EU-salg uden moms (det nye Listesystem) ““ og nye kontrolkrav ved EU-handel med ydelser

Gæsteblogger: Lars Gosvig

EU-salg uden moms

Det længe ventede nye system “EU-salg uden moms” er nu gået i luften. Systemet afløser Listesystemet og skal anvendes:

 • når der sælges varer og ydelser uden moms til kunder i andre EU-lande
 • hvor køberen er omfattet at reglerne om omvendt betalingspligt.

Indberetning til EU-salg uden moms skal som udgangspunkt ske månedligt, med frist den 25. (eller førstkommende hverdag) i måneden efter den måned, indberetningen dækker.

Fristen for indberetning af EU-salg for juli måned er udsat til 30. august.

Mindre virksomheder kan anmode om at indberette salgsoplysningerne kvartalvist, hvis følgende betingelser er opfyld:

 • virksomheden afregner moms kvartalsvist eller halvårligt
 • momsfrit varesalg til kunder i andre EU-lande ikke overstiger 800.000 kr. i indeværende kvartal og hvert af de forudgående fire kvartaler

Dette betyder i praksis, at en virksomhed som kun sælger ydelser, altid er berettiget til at indberette EU-salg kvartalsvist(forudsat virksomheden afregner moms kvartalsvist eller halvårligt). Hvis virksomheden både sælger varer og ydelser, skal der alene ses på, om virksomhedens varesalg overholder grænserne.

Af samme årsag er det derfor vigtigt, at anvende de korrekte underrubrikker til rubrik B på momsangivelsen så virksomheden ikke ved en fejl får angivet et højere momsfrit EU-varesalg end korrekt.

I denne artikel på DagligMail, har vi gennemgået hvilke oplysninger, der skal angives i rubrik A ““ C: EU-salgsangivelse – nye angivelsesregler fra 1. juli 2011.

Selve ansøgningen om at ændre indberetningsfrekvens til kvartalsvis indberetning skal ske i en særlig menu i TastSelv Erhverv under “EU-salg uden moms” (denne del af systemet er dog ikke klar endnu ““ se senere).

Ændringen af frekvens kan tidligst ske fra og med den 1. i et kvartal, hvor der ikke allerede er indberettet for en eller flere måneder.

Som sagt er den nødvendige facilitet til at søge om kvartalsvis indberetning endnu ikke klar i det nye system.

Virksomheder, der ønsker at indberette EU-salg uden moms kvartalsvist har derfor ekstraordinært lov til at indberette det samlede salg for juli, august og september som salg i september ““ det vil sige senest den 25. oktober 2011. Dette gælder naturligvis forudsat, at virksomheden opfylder betingelserne for at indberette kvartalsvist.

Nye kontrolkrav ved momsfrit salg af ydelser

En ny EU-forordning har skærpet kravene til verifikation af kundens oplysninger, når der momsfrit sælges ydelser til kunder i andre EU-lande.

Fra og med den 1. juli 2011 er der således krav om, at sælgeren skal få bekræftet, at køberen af en ydelse er forpligtet til at betale erhvervelsesmoms i sit hjemland. Kravet til bekræftelsen anses for opfyldt når:

 1. Kunden har meddelt leverandøren sit momsregistreringsnummer,
 2. Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden heraf i VIES-systemet
 3. Leverandøren fået bekræftet gyldigheden af det dertil knyttede navn og adresse elektronisk.

Bemærk, at kravet om bekræftelse indeholder to elementer. For det første skal det bekræftes at det oplyste momsnummer er validt ““ og for det andet, at kundens egne oplysninger om navn og adresse stemmer med de oplysninger, myndighederne i kundens hjemland har registreret.

VIES systemet (se link ovenfor) kan for en række lande anvendes til begge formål. Ved søgning på et dansk momsnummer, oplyses således både, om momsnummeret er validt, og navn og adresse på den registrerede virksomhed.

Hvis navn og adresse ikke oplyses i VIES, skal myndighederne i købers hjemland stille en anden elektronisk facilitet til rådighed. Adressen på denne bør køber kunne oplyse.

EU-landene har frist til og med den 31. december til at få etableret den krævede facilitet. Hvis et land ikke har stillet faciliteten til rådighed, er der heller ikke krav om, at der skal ske bekræftelse af navn og adresse.

Kravet om, at der skalforetages et opslag i VIES for at sikre, at momsnummeret er validt er dog i ubetinget i kraft.

SKAT har oplyst, at vil blive udsendt et nyhedsbrev om validering af momsnumre, navne og adresser.

For god ordens skyld skal bemærkes, at der ikke er indført et tilsvarende krav i forbindelse med varesalg. Dog må det klart anbefales, at de samme verifikationer foretages for at undgå efterfølgende problemer med momsfriheden.

Om gæstebloggeren:
Lars Gosvig er moms- og afgiftsekspert og lever af at rådgive, skrive og undervise om moms og afgifter ““ bl.a. i
MomsMail, Skatteekstrakten og DagligMail.

2 Replies to “EU-salg uden moms (det nye Listesystem) ““ og nye kontrolkrav ved EU-handel med ydelser”

 1. Jeg er bosat i Schweiz og har købt varer hos (butiksnavn) i (by i Danmark), på beløb kr.999.50. Jeg har fået det stemplet ved grænsen til Schweiz og sendt regningen tilbage til butikken. De nægter at tilbage betale monspengene, kan de det? Det er første gang,at jeg oplever det.
  På forhånd tak
  Tove Schaffner

 2. Hej Tove

  Butikken kan have en regel om, at de ikke kan/vil bruge tid på at refundere beløb under en vis størrelse. Jeg har flere gange hørt om en grænse på køb for under 3.000 kr. (svarende til et momsbeløb på 600 kr.). Men hvis du oplyste, at det var din hensigt at tage varen ud af landet og søge momsrefusion, burde de have oplyst om det ved købet, hvis de ikke er i stand til at refundere momsen.

  Dbh
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.