Fradrag for kontor i hjemmet

Rigtig mange selvstændige har et kontor derhjemme ud over, hvad virksomheden har af lokaler “ude i byen.” Eller måske har virksomheden slet ikke lokaler ude i byen, måske ligger virksomheden på hjemadressen.

Visse af os arbejder i perioder i døgndrift, og derfor kan det være nærliggende at mene, at stort set alle vores udgifter burde kunne trækkes fra. Herunder også kontoret derhjemme. Det er imidlertid ikke den logik, SKAT benytter sig af.

Hjemmekontoret er et af de fradrag, adskillige virksomhedsejere har forsøgt sig med og ikke fået godkendt. Så vi kan konstatere, at der er mulighed for at få fradrag for et arbejdsværelse hvis

1. der er en erhvervsmæssig begrundelse for arbejdsværelset og
2. rummet ikke anvendes til andre formål end de erhvervsmæssige

Erhvervsmæssig begrundelse:

En erhvervsmæssig begrundelse kan for eksempel være, at virksomheden har adresse hos ejeren og ikke har andre lokaler ude i byen. Eller at omfanget og karakteren af arbejdet kræver, at der er et arbejdsværelse hjemme, også selvom der måske er et erhvervslejemål, hvor andre dele af virksomhedens opgaver bliver løst.

Ikke andre formål:

Rummet må ikke bruges til andet end erhverv. Det er jo lettest at bevise/sandsynliggøre, hvis der er tale om, at en del af boligen er inddraget til lager med lagerreoler og direkte adgang til gaden. Eller hvis der er tale om en særlig indretning til klinik, værksted eller laboratorium.

Hvis der er tale om et værelse som bruges til virksomhedens kontor, hvis man f.eks. er oversætter eller IT-mand og ikke har brug for meget andet end sin PC, er det vanskeligere at bevise at værelset kun bruges til virksomhed, men ikke umuligt. Vurderingen baseres på en række faktorer:

a. I hvor høj grad erhvervsdelen er adskilt fra privaten. Det er bedre at lokalet har egen indgang, end at det ligger midt i boligen og glem alt om at få fradrag fra husleje, hvis virksomheden drives fra endevæggen i soveværelset. Uanset hvor meget din partner brokker sig over, det stigende antal kvadratmetre, du breder dig over.

b. Den erhvervsmæssige indretning: Et fuldt udstyret kontor med fotokopimaskine og knager til kundernes tøj er mere overbevisende end et rum, som virksomheden er flyttet ind i og der også står private ting. Det må der nemlig ikke! Ingen private ting i lokalet: Ingen privat tøj i klædeskabet, ingen kriminalromaner på bogreolen, ingen kasser med privat husgeråd som  der “lige er plads til”, ingen madras der “lige kan stå bag døren”. Ingen private ting. Ingen.

c.  Boligens størrelse og indretning i forhold til antal af medlemmer i husstanden. Hvis der er trukket et kontor fra, men det så viser sig, at husets eneste computer befinder sig på kontoret, kan fradraget blive underkendt alene fordi SKAT ikke tror på, at husets tre teenagere aldrig nogensinde skal printe en skoleopgave ud eller tjekke Facebook. Når den erhvervsmæssige del af boligen fraregnes, skal der altså stadig være tale om en almindelig brugbar, ikke amputeret bolig under hensyntagen til familiens størrelse og sammensætning.

d. Brugsgraden af arbejdsværelset. Jo mere arbejdsværelset bruges, f.eks. med en omfangsrig fast telefontid/hotline/faste opgaver, jo mere sandsynligt er det, at rummet ikke bruges privat også. Et lille pyntekontor til lejlighedsvise kundebesøg er ikke nok til at få fradrag. Der skal arbejdes i arbejdsrummet – og gerne meget.

Eller kort sagt: Jo mere ubeboeligt rummet er, jo bedre.

Fradragets størrelse

Hvis du er nået frem til, at dine erhvervslokaler hjemme er fradragsberettigede, skal fradraget beregnes.

Der skal beregnes en forholdsmæssig del af udgifterne. Er der tale om en bolig på 150 m2, hvor den erhvervsmæssige del udgør 30 m2, svarer det til en del på 20 %. Derfor må 20 % af udgifterne trækkes fra: Leje, forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Er der tale om en ejerbolig kan man ikke fratrække en “husleje,” men derimod en andel af udgifterne ved ejendommen.

I eksemplet ovenfor vil der være tale om: 20 % af ejendomsskatten, evt. grundejerforening og den slags. Ud over de omkostninger som vedrører lokalet direkte (maling, el-arbejde m.v. i lokalet).

Du kan ikke trække en andel af renteudgifterne fra i virksomhedens udgifter, for du får i forvejen fradrag for renteudgifterne i den skattepligtige indkomst. Man kan heller ikke trække en andel af afdrag på realkreditlån fra, for afdrag er jo ikke en udgift – det er en opsparing.

Derimod kan du få et nedslag i ejendomsværdiskatten. Det er ikke noget, som foregår via virksomhedens regnskab, du (eller din revisor) skal selv huske at skrive det på den personlige selvangivelse.

Nogle gør det, at de beregner en “husleje” som de trækker fra. Det kan man for så vidt godt, men samtidig skal man huske at betale skat af huslejen som om det var en privat indtægt – og så er man jo lige vidt. Det giver kun ekstra arbejde.

Får du alle dine fradrag med? Køb “Skat og moms – får du dine fradag” her.

Skat og moms - får du dine fradrag

142 Replies to “Fradrag for kontor i hjemmet”

 1. Tak for gennemgange af muligheder for fragt for kontor i hjemmet. Tror der er mange af os små selvstændige der har haft lidt svært at at genneskue hvad der er muligt – så tak for de gode råd

 2. Hejsa

  Gælder der samme regler for en hjemmearbejdsplads?
  Og kræves der noget bestemt før det kan blive kaldt for dette.

 3. Hej Jesper

  En hjemmearbejdsplads? Hvis du tænker på fradrag for en arbejdsplads, som du har hjemme mens du har arbejde som lønmodtager, så er det ikke det samme, og reglerne er anderledes (og endnu strammere). Hvis du mener, at du har ret til fradrag for hjemmearbejdsplads som lønmodtager, vil jeg foreslå dig at få et bindende svar fra SKAT og helst inden du begynder at benytte dig af fradrage :-)

  Dbh
  Anette

 4. Super overblik. Godt råd med at få et bindende svar fra SKAT. Så er man sikkert på hvor man står økonomisk.

  /Henrik

 5. Hej Anette
  Jeg har en helt klar case. Jeg køber en ejendom med 145m2 bolig + 72m2 kælder med direkte nedgang fra stuen, dette blever brugt privat! Så køber jeg endnu en kælder i ejendommen på yderligere 72m2 med seperat indgang og ingen berøring med privaten, dette skal bruges til kontor og mødelokale til mig og en medarbejder, hvordan kan jeg best udnyttet dette skattemæsigt? Handelen er en samlet handel privat, så firmaet kan ikke købe den ekstra kælder. Har du et godt råd? Hilsen Bianca

 6. Hej Bianca

  Jeg vil foreslå dig, at du inviterer SKAT på et gratis servicebesøg, så de kan se lokalerne. De kan hjælpe dig med at prisfastsætte: Du skal have et fradrag, som svarer til km2-prisen for lokalerne, men hvis du skal være sikker på at få det, kan det være, at SKAT har nogle forslag til indretning (skilt på døren) osv., så det er tydeligt, at det er erhverv, der drives her.

  Dbh
  Anette

 7. Hej Thomas

  Fra 1.1.2010 er internetforbindelsen derhjemme omfattet af multimedieskatten, så da er det ikke almindelig praksis at regne forbruget ud procentvis og trække regningen delvist fra.

