Skal du beskattes efter virksomhedsordningen?

Med virksomhedsskatteordningen ““ som den populære ordning faktisk hedder, kan du planlægge din skat hensigtsmæssigt over en årrække.

Ejere af interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder bliver som udgangspunkt beskattet direkte af deres overskud, uanset om  pengene er hævet til privatforbrug eller ej. Men med virksomhedsordningen (VSO), kan man udskyde beskatningen og nøjes med at betale 28% acontoskat  af den del af virksomhedens overskud, der bliver opsparet i virksomheden.

Spar topskat

Det er nærliggende og mest attraktivt for dig at bruge VSO, hvis din indtjening er så høj, at du skal betale topskat, og det vil for 2007 sige, at din indtægt efter AM-bidrag skal være over 327.200 kr. Det er dog kun aktuelt, hvis du ikke hæver hele dit overskud men lader nogle af pengene blive i virksomheden. Enten til investeringer eller til senere brug.

Hvis du så året efter har et lavere overskud, kan du “fylde op” med det opsparede overskud op til topskatten og på måde spare i den samlede skat set over de to år.

Mange, som bruger VSO år efter år oplever, at de ender med at have et stort opsparet overskud og dermed en stor udskudt skat, som kan give likviditetsmæssige vanskeligheder, når firmaet skal sælges eller lukkes.

Derfor er det vigtigt at have en afviklingsplan: Hvis der er tale om et anseeligt beløb, kan det måske betale sig at holde gang i virksomheden på lavt blus i et par år, og trække pengene ud langsomt, frem for at betale topskat af hele beløbet i et år. I denne type sager, kan det svare sig at have en dygtig skatterådgiver.

Store renteudgifter

En anden fordel ved VSO er, at man får større skattemæssig værdi af sine renteudgifter, som bliver fuldt fradragsberettigede. Hvis man ikke bruger VSO, giver renteudgifterne kun fradrag i kommuneskatten.

Hvor store renteudgifterne skal være, før det kan betale sig, afhænger af din situation. Mange vil vælge at få hjælp til opgørelsen, og da skal skattebesparelsen i det mindste kunne dække revisorregningen, for at det kan betale sig at bruge VSO-en alene på grund af det større rentefradrag.

Krav til dokumentation

Bogføringsmæssigt er der ikke den store forskel på et regnskab med og uden VSO. Men der skal laves en opgørelse af de private indskud og hævninger, og der må derfor ikke være nogen betydelig sammenblanding af den private økonomi og firmaets.

Der er god tid til at overveje situationen: Beslutningen om VSO eller ej skal først træffes, når selvangivelsen skal udfyldes ““ og den kommer først til april. På den anden side er det en god idé allerede her i slutningen af året at få et overblik over, hvordan skattesituationen bliver for 2007.

 

16 Replies to “Skal du beskattes efter virksomhedsordningen?”

 1. Hejsa,

  Behøver man at lave en opgørelse, hvis man ikke har noget privat indskud eller hævninger?

  Hvordan bogføres den skyldige skat i VSO ordningen ved årsafslutningen?
  Nu bruge jeg Summa’s standard kontoplan, debiterer jeg så blot den beregnede skat på en ny konto fx 4250 Hensat skat og krediterer en ny konto fx 64300 Skyldig virksomhedsskat?

  ps. jeg omsætter under 100.000, men vil gerne lade mit overskud blive stående med henblik på kommende investeringer.

  /claus

 2. @Claus.

  Du skal hvert år lave en opgørelse over, hvor meget du har hævet i virksomheden. Hvis tallet (incl. f.eks. privat andel af telefon, el, varme, bil etc). er kr. 0, så bliver tallet i din opgørelse bare kr. 0.

  Det er også en lille regel, at hvis du f.eks. rent faktisk har hævet noget i de første måneder i året, og senere i året “betaler tilbage” til virksomheden igen så dine samlede hævninger bliver 0, ja så har du i virkeligheden hævet i virksomheden. Man kan nemlig ikke hæve løs i årets begyndelse, og så betale ind igen i årets slutning.

