Fakturering – rettidigt og korrekt

Regningerne ud ““ og pengene ind

Fakturaerne skal flyde ud af virksomheden som en lind strøm, efterhånden som arbejdet bliver udført. Forsinket fakturering skader din likviditet og måske også dit omdømme

Med mindre du sælger varer fra en kontantkasse, vil noget af det første, du som ny selvstændig skal have tjek på, være fakturering. Fakturaerne skal ud, så pengene kan komme i kassen.

Ideelt set skal der faktureres hver dag. Eller så ofte, at du ikke glemmer, hvor meget tid, du præcist brugte på en sag.

Derfor gælder det om at få lavet et system, som er let at bruge, så fakturaerne ikke bliver en tung byrde men en hyggelig arbejdsopgave. Vælg at bruge et regnskabsprogram eller et avanceret regneark, som selv tæller op både på dato og fakturanummer, så du ikke bruger for meget tid.

Der er følgende krav til fakturaens indhold:
·   udstedelsesdato (fakturadato)
·   fortløbende fakturanummer
·   sælgerens CVR-nr.
·   sælgerens navn og adresse samt købers navn og adresse
·   mængden og arten af de leverede varer eller ydelser
·   leveringsdato hvis det ikke er fakturadatoen
·   momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er medregnet i stykprisen
·   gældende momssats
·   det momsbeløb, der skal betales

Herudover bør du for din egen skyld have følgende med:
·   betalingsbetingelser og bankkonto
·   oplysning om renter i og rykkergebyr ved sen betaling

Hvis du fakturerer til det offentlige, skal fakturaen sendes elektronisk. Ikke som en .pdf men i et særligt OIOXML-format. Indtil du evt. får et regnskabssystem, som kan klare dette, kan du få fakturaerne omdannet til OIOXML. Det er gratis for mindre virksomheder f.eks. hos Data Scanning, tlf. 46 55 00 70.*


*Tilføjelse januar 2020: I dag kan du sende en gratis EAN-faktura via virk.dk her.

61 Replies to “Fakturering – rettidigt og korrekt”

 1. Jeg har modtaget en faktura nu 4-5 månder efter at det i regningen hævdes at der er udført et stykke arbejde for min virksomhed. Jeg husker ikke den pågældende etrprise – er der en frist for hvor lang tid efter udført job at man kan sende fakturaer? Og dermed en mulighed for at undgå denne – formentlig falske faktura – nemt og ubsværet?

 2. Der er, så vidt jeg ved, ikke nogen egentlig frist, og 4-5 måneder er lang tid men ikke usædvanligt for visse (især håndværkere).

  Du skal omgående gøre indsigelse mod fakturaen, skriftligt. Fortælle, at du ikke erindrer, at arbejdet er udført, og at du derfor ikke vil betale regningen. Dermed kan sagen ikke gå til inkasso uden videre, og det bliver så leverandøren, der skal bevise, at han har udført arbejdet.

 3. Der må da være en grænse for at sende en faktura ud. Jeg har netop modtaget en præcis 3 år efter at arbejdet er delvis udført. Jeg opsøgte selv personen dengang men kunne ikke længere træffe ham og nu får jeg så en regning. Er det muligt?

 4. @Haydar: Der er en forældelsesfrist, og den er 5 år, så det er faktisk OK at sende en faktura ud tre år efter arbejdets afslutning. Kun hvis du i sin tid kommunikerede med din leverandør og han gav indtryk af ikke at ville sende en faktura, så du har en berettiget forventning om ikke at modtage et krav om betaling, vil du kunne gøre indsigelse.

  Noget helt andet er så, at det er usædvanligt og temmelig dårlig stil at sende en faktura tre år efter, den skulle have været sendt. I dit sted ville jeg ringe til leverandøren og tale om rabatter!

  Dbh
  Anette

 5. Jeg har modtaget en tandlæge regning for en røntgenoptagelse foretaget i juli 2006. Da jeg altid betaler mine regninger forbavser det mig, at jeg får en faktura ude af sammenhæng i 2010.
  Jeg har desværre ikke gemt regninger fra 2006, så jeg kunne se, om den har været påført tidligere.
  Er regningen forældet?

  Hilsen
  Sanne

 6. Hej Sanne

  Der er kommet nogle nye regler i 2007, hvorefter gæld, der ikke er erkendt af skylderen inden for tre år, forældes. Men der er (desværre for dig) nogle overgangsordninger som gør, at krav fra før den nye lov kom, stadig er gældende.

