Brevkasse: Fuld moms af personalebespisning?

Nu har skat/moms jo anerkendt, at bespisning af egne medarbejdere i egen kantine, hvis det er afgørende for arbejdets udførelse, er momsfrit, og ikke jeg har misforstået det.

Hvad nu hvis man slet ikke har en kantine. Det kunne være et arbejdssjak som bygger en bro, og arbejder 12 timer om dagen – eller et filmhold som laver en film udendørs – 12-14 timer og dagen, og nødvendigvis skal kunne bespises ved normale måltider, og ha en vand til rådighed i middagsheden.

Her er der jo ikke egen kantine, og måske firmaet slet ikke har et domicil med en sådan, fordi medarbejdere og lejlighedsansatte eller honorar/projekt ansatte – altid arbejder “ude i marken”.

Har du noget som helt – uforpligtende bud på, om det så vil være 25% af momsen der kun kan fradrages, eller hvordan mon?

Du har ikke misforstået det – blot lægger du for megen vægt på det med kantinen. Det har ingen betydning, om virksomheden har en kantine eller ej. Det, der gør forskellen er formålet med bespisningen. Og som  du beskriver det, har I ikke fradrag for momsen, fordi bespisningen ikke tjener til at effektivisere et møde eller et seminar med fagligt indhold. Jeg klipper lige fra SKATs styresignal om emnet hos Taxcon:

Ved vurderingen af om den vederlagsfri bespisning m.v. finder sted med henblik på varetagelse af et strengt erhvervsmæssigt formål, må der efter SKATs opfattelse sondres mellem forskellige former for servering.

Det er SKATs opfattelse, at servering inden for et fastsat mødetidsrum finder sted med henblik på varetagelse af strengt erhvervsmæssige formål.

Betingelserne for fradragsret for servering under møder i virksomheden anses for opfyldt i følgende tilfælde (ikke udtømmende):

 • møder med forretningsforbindelser
 • bestyrelsesmøder
 • interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage
 • interne kursusaktiviteter

Betingelserne for fradragsret anses ikke for opfyldt i følgende tilfælde (ikke udtømmende):

 • daglig bespisning af medarbejdere
 • gratis frugt, kaffe, te mv., som står til rådighed for medarbejderne
 • sociale arrangementer (personalefester, julefrokost o. lign.)
 • markering af medarbejderes fødselsdage, jubilæer mv.
 • generalforsamlinger

Det vil sige: Holder I et byggemøde, er serveringen under byggemødet omfattet af den nye regel, og du kan afløfte momsen fuldt ud. Men den daglige servering af vand/mad er ikke.

9 Replies to “Brevkasse: Fuld moms af personalebespisning?”

 1. Fint svar som altid. Det forstår jeg så – ikke daglig bespisning, heller ikke under et kortere projekt

  Alligevel er det vel ikke – trods det med ikke at lægge så stor vægt på kantinen sådan, at hvis f.eks de fire byggeeksperter i planlægningen af byggeriet – i mangel af kontor og kantine, holder byggemøde ved at spise på en billigt sted – så kan der fradrages fuld moms?

  Der vil det vel, netop fordi det foregår hos en “restaurant” være repræsentation stadigt?
  vh John

 2. NYESTE – EFTER AT HAVE SIDDET 2 TIMER MED SKAT

  Bespisning af personale kan sagtens have fuld moms fradrag og være fuldt fradrag.
  I tilfældet hvor en gruppe arbejder i marken (vej arbejde eller filmproduktion) som midlertidigt ansatte i et bestemt projekt, hvor der skal tilbydes mad og vand/drikke under dagen – ude i marken – er det personale udgifter og der er fuldt moms og regnskabs fradrag.
  Der henvises til
  http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=102991&vId=203611&i=85&action=open#i102991
  og her til: E.B.3.7.1 Afgrænsning over for personaleudgifter og andre interne udgifter

  Her fremgår, at – Citat: Personaleomkostninger er omkostninger der afholdes direkte til fordel for de ansatte i en virksomhed, og som knytter sig til velfærdsforanstaltninger, eller som tager sigte på at forbedre arbejdsmiljøet eller arbejdsklimaet.

  Skat var ikke i tvivl om, at bespisning af f.eks film elleer vej arbejdere som var udstationeret “i marken” var en personale omkostning med fuldt fradrag.
  Jeg talte med dem i 1,5 time og de dobbelt checkede så jeg føler med ret sikker på deres bedømmelse

  De mener ikke det er daglig bespisning, men bespisning i marken til ansatte under projekt – og det skulle så gøre forskellen. Ved ikke om du kan følge mig i mine snirkler
  vh

 3. John – uden du må misforstå mig – du er helt sikker på, at det SKAT har sagt er, at der er fuldt MOMSfradrag ?? Det du henviser til, omhandler nemlig skat (og ikke moms, og det er to helt forskellige regelsæt)
  Jeg ved, at der rundt omkring er tvivl om, hvorvidt den nye praksis også omhandler andet end “møder”.
  Vh
  Lars
  (PS. For lige ikke at sætte mit lys under en skæppe – så er jeg momsekspert, og har bl.a. hjulpet Anette lidt med “Bogen om moms”)

 4. Ja – jeg tastede mig gennem til moms så det var den afdelingen som jeg først var igennem. Som jeg forstår det, hænger det nærmest sammen, da det handler om hvorvidt det er repræsentation eller ikke.
  Bespisning af personale når de arbejder i marken på midlertidige projekter skulle således være helt normale personale omkostninger (vi taler om indkøb af sandwich/pizzaer eller lignende + sodavand som de kan indtage på helt uregelmæssige spisetider når filmen tillader pauser) Jeg er så sikker jeg kan være, men bliver da nervøs hvis du mener det er forkert?
  vh

 5. Ej, er mere forvirret nu end da jeg startede på indlægget. Hvad blev i enige om at reglen var (opsummeret)?

 6. Reglen er, at man normalt ikke kan afløfte momsen på mad til personalet. Men hvis maden serveres i forbindelse med et møde med dagsorden og med det formål at effektivisere arbejdsprocessen, må man alligevel godt. Altså: Morgenbrød fredag – hyggeligt: Ingen moms. Morgenbrød fredag – personalemøde: Moms kan afløftes.

  Dbh
  Anette

 7. Vi er vel også enig i, at hvis det er bespisning for at få personalet til at kunne blive og arbejder ekstra/over, der er det strengt nødvendigt for arbejdets udførelse og der er moms fradrag eller ?

  Men:I et ApS – for i de tilfælde, hvor momsen ikke kan afløftes, men hvor det stadigt er internt og ikke repræsentation men bespisning i arbejdstiden – hvad så med det skattemæssige?
  Kan så hele udgiften inkl. moms fratrækkes som udgift (når nu momsen ikke trækkes er det hele jo en driftsudgift for et ApS), eller skal momsen så 100% lægges til igen når der gåes fra driftregnskab til skatteregnskab?

  Jeg ved jeg spørger meget om dette, men det er så hulens svært

  vh John

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.