  Når man bruger virksomhedsordning, skal man hvert år lave:
  – opgørelse af årets hævninger
  – opgørelse af disponering af overskuddet (f.eks. at det opspares)
  – indskudskonto (også selvom der ikke er nogen bevægelser, så er beløbet bare de samme som sidste år).
  – kapitalafkastgrundlag pr. 1.1. og pr. 31.12.

  Derudover skal man, hvis man har sparet op, vise en note for:
  – opsparet overskud (de 75% af det opsparede beøb
  – konto for virksomhedsskat (25% af det opsparede beløb).

  Omkring bogføring af skyldig skal i summa, så er det min erfaring at det er de færreste som bogfører disse beløb.

  I stedet laver man nogle noter i sit regnskab, hvor man har opgørelserne. Eller som et bilag ved siden af selvangivelsen som man har i skuffen, hvis det bliver aktuelt at indsende.

  Jeg vil ikke anbefale at bogføre beløbene, da det hurtigt kan forvirre mere, end det gavner.

  Men, når du betaler virksomhedsskatten (fra virksomhedens konto) så bliver de kr. 25.000 i dit tilfælde jo til en hævning fra virksomheden. Til gengæld skal man trække betalt virksomhedsskat fra i de samlede hævninger, så netto bliver det 0 for dig.

  De noter du har brug for i år (på baggrund af et overskud på kr. 100.000 og ingen hævninger) er:

  Opsparet overskud kr. 75.000
  Konto for virksomhedsskat kr. 25.000

  Ã…rets hævninger: 0.

  Disponering af årets resultat:
  Overskud kr. 100.000
  Opsparet i virsksomheden kr. 100.000
  Overført til indskudskonto kr. 0
  Hensat til senere faktisk hævning kr. 0

  Kapitalafkast (kan jeg ikke skrive, for jeg kender ikke dine tal).

  Ovenstående er en hurtig gennemgang og ikke nødvendigvis fuldt dækkende i hver enkelt situation.

  vh
  Søren Revsbæk
  Reg. Revisor

 3. Hej

  Min kæreste ejer to andelslejligheder og jeg en andelslejlighed i samme andelsboligforening. Vi har haft to af lejlighederne til salg, men da markedet ikke er gunstigt for salg lige nu, har vi tænkt os at fremleje to af lejlighederne ud i en to til tre-årig periode – det har vi ret til i følge vores vedtægter.

  Men da vi har lån i lejlighederne og renteudgifter og en temmelig høj boligafgift, vil vi høre, om det kan betale sig at oprette en virksomhed, som ejer af andelslejlighederne, så vi dermed kan trække det månedlige tab ved ikke at få dækket boligaftifterne fuldt ind ved fremleje samt renteudgifterne.

  Hvordan er skattereglerne mht. til dette, og kan det svare sig at gøre det på denne måde for at begrænse vores økonomiske tab.

  Venlig hilsen

  mette marie nielsen

 4. Hej Mette Marie

  Du kan godt leje andelsboligen ud ganske normalt. D.v.s. overskuddet bliver indtægt og renteudgifterne bliver alm. renteudgifter.

  Om du kan anvende virksomhedsordningen for at få den høje skatteværdi af renteudgifterne, er et ineressant spørgsmål. Der har mig bekendt ikke været nogen tilfælde, hvor en andelsbolig har været i virksomhedsordningen og der er ikke nogen afgørelser i domstole/landsskatteretten på det.

  Umiddelbart må jeg dog hælde til at sige nej. Det skyldes at avancen ved en andelsbolig i givet fald den er skattepligt beskattes jf. aktieavancebeskatningsloven og derved bliver den lidt at sammenlige med det man kalder en aktielejlighed – og så kan man ikke bruge virksomhedsordningen.

  Svaret må derfor tendere til nej, men jeg er ikke 100% sikker.

  Du kan få en afgørelse hos SKAT ved at spørge om et bindende svar. Man spørger simpelthen SKAT (ved brev eller via en formular på http://www.skat.dk) om følgende: Kan jeg udleje min andelsbolig og anvende virksomhedsordningen?

  Det koster 300 kr. at få et bindende svar og vil være en god mulighed i jeres tilfælde.

  vh
  Søren Revsbæk
  Reg. Revisor.