  Dbh
  Anette

 8. Hej Anette,
  jeg har en andelsbolig, hvor jeg virkelig har brug for at indrette et hjemmekontor. og jeg mener at opfylde de krav der nu skal til, men hvordan udregner jeg fradrag derudfra?
  VH
  Frederik

 9. Der skal beregnes en forholdsmæssig del af udgifterne. Er der tale om en bolig på 150 m2, hvor den erhvervsmæssige del udgør 30 m2, svarer det til en del på 20%. Derfor må 20% af udgifterne trækkes fra: Fællesudgifter til ejendommen/andelsboligforeningen, forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Men ikke afdrag på evt. lån, du har optaget for at købe andelen.

  Dbh
  Anette

 10. Hej Anette,

  Hvis jeg indretter et lokale som kontor, men tager min bærbare, som jeg bruger både privat og erhvervsmæssigt, ud og ind af kontoret, er det så et problem i forhold til fradrag?

  Mange hilsner

 11. Hej Daniel

  Det betyder ikke noget, hvor computeren bliver opbevaret. Det, som er afgørende for fradraget, er anvendelsen. Efter de nye regler har ansatte, som bruger PC hjemme med adgang til arbejdsgiverens netværk, ret til at få stillet PC til rådighed uden at blive beskattet af værdien. Men det er her i februar 2012 stadig uklart, om disse regler også kommer til at omfatte selvstændigt erhvervsdrivende, hvilket både vil være retfærdigt og naturligt – men ikke en selvfølge.

  Følg med på bloggen eller tilmeld dig nyhedsbrevet – emnet: Privat anvendelse af virksomhedens udstyr vil helt sikkert komme op at vende flere gange i år.

  Dbh
  Anette

 12. Hej Anette – tak for et super indlæg!

  Lige for at være sikker, så kan man også trække fra varme, vand og el – på lige fod med selve huslejen?

  Tak på forhånd.

  /Thomas

 13. Det vidste jeg slet ikke – mange tak! :)

  Hvad med selve indskuddet, som bestod af 3 mdr. leje i depositum samt 3 mdr. forudbetalt leje. Kan noget af det trækkes fra, når rummet altid har været kontor?

  Og hvad med moms? Har hidtil bogført lejen uden moms, er dette korrekt?

  Tak igen :).

 14. Hej Anette.

  Hvad med renterne på boliglånet? Kan man trække dem fra forholdsmæssigt som med el og varme?

  Mvh Jakob

 15. Hvis du har en personligt ejet virksomhed og bliver almindeligt beskattet, gør det ingen forskel: Renterne bliver behandlet ens skattemæssigt, uanset om de hører til virksomheden eller privaten. Du må ikke tage en andel af renteudgifterne og bogføre dem som en “lejeudgift” i firmaregnskabet: De skal bogføres i kategorien: Renter.

  Dbh
  Anette

 16. Hej Anette.
  Jeg er ved at starte egen virksomhed og jeg har en garage som er blevet bygget om og isoleret til kontor. D.v.s. et rum som ikke er godkendt til beboelse.
  Kan jeg benytte det som erhvervsområde og fratrække udgifter for driften af dette kontor?
  På forhånd tak.
  M.v.h. Michael Juhl

 17. Hej Michael

  Det vil jeg tro – men som altid, når det gælder lokaler: Bed SKAT om at komme på besøg for at få en vurdering fra deres side.

  Dbh
  Anette

 18. Hej Anette vi skal flytte her snart hvor er en del af udhuset er bygget om til en isoleret kontor udenfor ejendommen. Mig og min mand driver en webshop men har også en butik 20 km fra vores ejendommen. Han er direktøren i firmaet og jeg er regnskab, hjemmeside administrator og hjemmeside ansvarlig. Så i privaten skiftes vi forholdsvis at have en ekstra fuldtidsjob derhjemme med hjemmesiden. Er det muligt at kunne få fradrag for denne kontor i den ny bolig som vi skal leje?

 19. Hej Annette

  Kan jeg trække udgifterne i form af denne “husleje” fra hvis jeg bruger et lokale + garage til min virksomhed?

  Vil jeg kunne trække udgifter til en tilbygning fra hvis det er hovedsageligt er erhversmæssigt (i form af et demorum?) Hvad med indretning heraf (projektor, højttaler..)?

  Kan jeg trække en forholdsmæssig andel af udgifter til såkaldte energiforbedringer hvis det er med det formål at blive selvforsynende med eks. strøm til industrimaskiner? Fx. hvis jeg investerer i nogle solceller?

 20. Hej Marco

  Indretning af rummet: Ja. Forholdsmæssig andel af løbende udgifter, herunder vedligeholdelse: Ja. Tilbygning og særlige energiforbedringer: Det er ikke sikkert, der er en hel række omstændigheder at tage hensyn til. Derfor er du nødt til at tale med en revisor (jeg anbefaler gerne en, som kan det stof), som gennemgår det konkrete byggeprojekt med dig og hjælper med at finde ud af, hvordan det skal ordnes, så de skattemæssige forhold bliver så favorable som muligt.

  Dbh.
  Anette

 21. Hej Anette

  Tak for dit svar. Jeg kunne godt tænke mig at høre mere omkring en anbefaling af revisor.

  Jeg har et spørgsmål mere. For at sætte gang i min virksomhed kræver det et sted med en garage/værksted. Hvis jeg køber et hus og laver en tilbygning kan jeg såvidt jeg kan forstå trække udgifterne til tilbygningen fra. Hvordan forholder det sig med et hus med værksted tilknyttet? – kan jeg trække en andel af købssummen fra?

  Fx. hus til 1 million, 100 kvm bolig og 50 kvm. værksted. Totalt areal = 150 kvm. Værksted andel = 33,333%. Fradrag = 333.333 kroner. (eller noget i dén stil).

 22. Det skal måske lige gøres klart at jeg vil sammenligne to cases:

  1) Hus uden værksted. Værksted laves som tilbygning. Udgifter til værksted trækkes fra.

  2) Hus MED værksted. Forholdsmæssig andel af købssummen trækkes fra.

  Håber det gør det mere forståeligt..

 23. Hej Marco

  Jeg har sendt dig en mail med kontaktoplysninger til en revisor, som jeg synes, du skal hive fat i.

  Dbh
  Anette

 24. Hej Joan

  Det vil jeg tro. Men med hensyn til kontorlokaler i hjemmet, kan du for en sikkerheds skyld spørge SKAT – evt. bede om et gratis servicebesøg. For som indlægget herover handler om, er der mange hensyn at tage, og det er derfor umuligt at udtale sig helt sikkert uden at kende mere til forholdene.

  Dbh
  Anette

 25. Hej Joan

  Som nævnt i indlægget, er der mange forhold at tage hensyn til, herunder også hvor intensivt kontoret bliver brugt. På din korte beskrivelse lyder det, som om I vil kunne få et fradrag for kontoret, men for en sikkerheds skyld vil jeg anbefale dig at få SKAT til at komme og kikke på det.

  Dbh
  Anette

 26. Hej Anette

  Jeg har et spørgsmål ang. lægepraksis i eget hus. Kan det ækonomisk svare sig at have lægepraksis hjemme hvis man tager udgangspunkt i et hus på ca. 300 kvm, hvor der bliver brugt omkring 100 kvm til kontor + venteværelse + toilet.
  Hvad præcis kan vi trække fra?

  Mvh M & J

 27. Hej M og J

  Hvor meget I præcist kan trække fra, kan jeg ikke sige. Men en tredjedel af alle “fællesomkostningerne” for huset (dog ikke prioritetslån, da I bliver beskattet af indkomsten, så det giver ikke noget fradrag). Herudover nødvendig istandsættelse og inventar til klinikken. Jeg synes, I skal kontakte en revisor og få lavet en konkret beregning (og jeg henviser gerne til en, som er god til den slags). I den personlige økonomi vil I spare ca. en trediedel af omkostningerne, og for virksomheden skal I regne på, hvad det ellers ville koste at leje lokaler ude i byen. Herudover skal I se på de fordele, der er ved at have hjem og lægepraksis i samme hus. Men også på ulemperne.

