Firmabetalt kursus til dig og til dine ansatte

Reglerne for, hvilken type undervisning, der er fradragsberettiget,
er besværlige. Ikke alle kan få fradrag for de samme kurser.

Vi skal lære hele livet! Uddannelse, videreuddannelse og efteruddannelse er populært hos politikerne, som ad den vej forsøger at geare os til at være omstillingsparate og mobile på arbejdsmarkedet. For iværksættere og små selvstændige virksomheder, kan kurser dog blive en dyr fornøjelse ““ især hvis udgiften viser sig ikke at være fradragsberettiget.

Ansatte:

For medarbejdere gælder det, at virksomheden kan betale de omkostninger, der for forbundet med deltagelse i undervisning, og medarbejderen er som udgangspunkt ikke skattepligtig af beløbet. Både kortere og længerevarende kurser, men ikke undervisning som “etableres med henblik på en fremtidig indkomst”, altså direkte kompetencegivende uddannelser. Omkostningerne, som er omfattet af Ligningslovens § 31, er kursusgebyr, undervisningsmateriale, befordring til og fra kurset samt fortæring og overnatning. Der gælder særlige momsregler for kurser: Momsfradrag kan opnås hvis kursusfakturaen er påført moms, der er dog kun en fjerdedel momsfradrag på logi og forplejningsdelen af kurset. Reglen gælder ikke, hvis “kurset udelukkende har privat karakter for modtageren”, indholdet skal altså have erhvervsmæssig relevans.

Ejere:

Hvis der er tale om, at ejeren selv skal på kursus, viser en række afgørelser i Landsskatteretten, at man skal være påpasselig ved valg af uddannelsen, navnlig længerevarende eller kostbare uddannelser.  Den skal have direkte relevans for virksomheden og kurset skal medvirke til at ajourføre og vedligeholde den viden, der er indtægtsgrundlaget i den selvstændige virksomhed. Der kan derfor godt findes kurser, som nogle selvstændige vil få godkendt mens andre vil få nægtet fradrag.

Det betyder, at der skal være tale om opdatering, efteruddannelse eller kurser, som angår den praktiske drift af virksomheden. Hvis den selvstændige har familie ansat, vil der kun kunne betales for kurser i samme omfang som for øvrige ansatte.

Få et bindende forhåndssvar

Man kan hos SKAT få et bindende forhåndssvar for 300 kr. Spørgsmålet skal formuleres klart, og der skal kunne svares ja eller nej på det. I tvivltilfælde omkring kurser/efteruddannelse kan det være en god idé på forhånd at få godkendt fradraget for at undgå et uventet skattesmæk, hvis det viser sig, at du og SKAT ikke er helt enige om, hvornår der er tale om efteruddannelse og hvornår det er kompetencegivende videreuddannelse. Der har allerede været mange spørgsmål om emnet, og afgørelserne kan læses på http://skat.dk.

30 Replies to “Firmabetalt kursus til dig og til dine ansatte”

 1. Interessant…
  Jeg har et webdesign firma, men er 100% autodidakt. Men jeg har faktisk overvejet at tage aftenkurser i forskellige software programmer.. Vil de være fradragsberettiget… ?!

  Men jeg har også overvejet at tage et “online uddannelse”, dvs. man selv bestemmer hvornår og hvor lang tid man bruger på de forskellige opgaver… men man er stadig tilknyttet et fast studie med vejleder og fællesundervisning en gang imellem… Vil det være fradragsberettiget… ?!

  Mvh Brian Brandt

 2. Hej Brian

  Hvis du har brug for kurset for at kunne fortsætte med at “erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” i dit firma, så kan du trække udgifterne fra. Både som e-learing og som traditionelle kurser, hvor man er til stede. Kriteriet er, at kurset skal være relevant for din virksomhed, og at kurset medvirker til at sikre din indtjening, f.eks. ved at du er opdateret på softwareområdet.

  /anette

 3. Pingback: Fradrag for kurser - Inloco

 4. Hej Anette.
  Min kæreste er selvstændig elektriker. Han har en ansat. Han lejer sin ansatte ud til tdc. Nu er han gået igang med at tage el installatør uddannelsen også er det mit spørgsmål er om det er fradragsberettiget?

  Mvh.

  Jeanett

 5. Nu bliver jeg da helt i tvivl, om det kursus jeg skal på er fradragsberettiget.
  Jeg er uddannet coach og tager et overbygningsmodul omhandlende teamcoaching.
  Er det mon så fradragsberettiget?
  /Gitte

 6. Hej Gitte

  Hvis kurset har direkte relevans for virksomheden (=din indtjening) og kurset skal medvirke til at ajourføre og vedligeholde den viden, og i øvrigt ikke har en meget lang varighed eller er meget dyrt, skulle der ikke være nogen tvivl: Det er en fradragsberettiget udgift.

