Immaterielle anlægsaktiver

Det er vigtigt, at din virksomheds regnskab er retvisende. Herunder at dine aktiver er til stede og har den værdi, de er optaget i regnskabet til.

Nogle dele af regnskabet er mere håndgribelige end andre: Vi kan tælle varelageret op og se, at det stemmer med bogholderiet. Det er dejlig konkret.

Sådan er det ikke med de immaterielle anlægsaktiver: Som ordet i sig selv siger, taler vi her om noget, vi ikke kan tage og føle på. Værdier, virksomheden ejer og ““ formentlig ““ bruger til at drive virksomhed med, men de har ikke en fysisk form.

Typiske immaterielle anlægsaktiver er goodwill, patenter og rettigheder, licenser og udviklingsomkostninger. De er noteret i regnskabet og som udgør en del af virksomhedens samlede aktiver, fordi de udgør en “sandsynlig, fremtidig, økonomisk fordel” for virksomheden.

Goodwill
Goodwill er nok den post inden for gruppen immaterielle anlægsaktiver, som flest virksomheder har: Den er opstået ved køb af forretningen eller ved en beregning i forbindelse med omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab. Goodwillberegning ved selskabsomdannelse sker efter nogle helt bestemte formler, hvor de tre tidligere års resultat har stor betydning.

Det er ikke tilladt selv at rette i sin goodwill. Uanset hvor meget, du synes din virksomhed og dit brand er steget i værdi, må du ikke opregulere din goodwill. Heller ikke fordi store aktiver hjælper, når man skal forhandle sig til kredit hos bankrådgiveren.

Tag revisoren med på råd
Nogle immaterielle anlægsaktiver skifter værdi fra år til år: Udviklingsprojekter er et godt eksempel.

Hvis din virksomhed er ved at udvikle et produkt, som I forventer er salgbart i marts næste år, vil den tid og de materialer, I bruger på udviklingen udgøre en værdi i jeres virksomhed: Det er et aktiv. Også selvom der er tale om et halvfærdigt produkt. Den del af jeres lønninger og materialeforbrug, som går til at udvikle produktet, får I ikke fradrag for i forbrugsåret: Udgifterne bliver omdannet til et aktiv, som udgør en værdi i jeres virksomhed i stedet.

Beregning af værdien er ikke helt enkel, og bogføring af udviklingsomkostninger bør altid og uden undtagelse ske efter aftale med revisor.

Når du gennemgår et årsregnskab, er det fornuftigt altid at stille spørgsmål til de immaterielle anlægsaktiver: Er værdierne faktisk til stede ““ eller har vi nogle forældede patenter eller halvfærdige udviklingsprojekter liggende, som reelt ikke længere har nogen værdi? Aktiverne skal vise virksomheden faktiske værdi på opgørelsestidspunktet.

4 Replies to “Immaterielle anlægsaktiver”

 1. Hej Anette.
  Vi overvejer at ændre vores I/S til et ApS, men har i den forbindelse behov for at få den faktiske værdi af vores aktiver vurderet, da vi har straksafskrevet det meste. Hvordan får man fundet en reel værdi af aktiverne?
  Mvh Ole

 2. Hej Ole

  Det er den revisor, som hjælper jer med omdannelsen, der skal vurdere værdierne, som I tager med ind i selskabet. Hvis der er tale om nogle usædvanlige værdier, som revisoren formodes ikke at kunne vurdere, kan I hjælpe ved at få et eksternt bud fra en fremmed vurderingsmand. Tal også med revisoren om de skattemæssige konsekvenser – alt efter om I skal lave en skattefri virksomhedsomdannelse eller om der “bare” er tale om at stifte et nyt selskab, hvor værdierne skydes ind, er der forskellige regler.

  Dbh
  Anette

 3. Jeg har ca. 800 videoer, der indbringer mellem 3-400 kr. om dagen i reklameindtægter. Er det noget, der kan værdifastsættes i mit IVS?

 4. Hej Frederik

  Det er et godt spørgsmål. Jeg ved, at rettigheder til f.eks. spillefilm og tilsvarende produkter, kan udgøre en værdi = imaterielt anlægsaktiv. Så jeg mener godt, at man kan argumentere for, at dine videoer udgør en eller anden form for værdi. Men det kommer helt an på, hvor “holdbare” de er – du skal have foretaget en konkret vurdering. Noget helt andet er: Hvorfor vil du have dem værdiansat?

  Dbh.
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.