Forsikringsordningerne – dagpengeforsikring

Jeg har nævnt emnet før, men dels har BAC ændret links, og dels er det et emne, som mange selvstændige bør tage stilling til, og derfor kan det godt tåle en tur til i vridemaskinen:

Forsikring i tilfælde af sygdom!

For ca. et halvt år siden blev dagpengereglerne ændret, så en arbejdsgiver  først kan få dagpenge efter tre ugers fravær.  (For selvstændige skulle der være tale om 2 uger.) Heldigvis varer de fleste sygeperioder betydeligt kortere tid, men derfor kan det alligevel være en dyr fornøjelse for en lille virksomhed.

Der er lidt men billig hjælp at hente i Arbejdsdirektoratets forsikringsordninger. Der findes to forskellige: En for private arbejdsgivere (altså selvstændige med ansatte) og en, som dækker den selvstændigt erhvervsdrivende selv. For den sidstes vedkommende er der tilmed flere valgmuligheder – herunder en nedsat sats, som man kan få, selvom ens virksomhed endnu ikke giver så meget i overskud, at man kan siges at hæve en løn.

For et relativt lavt beløb, kan man sikre sig sygedagpengerefusion fra 2. sygedag med disse forsikringer.

Regnskabsmæssigt skal de to forsikringer behandles forskelligt: Arbejdsgiverforsikringen er en fuldt fradragsberettiget udgift, det er forsikringen for den selvstændigt erhvervsdrivende ikke: Det er et tilkøbsprodukt, som sikrer dig selv mod indtægtsnedgang på grund af egen sygdom, og det vedrører ikke virksomhedens skattemæssige regnskab.

2 Replies to “Forsikringsordningerne – dagpengeforsikring”

  1. Arbejdsdirektoratet har for kort tid siden oplyst mig om, at det kun er de første 14 dage af en sygeperiode en selvstændig selv skal betale – ikke 3 uger. det fremgår også af sygedagpenge loven, som man downloade på deres hjemmeside. Men det er korrekt at ARBEJDSGIVERPERIODEN er forlænget til 3 uger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.