Selvstændig virksomhed med én kunde?

Ind imellem får jeg spørgsmål om at drive virksomhed med kun en kunde. Spørgsmålene går på, om SKAT vil betragte iværksætteren som lønmodtager. (Hvilket i første omgang er til kundens ulempe, da der så pludselig skal afregnes feriepenge osv. men afledt også kan medføre, at man mister “jobbet”.)

Alle starter vel med én kunde. Nogen er altid den første. Så det er ikke det, der i sig selv er afgørende. Overvejelsen går på, om denne ene kunde i virkeligheden er arbejdsgiver, som bare slipper for de forpligtelser, man har som arbejdsgiver, ved at kræve en faktura. Der er altså tale om en beskyttelse af lønmodtageren. Men siden der også er nogle fordele ved at drive erhvervsvirksomhed, holdes der også øje med, om de fordele misbruges.

Det er altid en konkret vurdering, som SKAT foretager. Der lægges vægt på en række kriterier, f.eks. om man forsøger at få andre kunder og om der er et selvstændigt ansvar (og risiko) forbundet med arbejdet.  Jeg har fundet følgende i Ligningsvejledningen (E.A.4) på SKATs hjemmeside.  Listen skal ikke forstås sådan, at alle kriterier skal være eller ikke må være opfyldt.  Det er nærmere en række emner, som indgår i den samlede forståelse af, om der er tale om en selvstændig virksomhed eller ej. I Ligningsvejledningen (linket ovenfor) er der en tilsvarende liste over, hvad der taler for, at aftalen er et lønmodrtagerforhold.

Når det skal vurderes, om der er tale om selvstændig virksomhed, kan der lægges vægt på om:

a) indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre,
b) hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold,
c) indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre,
d) indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko,
e) indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp,
f) vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet,
g) indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere,
h) indkomsten afhænger af et eventuelt overskud,
i) indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign.,
j) indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets udførelse,
k) indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra,
l) indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse,
m) indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art,
n) indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms,
o) ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.