  Dbh.
  Anette

 28. Hej Anette – Tusind tak for dit indlæg og dine svar på alles spørgsmål – Jeg fik den klarhed vi havde brug for for nu og ja mere til : ) Tusind tak for dit vid og at du vil dele det med os! Yes : )

 29. Hej Anette,

  Jeg har netop lejet en landejendom på godt 600 kvm, med det primære formål at drive min import/engrosvirksomhed inden for modetøj. Derudover er der mulighed for at en del af ejendommen kan anvendes som bolig. Vi skal bo 2 personer i denne del af ejendommen.

  Ejendommen består af 3 dele i sammenhæng.
  1) Garage/Lager på ca. 120 kvm
  2) Kontor/Showroom på ca. 250 kvm
  3) Bolig på ca. 230 kvm

  Virksomheden har på nuværende tidspunkt kun 2 ansatte – Min kæreste og jeg selv. Derudover er alle andre funktioner udført af eksterne personer, så som salgsagenter. Det forventes at vi inden for 6-12 md vil ansætte en kontorassistent.

  Der er seperat indgang til alle tre afdelinger og alle afdelinger kan aflåses/adskilles.

  Det er vores intention af anvende garagen til lagerlokale og kontorfløjen til kontor, mødelokale, showroom, fotostudie, arkiv mv. Nb. vi har ofte kunder og sælgere i huset.

  Hvordan skal vi få denne løsning godkendt?

  Umiddelbart er det i udgangspunktet 2 alternativer som jeg ser det. 1) Vi lejer hele ejendommen privat og søger om fradrag for den del, der anvendes til erhverv. 2) Vi lejer hele ejendommen som erhverv og udlejer den privatedel til os selv. kan man det?

  Som en lille sidebemærkning, kan jeg sige at ejendommen har installeret en stort jordvarmeanlæg, der er placeret i den ene af 2 garager/lagerlokaler. Vil det give problemer med at få fradrag for dette lokale, da man må sige at varmeanlæget bruget både til privat og erhverv?

  Hvilken løsning er den bedste og hvad skal vi være opmærksommen på?

  Er der nogen øvre grænse for hvor stor en andel af ejendommen vi kan få fradrag for? I vores tilfælde vil erhvervsdelen overstige 50%. – Det skal jo bemærkes at den private del er rigeligt stor til 2 personer.

  Beklager det lidt komplicerede spørgsmål.

  MVH
  Michael,

 30. Hej Michael

  Der er ikke noget problem i, at %-delen er stor, netop fordi boligdelen ikke virker underdrevet. Og i den lejede ejendom virker det umiddelbart, som om I bare kan få fradraget ved en direkte beregning.

  Som hovedregel kan det bedst svare sig, at I lejer ejendommen privat og så tager fradrag for erhvervsdelen. Jordvarmeanlægget og de kvm., det fylder, vil blive fordelt mellem privat og erhverv.

  Den erhvervsmæssige del af huslejen skal (selvfølgelig) matche forretningen: Hvis jeres husleje for erhvervdelen bliver så stor, at I ikke tjener nogle penge, og antallet af kvm. er betydeligt større end jeres behov, vil det virke forkert. Men ellers har I to muligheder:

  1. I beregner selv hvor stort fradraget er (eller får en revisor til at hjælpe jer – jeg har evt. en, jeg kan anbefale) eller
  2. I inviterer SKAT på besøg, så de kan hjælpe jer.

  Det er umuligt for mig at sige, præcist, hvad I skal gøre ud over at henvise til de helt generelle regler, fordi jeg ikke kender de nærmere omstændigheder.

  Dbh.
  Anette

 31. Hej Anette!

  Driver massageklinik (IKKE den type med kulørte lamper) fra hjemmet, hvor jeg har et værelse udelukkende til denne bibeskæftigelse. Jeg bor i et 3-plans hus, hvor kælderen ikke er godkendt til beboelse. Klinikken ligger i en del af beboelsen, men jeg er her blevet i tvivl om hvor meget jeg må trække fra til klinikdriften. Skal jeg gå ud fra alle etagemeter, eller udelukkende fra beboelsesdelen?

  Mvh

  Lars

 32. Det er virkelig en konstruktiv blog det her. Tak!

  Spørgsmål:
  Jeg købte et hus i 2010 fordi jeg havde brug for plads til mit virke. Jeg er grafiker og illustrator. Jeg købte huset så billigt at et realkreditlån var udelukket. Så jeg håber jeg må trække købsprisen fra i regnskabet? Du skriver i en anden tråd at én må trække sin garage fra, så derfor tænker jeg også dette er muligt for mig. Huset kostede 200.000 kr. Er der noget med afskrivninger?

 33. Hej Tamara

  Tak for de pæne ord om bloggen.

  Du kan ikke trække købsprisen fra i regnskabet. Men du kan trække driftsudgifter fra for den del, der anvendes til erhverv, hvis de øvrige kriterier (herunder et passende intensivt brug) er opfyldt.

  Jeg vil foreslå, at du kontakter SKAT og beder dem komme forbi og kikke på sagen.

  Dbh.
  Anette

 34. Hej Anette
  Vi er ved at se på at renovere/ombygge garagen således det kan bruges til at drive virksomhed fra.
  Hvor stor en del af ombygnings udgifterne kan man trække fra, om nogen.
  Vi vil gerne lave garagen beboelig så vi senere kan bruge den til det såfremt det bliver aktuelt.
  Du har nævnt en revisor der ved lidt mere detaljeret om sådan noget.
  Du må meget gerne sende mig hans kontakt detaljer :-)
  Super blog :-)

 35. Hej Anette
  Tak for et godt indlæg.
  Familien og jeg er netop flyttet ind i en ny lejebolig. Der har jeg isoleret, sat gipsplader op og indrettet et hjemmekontor i udhuset.
  Kontoret bruges kun til erhverv. Det har egen indgang osv.
  Mit spørgsmål er: Kan jeg få momsgodtgørelse og trække de byggematerialer fra i skat, som jeg har bekostet, da jeg indrettede kontoret?

  På forhånd tak

 36. Hej Torben

  Jeg har konsulteret min bestyrelsesformand, Søren Revsbæk, som du kan finde på http://revsbaek-revision.dk/. Søren har svaret mig:

  “Hvis man er momsregistreret virksomhed, så er der normalt ikke nogen problemer med at få momsen retur på byggeri, så jeg mener godt at man kan få momsen på byggematerialerne.

  Derimod er det lidt vanskeligere med skattefradrag, for det som der er lavet er jo indretning af et lokale som skal bruges til erhverv. Der er mange regler for arbejdsværelser og kontorer i eget hjem, som Anette Sand også har skrevet om i brevkassen. Alt det forudsætter jeg er opfyldt.

  Når der er tale om indretning af lokale, kan man ikke trække udgifterne fra i skat, ligesom hvis man f.eks. køber inventar til lokalet. Indretning skal derimod afskrives over en årrække. Som udgangspunkt skal man afskrive over lige så mange år, som lejekontrakten løber over. Har lejekontrakten ikke nogen fast udløbsdato (eller dato, hvor den tidligst kan opsiges), så siger man at man kan afskrive over 5 år. D.v.s. en udgift på f.eks. kr. 10.000 giver kr. 2.000 i fradrag de næste 5 år.

  Afhængig af, hvad slags lejebolig der er tale om, kan der med udlejer være nogle regler om at man får refunderet udgifter til forbedring af lokalerne, så man reelt ikke selv har så meget udgift. I det tilfælde kan man overveje at lade være med at afskrive.

  Udgifter til at vedligeholde, f.eks. male og lignende kan trækkes fra med det samme.”

 37. Hej Anette

  Tak for en fyldig gennemgang.

  En kommentar vedr. at betale husleje til sig selv:

  Der er jo reglen om bundfradrag ved udlejning af et værelse minimum kr. 24000 og max 11/3% af ejendomsværdien, hvis det ikke overskrider det beløb, så skal man jo ikke betale skat af noget.

  Venlig hilsen

  Finn

 38. Hej Finn

  Den regel gælder kun ved udlejning til beboelse, ikke til erhvervsudlejning.