  Men hvis du selv er i tvivl, så spørg SKAT. Du kan for 300 kr. få et bindende forhåndstilsagn.

 7. @ Jeanett: Jeg er ikke helt inde i elektrikernes uddannelsesverden. Men hvis elinstallatøruddannelsen giver din kæreste nogle nye muligheder og en større kompetence, end han har nu, så nej. Men hvis det er et naturligt supplement for at blive ved med at kunne servicere kunderne, så er det muligt.

 8. Hej nu er uddannelse meget populært men hvem skal betale..ja jeg vil høre om et microsoft certificering kursus kan trækkes fra når man driver en IT enkeltmandsvirksomhed?
  Jeg er lidt i tvivl..
  Nogen der har erfaringer dertil?

 9. Det kommer an på en masse forskellige ting:

  Er kurset nye kompetencer, eller kan man karakterisere det som vedligeholdende (som er nødvendigt, for at man kan blive ved med at servicere sine kunder)?

  Hvor omfangsrigt er kurset – har det karakter af en hel uddannelse eller er det af mindre omfang?

  Hvordan er økonomien i firmaet? Når der foretages en samlet vurdering ser man også på, om ejeren har formået at tjene penge, eller om et stort og dyrt kursus virker som overforbrug i forhold til helheden i virksomheden.

  Som jeg har skrevet ovenfor: Vil du være sikker, så bed om et bindende forhåndstilsagn hos SKAT, det er helt sikkert de 300 kr. værd.

 10. Jeg er uddannet som socialrådgiver, og har arbejdet som socialrådgiver i de kommunale socialforvaltninger siden 2000. Det sidste år har jeg været ansat ved et vikarbureo. Foruden uddannelsen som socialrådgiver, har jeg en uddannelse som bankassistent.

  Jeg har et ønske om at arbejde med ledelse, og tog i januar 2008 en enkeltfagseksamen i Ledelse og HR fra ledelsesakademiet. Det vikarbureau jeg arbejder ved er selvfølgelig ikke interesseret i at afholde udgiften, så den har jeg selv afholdt. Kan jeg trække udgiften fra i skat?

  Jeg har efterfølgende fundet ud af, at jeg gerne vil tage en diplumuddannelse i ledelse, og har tilmeldt mig uddannelsen. Der er tale om en toårig deltidsuddannelse. Jeg er fortsat ansat via vikarbureauet, og forventer derfor, at jeg selv skal betale udgiften på i alt 70.000,00 kr. fordelt på to år. Kan jeg tække udgiften fra i skat? Hvis nej. Vil det gøre en forskel, hvis jeg finder mig et nyt job, hvor jeg har ledersansvar?

  Jeg har læst det du har skrevet om emnet, og kan se, at der er en skarp grænse imellem efteruddannelse og videreuddannelse, men at grænsen alligevel kan være flydende alt efter beskæftigelse og virksomhedens behov. Ligeledes har jeg i en anden vejledning læst, at der også bliver skelet til, om uddannelsen giver mulighed for forøget indtjening. Er dette rigtigt, og i så fald, hvordan kan de bevise, at indtjeningn vil blive forhøjet? Baggrunden for mit spørgsmål er, at jeg faktisk har en stor indtjening, og ikke forventer, at den bliver større selv om jeg skifter over til en lederstilling.

  På forhånd tak for svar.

 11. Hej Jonhild

  Desværre nej. Til det hele. Som udgangspunkt kan lønmodtagere ikke trække deres uddannelsesudgifter fra skattemæssigt. Hvis du på en eller anden måde kan formå din arbejdsgiver til at betale for kurset (måske ved at vise passende løntilbageholdenhed), vil arbejdsgiveren kunne få et skattemæssigt fradrag for kurset.

  Den skarpe grænse mellem efteruddannelse af vedligeholdende karakter og videreuddannelse gælder for selvstændigt erhvervsdrivende. For deres medarbejdere, er grænserne bredere, da skal kurset alene være “ikke af kun privat karakter”. Men for lønmodtagere uden egen virksomhed, er der, så vidt jeg er orienteret, slet ingen muligheder.

  Du kan altid skrive til SKAT og spørge, og der er mulighed for at få et bindende forhåndstilsagn mod et mindre gebyr. Men jeg har aldrig hørt om nogen, der har kunnet få skattefradrag for en privat betalt kursusafgift.

 12. Hej Anette

  Jeg driver et aps og vil gerne have virksomheden til at vokse. I den forbindelse er jeg blevet optaget på en MBA uddannelse i udlandet. Er der mulighed for, at virksomheden kan fratrække udgifter til dette studium, idet jeg mener, det dels er videreuddannelse (jeg er allerede kandidat) og dels er vigtigt/nødvendigt for virksomhedends videre drift?

