Nye skatteregler: Virksomhedsskat mv.

Revisor Søren Revsbæk, som vi har et godt samarbejde med i Inloco Regnskab, har sendt følgende kommentarer til regeringens lovindgreb mod kapitalfonde. Tak for det, vi bringer det med det samme: 

Et par kommentarer til de ny skatteregler:

De vigtigste ændringer som følge af regeringens lovindgreb mod kapitalfonde (og de regler, som rammer alle os andre):

Virksomhedsskatten sænkes
Selskabs- og virksomhedsskatten bliver sænket fra 28% til 25% som led i regeringens indgreb mod kapitalfonde. Det forventes at sænkningen får virkning fra 1. januar 2007.

Bortset fra det indgreb, så er der to andre ændringer, som navnlig vil berører indehavere af mindre og mellemstore virksomheder og selskaber.

Aktieindkomst
Dels øges skatten for aktieindkomst til 45%, for indkomst over kr. 100.000. I dag er satsen 43%, men fremover vil der altså være tre satser for aktieindkomst:
28% beskatning indtil kr. 45.500.
43% af beløb mellem kr. 45.500 og kr. 100.000.
45% af resten.

Ændringen får effekt fra indkomståret 2008. Der vil komme nogle overgangsordninger for eksisterende selskaber allerede opsparede kapital, men hovedreglen er, at aktieindkomst bliver beskattet hårdere i årene fremover.

Afskrivninger nedsættes
Afskrivninger på bygninger nedsættes fra og med indkomståret 2008 fra 5% til 4%. Det er en ret voldsom ændring for f.eks. landbrugere med store afskrivningsberettigede bygninger.

Desuden ændres afskrivningerne for: Infrastrukturanlæg til transport, lagring og distribution af el, vand, varme, olie, gas og spildevand samt anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation (bortset fra EDB- hardware og software) og fast jernbanemateriel bliver afskrevet med 7 pct. saldoafskrivning og kan få virkning fra indkomståret 2008. Det vil dog næppe berøre ret mange mindre og mellemstore virksomheder.

Vindmøller er undtaget fra ændringerne og kan således afskrives som normalt ligesom EDB- hardware og software altså kan afskrives som normalt.

Øvrige ændringer
Der er talt meget om begrænsninger i rentefradragsretten. Det gælder dog kun virksomheder med nettorenteudgifter på over 20 millioner kr. årligt og vil derfor også næppe berøre mange virksomheder i mellemklassen. Men, man skal være opmærksom på det, hvis meget store investeringer venter forude.

Søren Revsbæk, Revsbæk Revision

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.