i andre byer end Københavnstrup.

28 Replies to “Indskud i personligt ejede virksomheder – og hvordan får du pengene ud igen?”

 1. Pingback: Brevkasse: Hvordan overfører man penge til sit I/S? | Anette Sand

 2. Jeg er i tvivl om, hvorfor det er en fordel at indskyde eget IT-udstyr i virksomheden.
  Jeg har selv opstartet virksomhed og overvejer at indskyde en gammel printer og computer i virksomheden.
  Sat højt kan det måske svare til måske 2000.
  Ville jeg ved regnskabsårets udløb kunne trække disse 2000 kr fra mine indtægter og dermed spare lidt i skat?
  Og når jeg dertil lægger, at jeg også bruger både printer og computer privat, kan det så overhovedet betale sig? (Skal jeg ikke angive hvor mange procent udstyret bruges privat og dermed betale en del af momsen selv?)

 3. Hej Niklas

  Hvis du indskyder udstyr for 2.000 kr. i virksomheden, bogføres beløbet som en omkostning, og det vil sige, at dit resultat (som du skal betale skat af) bliver 2.000 kr. mindre. Du kan vælge flere forskellige løsninger omkring det med privat brug af PC, men hvis du alligevel bliver beskattet af fri telefon – og det gør næsten alle selvstændige – kan du få dækket både internet og hjemmearbejdscomputer mv. ved samme lejlighed. Det er korrekt, at kun en del af momsen kan afløftes.

  Dbh.
  Anette

 4. Hej Anette

  Mange tak for svaret. Men hvad gør jeg så, hvis jeg en dag skal lukke virksomheden igen? Skal jeg så købe computeren tilbage?

  Jeg regner ikke med at skulle beskattes af fri telefon. Internet kan trækkes fra, når jeg er selvstændig hjemmefra, og computer indgår ikke i det regnskab (så vidt jeg har læst mig til her http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2112242&vId=0).
  Så vidt jeg kan regne skal jeg have telefonudgifter for over 2500 kr før det kan betale sig at tage telefonudgifterne ind i selskabet.
  Men jeg tager muligvis fejl?

 5. Hej igen,

  Enig i, at du ikke skal beskattes af fri telefon, hvis du ikke fratrækker telefonomkostninger i virksomhedens regnskab (måske fordi det er en dårlig forretning, når de samlede telefonudgifter er under 2.500 kr. årligt).

  Det omkring tilbagekøb af computer: Det kommer an på, hvilken pris, computeren er købt til, hvor lang tid siden, det er – for hvert år vil der jo være afskrivninger, som gør computeren mindre værd, hvis den er registreret som et aktiv i forbindelse med købet.

  Dbh.
  Anette

 6. Hej Brevkasse – min søn har fornylig startet en personligt ejet webvirksomhed.

  Jeg vil gerne skyde penge ind i hans virksomhed, idet han har behov for dette !

  Er det mulighed for et skattefradrag jf. nye vækstinitiativer eller hvorledes gøres det mest fornuftigt.

  hilsen

  Flemming

 7. Hej Flemming

  Der er mulighed for at give et arveforskud med favorabel beskatning eller lave et lån. Men der er ikke, så vidt jeg ved, andre muligheder.

  Dbh.
  Anette

 8. Hej Anette,

  Jeg prøver at finde ud af om man kan bruge mellemregning uden at benytte sig af virksomhedsordningen. Grunden til dette er at reglerne (efter hvad jeg kan læse af regelværket) siger at man ikke kan benytte sig af mellemregningskonto i forbindelse med at man begynder at bruge virksomhedsordningen:

  § 4 a. Den skattepligtige kan i stedet for at foretage indskud efter § 3 overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsordningen, der bogføres på en uforrentet mellemregningskonto.
  Stk. 2. På det tidspunkt, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes, kan der ikke bogføres beløb på mellemregningskontoen.