  Dbh.
  Anette

 39. Hej Anette.
  Spændende side du har her.
  Hvis jeg har hjemmearbejdsplads på privatadressen, da firmaet hvor jeg er ansat ligger 300km væk, kan man så gøre brug af de 20% af ejendomsværdiskatten?

 40. Hej Anette
  Jeg har indrettet det ene af mine to værelser i min lejebolig til udelukkende at blive anvendt til behandlingsrum med direkte adgang fra min entre. Så vidt jeg har kunnet læse mig til i din meget fine blog, opfylder det dermed alle regler for fradrag. Det eneste spørgsmål jeg ikke har kunnet finde svar på, var hvor præcist eller bedre sagt i hvilken rubrik i en udvidet selvangivelse jeg skal oplyse tallene.
  Venlig hilsen
  Gisela

 41. Hej Gisela

  Det er ikke på selvangivelsen men i virksomhedens regnskab (hvor resultatet lander på din selvangivelse), du skal bogføre udgiften til bolig.

  Dbh.
  Anette

 42. Hej Tina

  Normalt vil arbejdsgiveren jo betale for arbejdspladsen, og i så fald: Nej. Men ellers ja (under forudsætning af, at arbejdsrummet udgør 20% af boligarealet, når du lige nævner 20%) og i øvrigt opfylder alle øvrige kriterier for at være et hjemmekontor. Jeg ville i dit sted lige cleare med det lokale skattekontor, for at være helt sikker på, at din arbejdsplads opfylder reglerne, og din arbejdsgiver skal være opmærksom på, at det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdspladsen opfylder alle arbejdsmiljøregler.

  Dbh.
  Anette

 43. Du nævner til sidst i din artikel at man bliver beskattet privat hvis man vælger at opkræve “husleje”, men her gælder reglen for bundfradrag ved udleje af værelse/dele af en privat ejendom vel?

  http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1615284 og hvis man holder sig under denne grænse er der vel en egentlig “skattefri” genvist ved denne model.

 44. Hej Anette

  Jeg har indrettet lille systue i en meget stor entre,
  og har nu brug for udvidelse til lager, lidt kontor, en industrisymaskine, og har en kælder med egen indgang, jeg går ud fra jeg kan trække udgifter til istandsættelse, men hvad med lokalet? kan man trække det fra ?

 45. Hej Helle

  Det er ikke “sådan lige”. Istandsættelse kan du ikke trække fra i virksomhedens regnskab, men almindelig vedligeholdelse vil gå an. Om du kan trække udgifter fra til lokalet afhænger (som du også kan læse ovenfor i indlægget) blandt andet af husets indretning i almindelighed, hvor intensivt lokalet bruges og hvordan lokalet er placeret i forhold til den øvrige bolig. Så det vil være uansvarligt af mig at svare ja eller nej til dit spørgsmål, uden at vide noget mere. Måske skal du invitere SKAT på besøg, så du kan få en vurdering fra deres side? Iværksættere har ret til at få et gratis servicebesøg, og det kunne være en god anledning.

  Dbh.
  Anette

 46. hej Annette
  Jeg bor til leje i et stort hus på 400 kvm. Ca. 35 kvm er indrettet til kontorer, hvor jeg arbejder som selvstændig. Jeg antager at de samlede leje/varme/el omkostninger fra fratrækkes forholdsmæssigt (?) – men er der ikke også noget med andel af fællesarealer som f.eks. toilet, entre, køkken? (ca. 100 kvm).

  Tak for gode svar!

  mvh
  Karsten

 47. Hej Karsten

  Ja til de forholdsmæssige udgifter. Men ikke noget med fællesarealer: Hvis fællesarealerne er fælles – eller bare lejlighedsvis bruges privat – er der intet fradrag for dem.

  Dbh.
  Anette

 48. Hej Anette
  Tusind tak for en god udførlig beskrivelse af mulighederne for fradrag i hjemmekontor. Punkterne A-D gør det ret klart, hvad man umiddelbart må og ikke må. :)

 49. Hej Anette

  Dejlig overskuelig artikel midt i vrimlen af mange.

  Ved ikke om følgende spørgsmål giver sig selv, men ikke umiddelbart for mig.

  Jeg kan forstå at nedslag i ejendomsværdiskatten sker – og udfyldes – via den personlige selvangivelse. Men er det også tilfældet med udgifterne (el, varme, evt. vedligehold) og skaldet figurere som ‘rigtige’ bilag i et årsregnskab?

  Jeg har i øvrigt en meget stor stue, hvor halvdelen bruges privat, men den anden halvdel er helt uboelig og indrettet som fotostudie (med kunder) og afskærmet med halvvægge. Regner dog evt. med at invitere Skat ud til selvsyn.

  Mvh Morten

 50. Hej Morten

  God idé at invitere SKAT på besøg, hvis du vil have fradrag for så usædvanlige erhvervslokaler :). Driftsudgifter (f.eks. varme, el og vedligehold) skal bogføres i virksomhedens regnskab med bilagsdokumentation.

  Dbh.
  Anette

 51. Hej Anette,
  Super side, som er et godt “opslagsværk” for os selvstændigt. Jeg har dog et spørgsmål vedr. dette emne “kontor i hjemme”/”Udlejning af værelse”. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan bruge fradragsmetoden i dette tilfæde? (Se evt. her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1615284&vId=0&lang=DA)
  Jeg leger et værelse ud til min virksomhed, da huslejen er under 2/3 af boligafgiften, så er det skattefrit for mig. Kan det ikke passe?

  vh
  Anders

 52. Hej Anders

  Nej, de regler, som handler om skattefri udlejning gælder kun, når boligen udlejes til beboelse, ikke erhverv.

  Dbh.
  Anette

 53. Kommerciel lease ejendom til forretningsmæssigt synspunkt er meget gavnligt. Din blog var meget information. Tak til deling.

 54. Hej Anette

  Tusind tak for det udførlige svar, som jeg faktisk først læser nu. Fedt og få situationen afklaret.

  Mange hilsner

  Torben

 55. Hej Anette. jeg har en kontor i min andels, som er på 47 mt2, og jeg bruger ca. 10 m2 som kontur, jeg er redigeringsteknikker, og alt jeg har er konturartikler og udstyrer, kan jeg trække fra en del af husleje, varm, vand, energy fra? skal til skat snar.
  mvh
  Mao

 56. Hej Mao

  Det kan du formentlig, som du kan læse i indlægget, er der nogle krav, der skal være opfyldt. Er du i tvivl, skal du kontakte en rådgiver eller spørge SKAT, når du alligevel skal til møde med dem.

  Dbh.
  Anette

 57. Hej,

  Jeg er ved at købe hus, hvor der er een kælder (som ikke er godkendt til beboelse). Huset er 150 kvm, mens kælderen er 100 kvm.

  Jeg her selvstædigt erhverv, og ønsker at bruge eet af værelserne i kælderen til kontor. Dette værelse har egen indgang, dog via bryggers. Kan/Må jeg trække noget fra?

  Mvh
  Anders

 58. Hej Anders

  Det er helt umuligt for mig at sige, uden at kende meget mere til forholdene, men formentlig vil det kunne lade sig gøre, det afhænger af forholdene. Jeg synes, du skal invitere SKAT på besøg (gratis servicebesøg) og høre deres mening om sagen.

  Dbh.
  Anette

 59. min mand og eg ejer et hus med tilhørene anneks – med 3 rum – garagehus – vakerum – samt 2 sammenhængende rum
  – de sdste 2;
  1 -vil vi selv bruge til til erhverv – behandlinger

  2 – leje ud som bolig

  3 – leje ud til erhverv
  hvilke af de 3 muligheder er nemmest at administrere samt hvor meget må vi evt trække fra/tage i leje uden at få problemer med skat
  mvh Anne

 60. Hej Anne

  Det er ikke sådan lige at svare på – man skal have mere information, end jeg har, om de aktuelle forhold. Men: Det er lettest at administrere 1-eren, altså at I selv bruger lokalerne til erhverv. Jeg er ikke ekspert, men både 2-erne og 3-eren medfører nogle kontraktlige forpligtelser, og hvis lokalerne udlejes som bolig, er der en række krav til jer – og det vil være vanskeligt at ombestemme sig, fordi man ikke sådan uden videre kan opsige lejere.

