Journalistisk arbejde: Moms eller ej?

Her er SKATs egen liste over moms eller ikke-moms på journalistisk arbejde:

Momsmæssig behandling af journalistisk arbejde Momsfrit Momspligtigt
Artikler til aviser, fagblade, magasiner, ugeblade og andre regelmæssigt udkommende publikationer x  
Artikler til medarbejderblade/personaleblade x  
Redigering og produktionstilrettelæggelse af medarbejderblade/personaleblade/fagblade mv.    
redigering x  
produktionstilrettelæggelse   x
lay/out   x
Artikler til informations/kundeaviser udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder x  
Redigering/lay-out/produktionstilrettelæggelse af informations/kundeaviser, udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder:    
redigering x  
lay-out   x
produktionstilrettelæggelse   x
Lay-out af blade mv.    x
Artikler til byfestaviser, turistaviser o.lign  x  
Udarbejdelse af pressemeddelelser for offentlige myndigheder og for private virksomheder:    
egentlig journalistisk arbejde med sædvanlig grad af redaktionel frihed x  
bunden arbejdsopgave f.eks. tekstrevision af et foreliggende oplæg   x
Udarbejdelse af oplysende pjecer og tryksager for offentlige myndigheder og for private virksomheder:    
journalistisk skrivearbejde med sædvanlig redaktionel frihed x  
revision af teksten i et oplæg fra myndigheder/virksomheden   x
lay-out   x
produktionstilrettelæggelse   x
Udarbejdelse af informative annoncetekster for offentlige myndigheder og private virksomheder:     
tekstudformning, hvis der er sædvanlig grad af redaktionel frihed x  
revision af teksten i et oplæg fra myndighederne/virksomheden   x
lay-out   x
kontakt til indryknings-medierne   x
Andre former for informationsarbejde for offentlige myndigheder:    
journalistisk information, f.eks. udarbejdelse af tekster, radioprogrammer. videoprogrammer x  
konsulentarbejde   x
videoproducentarbejde (økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar for en given produktion)    
x
lay-out   x
produktionstilrettelæggelse   x
Tilrettelæggelse af fagbøger/håndbøger    x
Journalistisk skrivning af fagbøger/håndbøger  x  
Produktion af TV/videoprogrammer.:    
den del af arbejdet, der er journalistisk – udarbejdelse af synopsis, drejebog, manuskript, klippemanus, forredigering, medredigering x  
levering af ideer og research til TV-programmer i form af forslag til udformning af den indholdsmæssige side og af udsendelsens billede-valg og udtryk x  
producentarbejde (den, der står med det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for en given produktion)   x
Produktion af radioprogrammer/indslag    
den del af arbejdet, der er journalistisk x  
producentarbejde   x
Tekstning af TV-udsendelser    
oversættelse, der er mere “fri”, og hvortil der eventuelt også kræves en vis gendigtning af teksten x  
direkte oversættelse af en tekst, som translatørvirksomhed   x
direkte oversættelse af teknisk og kommercielt materiale, som forudsætter en særlig teknisk ekspertise   x
Bladtegninger  x  
Pressefotografisk arbejde    x
Kilde: 
http://www.skat.dk/display.aspx?oId=202337&vId=0    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.