  Jeg vil gerne skyde penge i virksomheden fra start, der skal bruges til oprettelsesomkostninger, som et lån fra mig selv. Bagefter vil jeg gerne være i stand til at betale mig selv tilbage igen via en mellemregningskonto.

  Kan jeg det i forbindelse med opstart af virksomheden på nogen måde?

  Forstår jeg det rigtig at man ikke kan via virksomhedsordningen? Kan man eventuelt gøre det på en anden måde?

  Dbh. Ellen

 9. Hej Ellen

  Ja, det kan du godt. Det er helt almindeligt at indskyde penge (både med og uden virksomhedsordningen) og så hæve dem ud igen, når virksomheden begynder at tjene penge.

  Dbh.
  Anette

 10. Hej og tak for en god webside

  Jeg vil gerne købe en pc i mit enkeltmandsfirma, men økonomien er lidt presset.
  Min hustru siger, at hun har sparet lidt penge op og vil gerne spæde til. Hvordan er jeg stillet rent skattemæssigt?

 11. Hej Jørgen

  Hvis din hustru “låner firmaet penge” til at købe en PC for, og vil I have moms- og skattemæssigt fradrag, præcis som vil alle andre omkostninger.

  Dbh.
  Anette

 12. Hej Anette,

  Tusind tak for en virkelig god blog med relevant og let spiselig info. Jeg har dog et spørgsmål vedr. det at indskyde bil i min virksomhed. Pt laver virksomheden ikke nok omsætning til at kunne udbetale nok løn eller afdrag på bilen, så det gør jeg fra min privat økonomi. Jeg hæver ikke penge i virksomheden.
  Bilen jeg vil købe er hvide plade bil, og jeg er bekendt med at jeg ikke kan trække momsen fra, men alle omkostninger kan jeg trække fra.
  Mit spørgsmål går på hvordan og hvad kan der trækkes fra, er det penge som jeg så ikke skal beskatte af, men stadig beskattes af værdien for bilen?
  Håber det giver mening

  Bedste hilsner

  Laila

 13. Hej Laila

  Du kan trække alle udgifter vedrørende bilen fra i virksomhedens regnskab, og det betyder at du ikke kommer til at betale skat af det beløb. Du skal dog stadig beskattes af fri bil. Om det bedst kan betale sig at gøre det på den måde – eller om der er bedre økonomi i at eje bilen privat, og så få kørselsgodtgørelse udbetalt i det omfang, du bruger bilen i virksomheden, kommer an på en konkret beregning, men i mange tilfælde viser det sig, at være det billigste at eje bilen selv. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan ombestemme sig en enkelt gang: Man kan ikke skifte princip i beskatning og fradrag vedr. biler mere end en enkelt gang pr. bil.

  Dbh.
  Anette

 14. Hvordan forholder det sig hvis indskuddet løber over forskellige regnskabsår. Eksempelvis ønsker jeg at trække mit indskud på lad os bare sige 10.000 kr. ud af min virksomhed, indskuddet er indbetalt over flere gange i løbet af de sidste 4 år. Kan jeg så bare trække det ud af én omgang eller er det for sent?

  Venlig Hilsen
  Rasmus

 15. Hej Anette

  Har lige et spørgsmål til et tænkt eksempel:

  Hvis jeg løbende låner penge til et ApS kr. 5.000 om måneden i 5 år hvor jeg er mindretalsaktioner med en ejerandel på 20%.

  Kan jeg undgå at blive løbende personligt beskattet af de renteindtægter jeg får på forrentningen af mit lån?

  Kan det passe at jeg løbende skal indberettet mine renteindtægter selvom lånet først bliver betalt tilbage om f.eks. 10 år?

  Eller kan man f.eks. lave et lånebrev hvor gælden i ApS skal indfries til kurs 300 om 10 år og beskatningen først falder der både for selskabet eller mig personligt?