  Med hensyn til fradrag, så er reglerne også meget forskellige alt efter hvilken model I vælger, og det er for omfattende til, at jeg kan klare det her i kommentartråden. Hvis I gerne vil have kontakt til en pålidelig og dygtig revisor, så kontakt mig på as@regnskabsskolen.dk – jeg tror, det vil være til jeres fordel at købe en times kvalificeret skattemæssig rådgivning omkring disse spørgsmål.

  Dbh.
  Anette

 61. Hej Anette,

  Min kæreste og jeg bor i lejebolig og har indrettet et kontor, som både hun og jeg vil bruge. Jeg vil mene, at det opfylder reglerne i øvrigt. Begge vores stillinger kræver hjemmearbejde.

  Kontoret fylder ca. 20% af boligarealet. Kan vi begge trække det fra i SKAT? Eller blot en af os? Eller skal vi begge trække halvdelen fra?

  Er fradraget et direkte fradrag, således at et evt. kontorfradrag på eks. 10 tkr pr år giver ca 5 tkr mere i nettoløn?

 62. Hej Martin

  De ovennævnte regler gælder for personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed fra hjemmet. De gælder ikke for lønmodtagere, om jeg synes, det lyder som om I er lønmodtagere?

  Dbh.
  Anette

 63. Hej Anette
  Jeg har en kombineret webshop og forretning. Samtidig har jeg fuldtidsjob. Min forretning har åbent fredag eftermiddag og lørdag formiddag, hvor jeg sælger brugskunst og friske buketter. Jeg har forretning, lager og webshop på hjemmeadressen. Lige nu har jeg det på 20 m2, men overvejer at inddrage endnu et rum, så der er lager i det ene lokale og forretning i det andet lokale. Der er direkte adgang til lokalerne uden at man skal gennem hele privaten.
  Jeg vil gerne igang med at få søgt om at kunne fradrage for brug af m2, el og varme.
  Giver det umiddelbart problemer da det jo “kun” er en hobbyvirksomhed, selv om jeg bruger rigtig mange timer:-)?
  Hvis det ikke er et problem, hvordan griber jeg det så an?
  Tak for en god blog og brevkasse

 64. Kære Annette

  Jeg driver en konsulentvirksomhed i mit eget hus. Må jeg trække en andel af udgifterne til renovering af (husets eneste) badeværelse/toilet fra? Jeg har ikke kontor ude i byen.

  Venlig hilsen
  Lotte

 65. Hej Lotte

  Det mener jeg ikke, at du kan. Hvis der var tale om selve kontoret (og det i øvrigt opfylder alle kravene), ja. Men toilettet er en del af den private bolig og bruges ikke alene til virksomheden.

  Dbh.
  Anette

 66. Hej.
  Jeg har en lejebolig hvor et rum er indrettet som kontor/tegnestue. Lejeboligen får jeg en smule boligstøtte for.
  Men jeg har netop fået cvr nummer og arbejder selvstændigt hjemmefra lige pt ( jeg er klar over det skal indberettes hvis dette forhold ændrer sig væsentligt ). Kan jeg trække m2 prisen for dette rum fra i mit regnskab og fortælle kommunen at der er dette areal mindre mht boligstøtte ?
  jeg er klar over at jeg kun kan trække de dage fra jeg arbejder hjemme – så hvis jeg eks i en periode får et vikariat kan det ikke trækkes fra her.

  og endnu en krølle: hvordan mht barsel ? rummet skal vel ikke trækkes fra i denne periode eller ? – og så skal det vel meldes mht boligtilskuddet i den periode at der er de m2 extra i boligen. eller hvordan ?

 67. Hej Lykke

  Jeg kan desværre ikke hjælpe dig, fordi det, du spørger ind til er regler, som ikke har noget med moms/skat for selvstændigt erhvervsdrivende at gøre men boligsikring og barsel. Det vil derfor være bedre, hvis du kontakter din kommune og beder om vejledning på boligsikrings- og barselsområdet.

  Dbh.
  Anette

 68. Hej Annette

  Min kæreste og jeg lejer en 4 værelses rækkehus af en boligforening. Jeg bruger et af værelserne som kontor, da jeg har eget firma og da jeg arbejder hjemmefra. Kontoret er på 10 kvm, og den samlede boligareal er på ca. 105 kvm.

  Kontoret ligger på overetagen så man skal ind af hovedindgangen og op af trappen for at komme derind. Alt i kontoret er til erhvervsmæssigt formål, med andre ord er der ingen private ting.

  Vil jeg kunne trække udgiften til dette kontor fra?

  Mvh Jens

 69. Hej Anette.

  Vi har konsulentfirma i egen bolig. Vi kan ikke trække husleje fra da vi på kontoret har et privat klædeskabets stående. Men vil vi kunne trække el og varme fra? I så tilfælde – hvordan beregnes det så?

  Bedste hilsner fra

  Heidi

 70. Hej Heidi

  Nej, tingene følges ad: Hvis du ikke kan fradrage husleje, kan du heller ikke fradrage el og varme. Der kan være helt særlige tilfælde (hvis aktiviteten, du laver bruger ekstra meget elektricitet – men det gør et kontor jo ikke).

  Dbh.
  Anette

 71. Hej Annette
  Jeg laver kunst og mine kunst materiale fylder så meget, at det er næsten ikke plads til mine privat ting i vores opbevarings rum,kan jeg trække udgifterne fra? Jeg bor i en ejerbolig og har et cvr. Hilsen

 72. Hej Turk

  Det kan jeg desværre ikke svare på, før jeg ved en hel masse mere. Det skal nemlig vurderes i hvor høj grad, der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed – eller om der nærmere er tale om en (indtægtsgivende) hobbyvirksomhed. Det kommer også an på, hvad det er for et rum, vi taler om – for er det jeres kælder- eller loftsrum i en ejerlejlighedsforening er det jo andre forhold, end hvis det er et regulært værelse, som kunne bruges til beboelse. Jeg vil sige, at den sikre vej er at spørge hos SKAT, hvor du kan oplyse meget præcist om dine forhold.

  Dbh.
  Anette

 73. Hej

  Fin gennemgang.
  Jeg har en enkeltmandsvirksomhed og har p.t. et lille aflukket hjemmekontor, hvor jeg udfører alt mit arbejde, og som udelukkende er fyldt med mit tekniske udstyr, et stort skrivebord og min PC. Det benyttes udelukkende til mit arbejde. Der er andre PC’ere i huset til børnene.

  Nu har jeg så fået mulighed for at leje mig ind i et lille kontor ude i byen, hvor jeg kan få lidt kollegial snak og lave opgaver med de andre lejere. Her påtænker jeg at sidde to-tre dage om ugen, men ellers fortsat sidde hjemme retsne af tiden og i aftener og weekends. Jeg vil kun have en kontorplads med en bærbar PC og medbringe min mobil, når jeg er ude på kontoret i byen – her hjemme vil jeg fortsat have mit kontor med en stationær kraftig PC og alt mit grej, da jeg har brug for at kunne sidde helt i ro og udføre dele af mine opgaver for kunder. Udgiften til kontoret i byen er kun ca. 1500 kr pr. mdr. Mit kontor her hjemme har jeg kun ca. 2000 kr i fradrag for, da det kun udgør 7,5 % af mit boligareal, men jeg trækker jo mine udgifter til telefon, internet o.s.v. fra og beskattes af privat telefon. Jeg forestiller mig fortsat at have min firmaadresse på min privat adresse.