  Mange tak for hjælpen,

  Peter

 13. Hej Peter

  Umiddelbart ville jeg sige nej. Altså under forudsætning af, at du er ejer (eller ejer en større del) af virksomheden, og dermed har bestemmende indflydelse: MBA uddannelsen har ikke “opdaterende” karakter men sigter på, at du skal erhverve nye kompentencer.

  Hvis du mener, at det er en videreuddannelse, som virksomheden har brug for, for at kunne “erhverve, sikre og vedligeholde” indkomsten i firmaet, vil jeg foreslå dig at betale de 300 kr., det koster, for at få et bindende svar fra SKAT og på den måde få en afgørelse, du kan læne dig op ad.

  Dbh
  Anette

 14. Hej Anette

  Jeg er momsregistreret og udfører konsulent ydelser for firmaer med moms på.

  Jeg udfører også coaching og terapi til private klienter og er i tvivl om jeg skal afregne moms af disse ydelser

  mange tak for dit svar.

  mvh
  Jane Kiær

 15. Hej Jane

  Du skal afregne moms af alle dine ydelser og service, også coaching og terapi MED MINDRE du er momsfritaget. Man kan søge SKAT om en momsfritagelse vedrørende helbredsydelser, og for at få den, skal der være opfyldt nogle helt bestemte krav om undervisning, man skal have modtaget, i sundhedsrelaterede fag. Derfor er nogle terapeuter momsfritagede mens andre ikke er.

  Dbh
  Anette

 16. Kære Anette,

  Jeg er uddannet Cand. Merc og har arbejdet som freelance konsulent for danske modevirksomheder, via et personlig firma (stifter selv). For at få en mere branche specific viden indenfor industrien skal jeg læse Design Management som et summer program på Parsons i NYC her til sommeren – som da ikke har dansk moms afgift. Er der på nogen måde mulighed for at få fradrag, skat eller moms på opholdet?

  Mvh
  Silje

 17. Kære Silje

  Jeg kender ikke den pågældende uddannelse og har derfor svært ved at svare konkret. Hvis der er tale om en kostbar uddannelse, hvor du erhverver nye kompetencer, kan du ikke få skattemæssigt fradrag for hverken uddannelsen eller rejsen til og fra. Hvis det derimod er en opfølgning på din viden som er nødvendig, for at du kan blive ved med at fastholde dine kunder, kan det godt være, at der er fradrag.

  Det er et af de områder, hvor “vinden kan blæse begge veje”, og jeg synes derfor, at du skal spørge SKAT ved at anmode om et bindende svar. Det koster 300 kr., men så er du også sikker i din sag. Klik her for at komme til “bindende svar” hos SKAT: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=210335&ov_id=0&newwindow=true

  Dbh
  Anette

 18. Hej Anette
  Jeg er uddannet folkeskolelærer og arbejder på en efterskole med mange special elever (ca. 2/3 del).
  Jeg har efter min uddannelse taget kurser indenfor arbejdet med unge med ADHD og Asperger,da jeg er blevet en del af specialteamet på skolen. Det vil bl.a. sige at jeg skal have samtaler med de special unge jeg har i min kontaktgruppe svarende til mellem 3 og 5 timer om ugen.
  Endvidere er min hverdag præget af arbejdet med unge indenfor specialfeltet.
  Jeg ønsker at tage den første del psykoterapeut uddannelse bl.a. for at;
  1. Forbedre min viden indenfor det psykiske felt
  2. Forbedre min viden indenfor samtale feltet
  3. Forbedre min egen evne til at bearbejde de ting jeg møder i mit arbejde
  4. Forbedre min evne til at hjælpe og forstå de unge jeg har med at gøre
  – Men ak ak ak jeg kan ikke finde ud af om jeg kan trække dette fra i skat. Jeg havde aftalt med mit arbejde at jeg skulle have det betalt om bruttoløntræk, men da jeg er på en institution under staten, ja så er det udelukket.

  MVH
  Louise

 19. Hej Louise

  Hvis ikke din arbejdsgiver kan betale kurset (evt. mod bruttolønstræk), er der ingen muligheder for fradrag: Du kan ikke trække 1. del af psykoterapeutuddannelsen fra i skat på andre måder.

  Dbh
  Anette

 20. Tak for det hurtige svar…
  Da jeg er ansat under statslig overenskomst, må det ikke fratrækkes i min bruttoløn.

 21. Hej
  Jeg er ansat i et entreprenør firma og skulle bruge et lastbil kørekort i forbindelse med det så jeg kunne udføre nogle flere arbejdsopgaver men kan min arbejdsgiver trække det fra eller få kompensation så jeg kan få det den vej eller er det kun via fagforeningen jeg kan få det når jeg er vinterfyret ?

