Brevkassespørgsmål Debatindlæg

Hej Anette

Jeg sidder og skummer over det nye affaldsgebyr som der bliver pålagt alle erhvervsdrivende disse kommende måneder.  De har 3 måder man kan blive fritaget for at skulle betale til
affalds pladserne. 1. Hvis firmaet var grundet 2008 eller før, med en indtægt under 50.000 kr i 2008.

Jeg blev grundlagt i 2009, så kan ikke søge her, så de regner vel med at jeg har en okay indtjening som nystartet.

2. Hvis du kan dokumentere at man ikke har en affalds produktion. Det er her jeg
så har søgt, men de mener ikke ikke at berettiget til at være fritaget her heller.

3. Hvis jeg kan dokumentere at jeg selv kan håndtere mit affald. Her har jeg så søgt igen, da jeg jo arbejder fra privaten, og har allerede affaldssortering som en del af lejligheds foreningen. Her vil de dog kun fritage dig for affaldsplads gebyret!? Her er hvad jeg står
til at betale:

Genbrugspladsgebyr: 244,70 kr
Administrationsgebyr: 1063,00 kr
I alt gebyr : 1307,70 kr
(alle beløb er ex. moms)

Det vil sige at bliver jeg fritaget for affaldsgebyret skal jeg stadig betale et administrations gebyr på 1063 kr.?

Tingen er; hvad skal jeg så gøre nu? Og hvad er din mening om det nye gebyr?

Da jeg ringede ind og spurgte til, hvordan de havde tænkt sig at jeg skulle kunne betale 1300 kr plus moms, når jeg ikke har haft enindtjening i 2010, så var det eneste svar der kom “at jeg kunne lukke mit CVR nummer”?

Skal man virkelig gældsætte sig selv eller lukke et nystartet selskab for at betale et administrations gebyr og en affaldsplads man ikke skal bruge?

Og når alle tråde er spillet, hvordan skal det så bogføres og kan det trækkes fra
på nogen måder?

mvh
Tai Segel
PanCakeBeaver.com

(ps. Åbenbart er alle andre der yder service via computer og kopimaskiner via loven fritaget, men ikke branchekoden for fotografisk virksomhed..)

Hej Tai

Tja, hvad skal jeg sige? De mange gebyrer (som er landet på virksomhedernes bord her under skattestoppet) gør jo administrationen af virskomheder tungere, og det kan nogle gange være svært at se, hvor retfærdigt det er. I princippet er det vel OK, at de virksomheder, der producerer affald også skal betale for at komme af med det igen, problemet opstår, når reglerne ikke virker fair, som du beskriver dit eget tilfælde.

Udgiften må bogføres som en almindelig driftsudgift, så der er ingen problemer der.

Reglerne om affaldsgebyret er her.

Listen over branchekoder, der giver fritagelse, er her.

Hvis kommunen (eller forbrændingsanstalter eller andre) opfordrer til, at man lukker sin virksomhed, må det være et udtryk for afmagt, for det kan vel næppe siges at være fyldestgørende rådgivning.

Jeg kan godt forstå, at du er træt af gebyret, men jeg har desværre ikke noget forslag til, hvad du skal gøre, ud over at betale.