  Mit spørgsmål er så:
  Hvad kan jeg trække fra af leje og udgifter de respektive steder? Jeg er egentlig lidt ligeglad med de 2000 for kontoret her hjemme, men vil være ked af hvis jeg ikke kan trække telefon og internet fra her hjemme? Jeg går ud fra jeg kan fratrække de 1500 kr i leje for kontoret ude i byen? Eller kræver det jeg så flytter firmadressen?

  På forhånd tak for svar….

  Mvh
  Morten

 74. Hej Morten

  Som du beskriver situationen, ville jeg ikke have noget problem med både at bogføre begge i virksomheden regnskab: udgiften til kontorfællesskabet ude i byen og hjemadressen, som du gør nu.da det er der, du hovedsageligt vil arbejde fra. Da dine lokaler ude i byen ikke bliver din primære forretningsadresse, vil det være mest praktisk (og bedst i overensstemmelse med virkeligheden), hvis du beholder hjemadressen som firmaadresse.

  Dbh.
  Anette

 75. Hej igen

  Mange tak for hurtigt svar.
  Så du mener altså at jeg kan trække både mine 1500 kr i leje fra og fortsat trække internet og fastnettelefoni og de 2000 fra her hjemme? Det lyder fint. Jeg har lige et sidste spørgsmål ifht kørselsgodtgørelse/fradrag. Når jeg kører fra mit hjemmekontor til det andet kontor ude i byen hvilke regler gælder så? Jeg har ca 18 km hver vej. Er det så 2,05 kr for km over 24 ?

  Mange tak for hjælpen :-)

 76. Ja, det mener jeg. Du skal dog huske at blive beskattet af fri telefon (men det er jo også en udmærket ordning for de fleste af os).

  Kørslen: Ja, det er den “lave” lønmodtagertakst, fordi du kører på arbejde på et fast forretningssted, ikke ud til en kunde. (Ellers ville taksten her i 2015 være kr. 3,70 pr. km. og ingen bundgrænse på 12 km. hver vej.).

  Dbh.
  Anette

 77. Super. Tak.
  Jeg bliver allerede beskattet af telefon osv så det skulle være i orden :-)

 78. Hej Anette,

  Jeg driver pt. selvstændig virksomhed, som er min eneste indtægtskilde. Jeg har kontor ude i byen, men da vi køber nyt og større hus pr. 1/10, har jeg mulighed for at drive mit konsulent firma fra hjemmet.

  Der er i huset 2 indgange, hvis man benytter indgang nr. 2, er det først lokale man kommer ind til kontoret. Huset er 210 m2 og kontoret 11 m2. Kan man eventuelt lave en månedlig leje på 2.000.- til sig selv inkl. alt forbrug (lys, vand varme), så man ikke skal til at betale procentvis af de forskellige ting? Det er nemmere, da der så bare kan laves en fast overførelse.

  Er det ikke noget med, at de først 24.000.- man modtager om året i leje indtægt er skattefri? Dvs. ved en husleje betaling på 2.000.- månedlig vil hele beløbet være skattefri?

  Hvis man udlejer et lokale privat til sin egen virksomhed, er der så her tale om et momsfrit lejemål? Da jeg ikke kan udskrive moms som privat?

 79. Hej Peter

  Du kan ikke lave en “fast” husleje, men skal ud og måle op og beregne den faktiske pris. Den regel, du henviser til omkring en skattefri husleje-bundgrænse gælder kun, når man udlejer til privat beboelse.

  Der skal ikke beregnes moms.

  Dbh.
  Anette

 80. Tak for gode indlæg og svar.

  Hvordan skal jeg specifikt bogføre fradraget for kontor i eget hjem?

  Debet: Finans?
  Kredit: Egenkapitalkontoen?

  Hilsen
  Tina

 81. Hej Tina

  Det er præcist, hvad du skal: Debet på “huslejekontoen” i driften og kredit på en passende konto i egenkapitalen, det kunne være “Mellemregning”.

  Dbh.
  Anette

 82. Hej

  Jeg overvejer at udskifte min lejebolig så jeg får muilghed for at have et lokale til erhverv.
  Huslejen i den nye lejlighed er 19.500 inkl forbrug, og arealet er 121 kvm totalt. Heraf ønsker jeg at trække ca. 15 kvm depotrum fra som lager (arbejder som selvstændig stylist og har brug for opbevaring af regi og møbler). Hvor meget vil jeg da ca. kunne spare i fradrag? og kan jeg og/eller min kæreste samtidig trække fra for hjemmearbejdsplads?

  vh Tine

 83. Hej Tine

  For lagerrummet: 15/121*19500 = 2417 kr. Om I dertil kan lægge et beløb for kontor, afhænger – som indlægget handler om – blandt andet af, hvor intensivt I bruger jeres arbejdsplads i hjemmet. Arbejder I mest ude i byen, kan det ikke lade sig gøre.

  Dbh.
  Anette

 84. Tak for lynhurtigt svar !
  Min kæreste er selvstændig konsulent men mange møder ude i byen, men al forberedelse og opfølgning foregår dagligt i hjemmet. Der er dog ikke et seperat rum der kan anvendes til kontor.

 85. Hej Anette

  Min kone og jeg flytter snart i en lejelejlighed på 127kvm hvor 2 store værelser på samlet 50kvm vil huse værksted og lagerrum til hendes kjoleskrædderi som drives hjemmefra . Det vil sige meget låste funktioner som ikke har privat karakter. Hvordan vil regnestykket se ud i sådan en situation hvor arealet er over 25%.
  VH Johan

 86. Hej Johan

  Der er forskel på reglerne for, når man udlejer til bolig og til erhverv, så der er ingen 25%s regel at forholde sig til her. Regnestykket vil være sådan:

  50/127 x boligudgiften = fradrag i virksomhedens skattemæssige regnskab.

  Dbh.
  Anette

 87. Hej Anette

  Vi har en grafisk design virksomhed på hjemmekontoret.
  Nu vil vi gerne bygge til, et kontor 25-30 kvm, med egen indgang og skilt på døren.

  Må der væren en dør/flugtvej mellem tilbygningen og privaten, og stadig kalde det 100% og beholde alle fradragsrettighederne.

  Alan ;)

 88. Hej Alan

  Nu skal jeg jo passe på med at udtale mig for kategorisk, men jeg kan ikke forestille mig, at en dør mellem tilbygningen og privaten kan gøre nogen som helst forskel i vurderingen: Så hvis kontoret i øvrigt opfylder alle krav og kan betragtes som erhvervsmæssigt, vil en dør imellem de to dele af bygningen nok ikke betyde noget men derimod være en praktisk foranstaltning – også i tilfælde af regnvejr :).

  Dbh.
  Anette

 89. Hej Anette,
  Jeg driver et webudvikling firma hjemmefra, hvor jeg bl.a. yder tlf support for mine kunder. Vores lejlighed er en 4 værelses på 87 kvm til 5312 kr/mdr
  Jeg bruger et af værelserne som kontor, hvor jeg arbejder fra 08-16 mandag – fredag.
  Værelset/kontoret bruges KUN til firma.
  Jeg har lige målt værelset til at være 4m x 2,3m = 9,2 kvm

  Er regnestykket så:
  9,2/87* 5312 = 561,73 kr i fradrag af lejen?

  9,2 er ca. 8% af 87. Vil det sige at jeg også kan trække 8% af min elregning?

  mvh
  Armin

 90. Ja, det lyder rigtigt, og som du beskriver det, opfylder du også kravene om, at rummet skal bruges ret intensivt. Det drejer sig om 8% af huslejen, varmen, elregningen, vandforbrug mv.

  Dbh.
  Anette

 91. Hej Anette!

  Jeg er selvstændig oversætter, flytter snart ind i en almen leje bolig. Jeg vil bruge et værelse kun til kontor. Kan jeg trække udgifter fra til kontoret. Mine overvejelser går på at lejligheden er jo ikke tænkt til erhverv, men kun til bolig.

  Mvh eva

 92. Hej Anette, jeg syntes det hele er godt skrevet, men er blot i tvivl om denne mulighed for mig…

  Jeg har en vognmandsforretning, og som det er nu, bor vi til leje et sted, og jeg lejer så et kontor og lager et andet sted… – Lageret er nu blevet for småt, så jeg har fundet et STORT lager, som kan lejes billigt, dog uden kontor til, og uden mulighed for kontor..