  Mvh Bo

 22. Hej Bo

  Hvis din arbejdsgiver mener, at du kan løse flere arbejdsopgaver for virksomheden og dens kunder, når du har kørekort til lastbil, mener jeg, det må være rimeligt, at arbejdsgiveren kan trække beløbet fra som uddannelsesudgift. Dog er kørekort et af de områder, hvor der er en del diskussion, så hvis I vil være på den sikre side, så bed SKAT om et bindende svar.

  Dbh.
  Anette

 23. Hej Anette,

  Hvor er det bare en gråzone – så du må lige overleve endnu et konkret eksempel.

  Jeg har en Privatejet mindre virksomhed (PMV) hvor jeg driver en blog om blomsterdesign, sælger kurser og personlig binderi ved siden af mit fuldtidsarbejde.

  Jeg er uddannet handelsøkonom og blomsterdekoratør. Nu har jeg interesse i at tage uddannelsen Web Marketing Manager som svarer til 10 ECTS point og varer 8 dage.

  Grunden til jeg gerne vil tage uddannelsen, er for at blive bedre til at håndtere online markedsføring, da det er der jeg kan finde min kommende indtjening, eftersom mit netværk efterhånden har støttet det der var muligt.

  Jeg har modtaget undervisning i markedsføring på handelsøkonomen, men markedsføring er jo hele tiden omskiftelig og jeg har ikke tidligere arbejdet (i dybden) med digital markedsføring.

  Kan du give dit bud på mulighed for fradrag – inden jeg evt. beder om bindende svar hos Skat. Forresten koster uddannelsen 9750 incl. moms.

  Hilsen Christina

 24. Hej Christina

  Ja, det er en gråzone… Når det skal vurderes, om du kan få et skattemæssigt fradrag for kurset, skal man ud over relevans (som jeg synes, der er) også se på virksomheden som helhed. Det handler blandt andet om bundlinje: Hvis du ingenting eller stort set ingenting sælger og derfor har et meget beskedent overskud, er et kursus til knap 10.000 kr. måske i overkanten, forstået på den måde, at du kan risikere at få et skattemæssigt underskud i virksomheden som helhed ved den disposition.

  Er der derimod tale om en virksomhed med en vis aktivitet (og bundlinje), er det min opfattelse, at omkostningen til kurset vil være fradragsberettiget. Er du i tvivl, kan du jo starte med en uforpligtende telefonsamtale med en medarbejder i skat – inden du evt. beder om bindende svar.

  Dbh.
  Anette

 25. Kære Anette,

  Jeg er ansat i en privat virksomhed, hvor jeg bl.a. sidder med forhandling og udformning af kontrakter.

  Jeg er uddannet cand.jur og har under uddannelsen haft faget “negotiation and dispute resolution”.

  Jeg er nu interesseret i et “summer program” på Harvard for at opdatere/forbedre mine negotiation skills.

  Kan virksomheden jeg arbejder for betale omkostningerne til dette og trække det fra?

 26. Reglerne er jo lidt forskellige for ejere og ansatte. Når du er ansat, kan din arbejdsgiver betale alle kurser for dig, som ikke har privat kararkter men har en faglig begrundelse. Og som du beskriver det, er jeg ikke i tvivl: Det vil være et fradragsberettiget kursus.

  Dbh.
  Anette

 27. Pågældende summer program er inddelt i “kurser” med en varighed på mellem 2 til 5 dage og koster mellem $ 3.-5.000.

 28. Kære Anette
  Der er en del år siden du skrev om uddannelse, så jeg er i tvivl om ovenstående svar om fradrag stadig er gældende.
  Jeg har en datter som har et IVS, hvor hun laver negle/øjenvipper mv.
  Min datter vil uddanne sig til hundefrisør og derefter åbne egen hundesalon. Derfor skal vedtægterne ændres, så begge forretningsområder kan rummes i samme selskab i en overgangs periode.
  Den uddannelse som min datter skal tage, består af en række kurser. Spørgsmålene er om:
  1) udgiften er fradragsberettiget i selskabet
  2) om momsen er fradragsberettiget
  3) om min datter, som er ejer og ansat i IVS’et skal beskattes privat, hvis udgiften afholdes af selskabet.

 29. Hej Marianne

  1. Nej
  2. Nej

  Begrundelsen er, at det ikke er nødvendigt at kunne frisere hunde for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i det eksisterende firma. Derfor er udgiften ikke fradragsberettiget, når din datter ejer selskabet. Havde hun alene været ansat, ville det være en anden sag.

  Dbh.
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.