Dbh
Anette

2 Replies to “Brevkassespørgsmål Debatindlæg”

 1. Affaldsgebyr for små virksomheder er meget oppe i medierne, hvor det er blevet tydeliggjort hvor uretfærdigt, den administreres, derfor ville jeg være glad for om du ville være interesserede i at bringe min kommentar med udgangspunkt i min oplevelse af Teamaffald, Ballerup Kommunes administrering af reglerne.
  Jeg ønsker at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan det kan være, at virksomhederne kan søge om fritagelse for at betale affaldsgebyr, når der hverken er nogen reel mulighed for det, selvom man ikke har nogen egentlig affaldsproduktion eller mulighed for at klage over beslutningen?
  Jeg har et lille vikarbureau Primær Sygeplejen, der primært har formidlet sygeplejersker til kommunernes Hjemmesygepleje.
  Jeg har søgt om fritagelse for at betale affaldsgebyr, fordi jeg ikke har nogen egentlig affaldsproduktion, men personen, der vurderer ansøgningerne om affaldsfritagelse i teamaffald, Ballerup Kommune, har på ingen måde taget de faktuelle oplysninger i betragtning, da hun har givet mig afslag.
  Da jeg er helt uforstående overfor afslaget, kontakter jeg hende efterfølgende telefonisk og hun oplyser, at hun fuldstændig er ligeglad med – og i øvrigt ikke vil tage i betragtning, at jeg ikke har nogen egentlig affaldsproduktion, fordi jeg i januar har indberettet medarbejder ATP for de timelønnede sygeplejerskevikarer, der har været i kommunens hjemmesygepleje.
  Hun siger, at selvom jeg kun bruger én telefon – og intet andet – i min formidling af sygeplejersker til Ballerup Kommune, finder hun det helt rimeligt, at jeg skal betale 1600 kr. om året for det, hvoraf godt 600 kr. er administrationsgebyr.
  Ydermere siger hun, at jeg skal være glad for ikke at skulle betale fx 23.000 kr. om året som andre virksomheder. Da jeg oplyser, som jeg også har gjort opmærksom på i min ansøgning om fritagelse for at betale affaldsgebyr, at jeg kun bruger min private telefon, svarer hun, at når jeg bruger min private telefon, så tilhører den automatisk virksomheden og ikke mig personligt mere.
  Endvidere har jeg oplyst hende om, at der ikke siden sommer været aktivitet i virksomheden. Dette er hun også ligeglad med, og gentager at det eneste hun forholder sig til, er at jeg i januar har indberettet medarbejder ATP og oplyser, at det både er uvedkommende og hun aldrig tager i betragtning, om der reelt er en affaldsproduktion eller ej.
  Når kommunen kan fritage en virksomhed for gebyr, hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion, kan det ikke være rigtigt, at hun tilsidesætter de faktuelle oplysninger.
  Kommuner kan kun opkræve gebyr svarende til reelle udgifter, som kommunen måtte have – Og der er INGEN reelle udgifter til affaldshåndtering for kommunen i forbindelse med min formidling af sygeplejevikarer.
  Endvidere oplyser hun, at hun på Ballerup Kommunes vegne principielt nærmest ALDRIG giver dispensation til nogen virksomheder, UANSET om der er affaldsproduktion eller ej.
  Jeg finder det urimeligt, uretfærdigt og særdeles bekymrende, at personer i teamaffald i Ballerup Kommune konsekvent vælger at tilsidesætte faktuelle oplysninger og ikke ønsker at tage i betragtning, om at der er eller ikke er nogen reel affaldsproduktion. Der står i den meddelelse om afslaget, at der ikke er nogen klagemulighed andet end at anlægge sag mod kommunen.
  Jeg har intet kontor og der er ingen egentlig affaldsproduktion. Virksomheden har ikke affald i form af brugte produkter, restprodukter eller kasserede produkter, som f.eks. træ, papir, plastemballage, papemballage, glas, metal, dagrenovationslignende affald, tømte malingsbeholdere, sprayflasker, elektronisk udstyr, tilbehør til elektronisk udstyr, batterier, el-pærer, kontorartikler og haveaffald.
  Virksomheden anvender ikke nogen af de kommunale genbrugsstationer i Ballerup Kommune eller i en anden kommune i Vestforbrændings opland.
  Denne virksomhed formidler kun timelønnede vikarsygeplejersker. Hele virksomheden håndteres kun gennem min private mobiltelefon.

  Nu er affaldsgebyr for virksomheder meget oppe i medierne hvor uretfærdigt, den administreres, derfor ville jeg være glad for, hvis du ville være interesserede i at bringe indlægget.


  Med venlig hilsen

  Linda Palm
  Vikarbureauet Primær Sygeplejen ApS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.