 5. Jeg kan ikke se hvor gammelt ovenstående svar er.
  Ved I om der er kommet klarhed over om man kan medtage en andelsbolig i VSO? Også hvis man selv bog i den?
  Mvh Frank Qvist

 6. Afskrivning på mindre anlægsaktiver:
  Vi købte sidste år en trailer til kr. 18.158 ex. moms.
  Vi afskrev 25% på den ultimo 2008.
  Værdi efter afskrivning kr. 13.618,80.
  Sprgm: Må vi i 2009 igen kun afskrive 25%, hvorefter værdien vil være 10.213,50. Eller må vi afskrive hele restbeløbet ultimo 2009?

 7. Jeg arvede et hus og kunne ikke sælge det. Det er nu udlejet, dvs. det har været udlejet to måneder i 2010. Jeg har aldrig selv boet i huset. Det har været dyrt at sætte huset i en sådan stand at det kunne udlejes, bla. pga. sprunge rør i gulvet. Hvilket beskatningsregler skal jeg bruge? og hvor kan jeg se hvordan jeg opstiller et regnskab?
  Tak for hjælpen
  Hanne

 8. Hej Hanne

  Det er helt umuligt at sige noget om, hvordan du bedst ordner beskatningen ud fra de oplysninger, du har givet. Virksomhedsordningen KAN være en mulighed, og du kan købe VSO-bogen til 89 kr. her: http://www.myll.dk/shop/index.php/virksomhedsordningen.html?SID=41e4d8bf81c27da222eb250134bd73c1, så kan du selv beregne, om det kan svare sig eller ej.

  Alternativt kan du kontakte en revisor og få en times vejledning i, hvordan du kommer videre, har du brug for en henvisning, så kontakt mig på post@regnskabsskolen.dk.

  Dbh
  Anette

 9. 7/3-2012

  Min enkeltmandsvirksomhed har et opsparet overskud incl 25% skat på 391.000 kr står der i mit servicebrev.

  Udsigterne for mit firma er for de næste 2 år (2012+2013) er dårlige,faktisk ingen indtægter (heller ingen udgifter). Jeg er snart 64 og pensioneret statstjenestemand, så indtægten fra firmaet har ikke stor betydning; men hvad skylder jeg Skat – og hvordan kommer jeg mest lempeligt igennem.

  Håber nogen kan hjælpe med svar.

  Venlig hilsen
  Hans-Jørgen Stenhøj

 10. Hej Hans-Jørgen

  Hvor meget du skylder skat i efterbeskatning af opsparet overskud, afhænger af flere ting, blandt andet:
  1. Din indkomst i øvrigt
  2. Hvilken skatteprocent der er sparet op til i sin tid
  3. Om du lukker firmaet nu, eller om
  4. Der er underskud i firmaet?

  Hvis man forudsætter topbeskatning, så vil skatten af kr. 391.000 stå dig i ca. 218.000 (gennemsnit). Hvis hele beløbet er sparet op til 25% har du betalt kr. 97.750 i forløbig skat. Rest: kr. 218.000 minus kr. 97.750 = kr. 121.210.

  En nærmere beregning kræver at man bruger lidt mere tid på det, men ovenstående er det dyreste tilfælde.
  vh
  Søren Revsbæk
  Reg. revisor

 11. Jeg har de seneste år brugt virksomhedsskatteordningen ifm. udlejning af sommerhus. Af forskellige årsager forventer jeg ikke at kunne udleje huset i hele 2017. Kan/må/bør jeg stadig bruge virksomhedsskatteordningen i mit regnskab? – Jeg ender jo ud med et ret stort underskud, når jeg kun har udgifter og ingen indtægter. Og jeg har i realiteten ikke drevet nogen virksomhed.

 12. Hej Lars

  Jeg er på ingen måde ekspert i virksomhedsskatteordningen, så måske skal du tage kontakt til en revisor. (Men hvis du vælger ikke at bruge virksomhedsskatteordningen, vil du udtræde af den, og dermed kommer der måske en del opsparet til beskatning…).

  Dbh.
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.