  Jeg overvejer så derfor at sige ja ti det, men det kræver så også at vi lejer os ind et andet sted hvor huslejen jo selvfølgelig bliver noget dyere, og det ville være lækkert med et hjemmekontor, da vi har barn nummer 2 på vej, og det er meget lidt jeg ser dem i forvejen da jeg arbejder de 15-18 timer i døgnet….

  Så Spørgsmålet er…

  Kan det lade sig gøre hvis vi lejer det nye sted at indrette det til kontor, og få et fradrag for det ? Kontoret ville skulle bruges til at fra Fakturering, give tilbud, tur planlægning osv. men det er jo enlig mest af alt en printer og en computer der er NØDVENDIGT…

  Jimmy

 93. Hej Jimmy

  Som du beskriver situationen kan jeg ikke se, at er skulle være noget problem i, at du indretter et kontor på det nye sted. Jeg forudsætter, at der er tale om almindelige indretning og ikke decideret ombygning?

  Dbh.
  Anette

 94. Hej Eva

  Det vil der normalt ikke være noget problem i at gøre, hvis boligen (og erhvervet) i øvrigt opfylder alle de krav, der er. Der er mange, som driver liberalt erhverv fra en almindelig lejebolig, og siden du ikke skal have kunder ind og ud ad døren, har boligselskabet næppe noget problem med det.

  Dbh.
  Anette

 95. Hej Anette
  Jeg har både lager og kontor i vores privat bolig som er en ejerbolig.
  Lager har jeg i kælderen, som ikke er til beboelse, men her er et rum rent lokale til lager.
  I selve beboelses delen har jeg kontor.
  Er det muligt at beregne en andel af såvel lageret i kælderen som kontoret med i den procent der kan fratrækkes?
  På forhånd tak for svar.
  Mange Hilsner
  Dorte Andersen

 96. Hej Anette

  Nu har jeg ikke læst alle dine svar igennem, så undskyld hvis det har været oppe og vende.

  Men du siger nederst i bloggen:
  “Nogle gør det, at de beregner en ”husleje” som de trækker fra. Det kan man for så vidt godt, men samtidig skal man huske at betale skat af huslejen som om det var en privat indtægt – og så er man jo lige vidt. Det giver kun ekstra arbejde.”

  Når man udlejer en del af sin bolig, har man et bundfradrag på 24.000,- som man ikke skal betale skat af.
  Så op til den grænse, kan det vel sagtens betale sig?

  På forhånd tak

  Mvh

  Daniel

 97. Hej Daniel

  Der er forskel på at leje en del af sin bolig ud til boligformål og erhvervsmæssig udlejning til sin virksomhed. I sidste tilfælde gælder ikke reglerne om bundfradrag.

  Dbh.
  Anette

 98. Hej Dorte

  Ja, det er der ingen problemer i. Hvis kælderen ikke er egnet til ophold, kan man diskutere, om du han tage den med til den fulde “pris” – og jeg vil foreslå, at du helt konkret ringer til SKAT og hører, hvordan de vil foreslå, at du beregner det.

  Dbh.
  Anette

 99. Hej Anette,

  Vi har firma i vores ny-renoveret kælder og ønsker stadig at kunne fratrække grundskyld, vand, varme og el fra. Kælderen dvs. 1/3 af boligens kvm bliver nu udelukkende brugt vores firma med en ansat samt min mand og jeg. Der er både et lille køkken med micro-ovn og toilet, mødelokale og lagerlokale samt egen indgang. Vores kælder er ikke med på husets BBR. Er det så muligt stadig at fratrække for erhverv hjemme?

 100. Hej Anette

  Når jeg har kontor i min private villa forstår jeg, at jeg bla. kan trække andelen af vedligeholdelsesudgifter på huset fra også.

  Er det faktiske dokumenterede udgifter for forrige år eller kan man sætte det som en forventet fast årlig udgift?

  Hvis jeg lejede kontoret hos naboen ville jeg jo synes, at det var mærkeligt hvis huslejen var ekstra stor det år, hvor hans hus blev malet. Jeg ville forvente at jeg skulle betale et fast årligt bidrag til vedligehold.

  Hvis man kan sætte et fast beløb tænker jeg, at det kunne være en procentdel af husets ejendomsvurdering? Har du evt. et bud på en sådan procentsats?

 101. Hej Morten

  Du kan ikke fastsætte en fast, årlig vedligeholdelsesrate og lade firmaet betale denne. Det er de faktiske udgifter, der er tale om. Jeg forstår godt din argumentation, men det er ikke sådan, det fungerer skattemæssigt.

  Dbh.
  Anette

 102. Hej Christine

  Jeg mener man skal tage udgangspunkt i de faktiske forhold, uanset hvad der står på BBR, så en andel bør kunne fratrækkes. Men I skal være obs på at hvis den kælder-m2 ikke er med i BBR, så er ejendomsvurderingen jo forkert fordi kælder m2 ikke er med i vurderingen og så bliver ejendomæsværdiskatten måske forkert.

  I bør derfor få ændret BBR-vurderingen.

  Dbh.
  Anette

 103. Hej annette
  Jeg påtænker at indrette et rum i min lejlighed til lager, da det er dyrt at have et ude i byen.
  Er det fradragberretiget?

  Jeg er forhandler af våddragter og andet svømmeudstyr.

 104. Som udgangspunkt: Ja. Rummet skal bare opfylde alle de krav, som er nævnt ovenfor – og hvis du er i tvivl, kan du altid bede SKAT om at kikke forbi og konstatere, at det er helt ubeboeligt :)

  Dbh.
  Anette

 105. Kære Anette, kan man i sit hjemmekontor, trække kontorindretning fra? Jeg er selvstændig. Jeg ved at man kan fratrække interiør, men også “indretning af kontor”? (har indretningsdesigner på)?

 106. Hej Benedicte

  Det kan man godt forestille sig er en fradragsberettiget omkostning. Men det afhænger meget af situationen – herunder hvor professionelt kontoret er, om der kommer kunder forbi osv. Så jeg kan ikke være helt sikker, før jeg ved noget mere. Er du i tvivl, så må du gerne skrive en mail til mig (as@regnskabsskolen.dk) – så vi kan tage diskussionen mere i detaljer og uden for blogmiljøet.

  Dbh.
  Anette

 107. Hej Anette.

  Min kone arbejder som selvstændig massør og vi har lejet en ekstra lejlighed da vi ikke har plads nok i den lejlighed vi selv bor i. Den nye lejlighed bruges udelukkende til erhverv. Hvad er fradragsberettiget? Gælder det udelukkende de rum hun bruger til massage? Hvad med varme, el og vand da hun har købt en vaskemaskine til at vaske håndkælder og lagner?

  Mvh. Michael

 108. Hej Michael

  Det er det faktisk anvendte areal. Som massør er det f.eks. almindeligt, at der er et toilet til rådighed, mens køkken ikke er en naturlig del af setuppet. Hvis I er i tvivl, så tag kontakt til SKAT omkring det. Umiddelbart tænker jeg også, at der kan være et problem i, at I omdanner en beboelseslejlighed 100% til erhverv.

  Varme, el og vand: Den forholdsmæssige del af udgifterne – og udgifterne til vask er fradragsberettigede.

  Dbh.
  Anette

 109. Hejsa,

  Men kone og jeg er begge selvstændige i samme firma og arbejder hjemmefra.
  Vi overvejer at bygge nyt hus, og inden forbindelse lave en separat bygning til erhverv.

  Mit spørgsmål er: er det muligt at købe en arbejdsvogn/container eller lignende og indrette den til kontor og lager, og firmaet betaler for alt etablering at fundament, køb af vogn og indretning af kontor. Der vil være separat indgang.

 110. Kære Anette
  Vi overvejer at istandsætte vores gamle garagehus og værksted så det bliver til et behandlersted og kontor til min virksomhed. Kan jeg betale leje til min mand ?