  Med venlig hilsen Emil Therkelsen

 16. Hejsa.
  Dejlig overskuelig beskrevet????
  Jeg har dog et spørgsmål:
  Jeg er med på, hvordan jeg bogføre, hvis jeg hæver af de penge, jeg har indskudt i min virksomhed. Mit spørgsmål er: hvor i regnskabet er de placeret i forhold til resultatet? Omsætning – omkostninger = resultat. Er det en omkostning?
  Håber mit spørgsmål er forståeligt.
  Mange hilsner Janni

 17. Hej Janni

  Pengene er placeret i balancen. Hvis det er en enkeltmandsvirksomhed, ligger de under egenkapitalen og i selskaber under fremmedkapital/gæld.

  Dbh.
  Anette

 18. Hej Anette.

  Jeg har et spørgsmål omkring indskud af ting i virksomhed. Jeg er ved at starte en pmv med bilpleje, og i den forbindelse har jeg allerede noget grej til at stå jeg jeg har tænkt mig at bruge. Jeg kan læse at det skal vurderes, men hvordan sker det/hvem gør det. Det skal naturligvis som du skriver være en realistisk vurdering. Hvad så hvis jeg lukker firmaet efter 3-4 år (fordi jeg måske ikke gider mere), og der har været udskiftning af nogle af mine ting så som produkter osv. hvordan bliver det så vurderet i det tilfælde? Og kan jeg bruge af tingene privat eller er det no go? Eller er det ganske enkelt bedre at udleje hele sættet til firmaet i begyndelsen til jeg kan købe noget bedre for det jeg tjener?

  Mvh.

  Michael

 19. Hej Michael

  Du kan bede en mekaniker eller anden person, som har forstand på det grej, du har, om at komme med et bud – så du har en realistisk pris for, hvad de brugte ting er værd.

  Hvis du lukker efter 3-4 år, så vil nogle af tingene ikke længere være penge værd. De genstande, som du kan sælge videre (til dig selv eller andre), kan firmaet sælge, så du får indtægter ind og har så få aktiver som muligt, når du lukker.

  Hvis du udlejer grejet til virksomheden, bliver du beskattet af udleje, så det er sjældent en god løsning.

  Dbh.
  Anette

 20. Hej Anette. Hvis jeg har en enkelmands virksomhed og skyder 200.000kr ind i starten, til at købe varer for, afståelse af lokaler mm. Skal det så bogføres under aktiver og henholdsvis varebeholdninger, lokale mm. og under passiver som egenkapital?

 21. Hej Pernille

  Ja, lige præcis. Efterhånden som virksomheden tjener penge og du kan hæve dit indskud retur, vil egenkapitalen blive nedskrevet.

  Dbh.
  Anette

 22. Hej Anette

  Jeg vil sælge vores private bil ind i min kones enkeltmandsvirksomhed.

  Kan jeg trække salget ud fra virksomhedens mellemregning uden skat?

  Beskatningen af fri bil er 25% af minimum 160.000 i brugtpris korrekt?

  Hvis vi kører mange private km, er det så ikke en meget god ide at blive beskattet af fri bil, så virksomheden kan betale det?

  Vh
  Kenneth

 23. I/s hvor den ene har indskudt penge og den anden har ikke.
  Kan personen som har indskudt penge selv overføre pengene retur uden st snakke/have godkendelse fra den anden ejer?

 24. Hej Jane

  Nej, det kan ikke lade sig gøre. I I/S-er skal der være enighed mellem ejerene om de økonomiske dispositioner, men det burde jo heller ikke være et problem, når overførslen tjener til at udligne differencen mellem ejernes indskud.

  Dbh.
  Anette

 25. Hej Kenneth

  Ja, du kan trække salgsprisen (realistisk brugtpris) ud uden at skulle beskattes af det personligt.

  Korrekt: Mindsteprisen, man bliver beskattet af, er 160.000 kkr.

  Der skal laves en beregning i hvert enkelt tilfælde, men det er korrekt, at beskatning af fri bil giver mest mening, hvis der køres en betydelig privat andel.

  Dbh.
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.