 111. Hej Linda

  Alt efter, hvordan tilstanden er i garage og værksted, så vil I kunne få fradrag i din virksomheds regnskab for en passende del af udgifterne. Hvis I laver en egentlig lejekontrakt, vil lejen være skattepligtig, så det er mere hensigtsmæssigt at få fradrag efter de almindelige regler.

  Dbh.
  Anette

 112. Hej Frederik

  Ja, det vil jeg mene. Det kommer dog an på, om man man kan anse bygningen/arbejdsvognen som en permanent installation eller noget, som kan flyttes igen. Hvis den kan flyttes – og derfor ikke er en integreret del af ejendommen som helhed, må der være fuldt fradrag, mens det ikke er tilfældet, hvis det faktisk er en tilbygning.

  Dbh.
  Anette

 113. Hej Anette..!

  Jeg overvejer at start selvstændig erhverv, dog kræver mit produkt meget strøm..

  Jeg har tidligere læst et andet sted, at man kan trække alt over 4000kwh pr husstand, eller hvis man har bi måler?

  Hvordan er reglerne her i 2017? Er det en chance for at jeg kan skære elafgiften fra hvis jeg får opsat en bi måler? Eller skal jeg have opsat en helt ny måler som registeres med ny CVR nr?

  Jeg er lidt i vildrede og ved ikke helt hvordan reglerne fungere når det er i eget hjem. ( Iht. lokalerne er det særskilte lokaler, 10kvm ca. med egen aflåst dør. ).

 114. Hej Dennis

  Ja, det afgørende er, at du har en selvstændig måler. Ellers vil du ikke have mulighed for at få fradrag for el ud over kvadratmeterandelen.

  Dbh.
  Anette

 115. Hej

  Er der nogle muligheder for at man kan have et kontor i hjemmet hvis det er en bolig man lejer?

  Jeg ejer mit eget firma, nyopstartet, og bil gerne se på muligheden for at have et kontor i mit hjem

 116. Hej Carsten

  Ja, det er der ikke noget problem i. Med mindre udlejeren synes, det er et problem. Men hvis du ellers opfylder de almindelige krav for kontor i hjemmet, kan du trække en del af husleje, el mv. fra i virksomheden.

  Dbh.
  Anette

 117. Hej Anette
  Jeg arbejder som præst i en nyopstartet kirke i Aarhus, og vi har ikke nogen faste lokaler endnu, vi lejer os kun ind et sted om søndagen til gudstjenester. Derfor bruger jeg et værelse i vores lejelejlighed fast til arbejdsværelse, og det kan pga indretningen slet ikke bruges privat.
  Er et ikke rigtig forstået, at jeg så kan trække den procentdel af huslejen og udgifter, som værelset svarer til? I mit tilfælde et rum på 30m2 i en lejlighed på 163m2, dvs 18,4 %. Men hvor angiver jeg dette på min selvangivelse? Jeg er jo ikke selvstændig, men lønnet af en forening (vores kirke er registreret som sådan). Tusind tak for hjælpen!
  Mvh Simon

 118. Hej Simon

  Jeg vil mene, at kirken skal betale husleje for det værelse, den benytter hos dig, og at den husleje skal beskattes. Men jeg er ikke sikker på, at du kan gøre det omvendt, sådan at du tager fradrag direkte på din selvangivelse for en aktivitet, som ikke er “din” alene. Derfor foreslår jeg, at du ringer til SKAT og vender spørgsmålet med dem.

  Dbh.
  Anette

 119. Det er ikke ligegyldigt om man tager en leje af arbejdsværelset, idet lejeudgiften indgår i personindkomsten med op mod 58% i skat og lejeindtægten skal indtægtsføres i den personlige selvangivelse under underkapitalindkomst til ca. 30% i skat

 120. Hej Anette
  Jeg har en personlig ejet enmands-virksomhed, hvor jeg arbejder som kommunikationskonsulent og journalist. Jeg har ikke et lokale ude i byen, men driver min virksomhed fra hjemmeadressen. Mit “kontor” er indrettet i en stue, der desværre er gennemgangsrum fra værelsesafdeling til stue/køkken-afdelingen, hvorfor det til tider kan være svært at få arbejdsro. Jeg overvejer derfor at få opført en isoleret pavillon/anneks-agtig ting i haven, som jeg kan indrette til kontor. Kan jeg få fradrag for udgifterne til etablering heraf?

  Mvh.
  Lotte

 121. Hej Lotte

  Jeg vil foreslå dig, at du tager fat i en revisor og fremlægger det konkrete projekt. For der er flere forskellige hensyn, hvis du vil have etableringsudgifterne ind i virksomheden.

  Dbh.
  Anette

 122. Hej Anette
  Jeg har et kælderrum, vor jeg bruger halvdelen til oplagring af vin, som jeg sælger over nettet. Kan jeg fradrage noget for det?
  Mvh
  Bodil

 123. Ift. hvor meget man kan fradrage, så synes jeg ikke det virker rimeligt, at man kun kan tage en procentdel? Jeg bor i 80 m2 og værelset er ca. 10 m2. Det er ca. 1000 kr jeg dermed kan trække fra. Men hvis jeg skulle have noget lignende i København med fast bord til en computer, så vil det hurtigt løbe op i 2000-2500 kr. Så ville det ikke være mere rimeligt at kunne fradrage det?

 124. Hej Annette.
  Tak for din gode blog og indslag. Jeg er dog usikker på en ting.
  Hvis man fradrager et arbejdsværelse i sin lejelejlighed til sin erhvervsvirksomhed, skal man så beskattes af den lejeindtægten i sin private selvangivelse?
  På forhånd tak.
  Peter

 125. Hej Peter

  Nej, du skal ikke beskattes af indtægten privat. Man kan sige, at virksomheden og du privat deles om huslejen.

  Dbh.
  Anette

 126. Hej Bodil

  Som udgangspunkt skal der være tale om et rum, som ikke bruges til andet end erhverv, så som du beskriver det med brug af halvdelen af rummet, vil jeg sige, at det ikke lyder, som om du kan få fradrag.

  Dbh.
  Anette

 127. Hej Henrik

  Reglerne er, som de er, og selvom du synes, de er urimelige, er der ikke så meget, vi kan gøre ved det. Du må tale med politikerne om det, hvis du vil have lavet dem om :).

  Dbh.
  Anette

 128. Hej Anette
  Vi har et 50 kvm stort udehus, som vi har lavet en dæk-virksomhed i.
  Kan vi trække el, varme og boligudgifter fra? Både moms og selve regnskabet.
  Hilsen Gitte

 129. Hej Gitte

  I kan trække udgifterne fra skattemæssigt (i selve regnskabet, som du skriver), men hvis ikke firmaet får separate regninger på el og varme, kan momsen ikke løftes af disse.

  Dbh.
  Anette

 130. Hej Anette.
  Vi har et gammelt skur i haven som jeg meget gerne vil ombygge til erhverv.
  Det skal være kontor og til at modtage klienter.
  Der er jo en vis omkostning ved et sådant byggeri, kan jeg fratrække noget af udgifterne til etablering, i min virksomhed?
  På forhånd tak.
  mvh. Juliet

 131. Hej Anette.

  Jeg har et ApS firma, hvor firmaadressen er den samme som min privat adresse. Hvis jeg ønsker at leje ca 25% af min privatbolig ud til min firma. Kontor samt lager. Kan jeg så overføre 25% af huslejen momsfri fra min firmakonto til privat. Så bogføre det som momsfri husleje? Går den?

 132. Ja, “så nogenlunde”. Der er nogle flere krav, som skal være opfyldt, jævnfør indlægget, du har skrevet under. Men ja.

  /Anette

 133. Nej, som udgangspunkt kan du ikke trække udgifterne fra, fordi de samtidig er med til at hæve værdien af den ejendom, du ejer privat. Men løbende driftsudgifter jf. indlægget ovenfor.

  Dbh.
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.