  Det er super dårligt stil, at du først får regningen nu, men jeg mener ikke, at du kan undlade at betale med henvisning til forældelse. Det kan du efter 1. januar 2011, hvor overgangsordningen slutter.

  Læs mere her: http://www.bechbruun.com/NR/rdonlyres/D3B5C60F-9B04-4DD0-8900-10D4A90C7F56/114821/Nr1_for%C3%A6ldelsesloven.pdf

  Dbh
  Anette

 7. Hej Anette.

  Vi har netop modtaget en regning – onsdag den 27 oktober 2010, for noget arbejde vi fik udført i Juni 2005. Regningen er på selvrisikoen, da det var en forsikringsskade, og vedlagt er brevet fra vores daværende forsikringsselskab, dateret Juni 2005.
  Da den faktura vi har modtaget er forældet efter 5 år – har vi ikke i sinde at betale. Nu er der bare lige det, at afsender af fakturaen, har dateret den april 2010… smart nok for ham!!! Kuverten faktura og følgebrev blev sendt i, er en anonym hvid kuvert – men med poststempel 26/10-2010. Vi kan jo ikke bevise at det er den kuvert vi har modtaget fakturaen i – hvad vil du råde os til at gøre??

  Venlig hilsen Louise

 8. Jeg går ud fra, at I kan dokumentere, at arbejdet blev udført i juni 2005 – I må have papirer fra forsikringsselskabet eller andet, som viser dette. Kravet forældes fra det tidspunkt, hvor det kunne faktureres – dvs. i nær tilknytning til forsikringssagens afslutning. Nu kan jeg forstå, at fakturaen vedrører selve selvrisikoen, hvilken forsikringsselskabet kunne have opkrævet i forholdsvis nær tilknytning til, at sagen blev afsluttet i 2005. At sende en faktura dateret april 2010 vedrørende en selvrisiko, som kunne være opkrævet i juni/juli 2005 (eller hvornår sagen blev afsluttet) ændrer ikke ved, at forældelsen regnes tilbage fra forsikringssagens afslutning og ikke fra april 2010.

  Jeg ville kontakte forsikringsselskabet og gøre dem opmærksom herpå. Det er ikke sikkert, at det er bevidst fra forsikringsselskabet side. Måske har de været ved at rydde op i gamle sager og har opdaget, at de glemte at fakturere tilbage i 2005. Det virker dog besynderligt, at fakturaen er dateret april 2010 så man lige undgår at ramme forældelsen.

  Dbh
  Anette

 9. Hej Anette.
  Tak for dit svar :-), Jeg har ikke været hel klar i mit indlæg. Fakturaen kommer fra den entreprenør vi brugte – han fik i Juni 2005 et brev fra forsikringsselskabet – som han har vedlagt regningen fra april i år – hvor selskabet skriver at han bedes opkræve selvrisikoen, da de jo så bare har udbetalt ham beløbet – fratrukket selvrisikoen. Dvs. at han siden i slutningen af Juni 2005 har vidst at han selv skulle opkræve de penge – og der starter sagen så, med at han bagdaterer en regning som vi modtager sidst i Oktober 2010, men med dato i april 2010. Men som jeg skrev i mit første indlæg, så kan vi ikke bevise at vi først har modtaget den nu, og vi har ingen papirer fra forsikringsselskabet fra 2005, da entreprenøren klarede den sag… what dælen do we do??

  Vh Louise

 10. Hej Louise

  Egentlig er der ikke så meget at gøre: I kan afvise regningen med den begrundelse, at I først har fået den mere end fem år senere og håbe, at de godt kan se, at det er for dårligt, og at de frafalder kravet. Hvis ikke, er der vel ikke anden mulighed end at indlede forhandlinger med dem om en (del)betaling.

  Dbh
  Anette

 11. Hej Anette…

  Jeg har lige netop modtaget en regning fra mit gamle lægehus hvor i at de skriver, at deres revisor har gennemgået debitor og han mener at jeg skylder dem 550 kr. for en vaccination, som jeg er sikker på at jeg betalte kontant. Det er fra 27-03-2009 og det undre mig lidt at jeg ikke har fået nogen form for rykker, som man jo plejer hvis sådanne skulle ske. Jeg har ikke kvitteringen, men forstår da nu vigtigheden af dem. Det jeg gerne vil vide er, hvem der står med aben da jeg jo ikke har i sinde at betale to gange.

  Mhv
  Jeppe

 12. Hej Jeppe

  Når du ikke har kvitteringen, sidder aben på dine skuldre. Men jeg synes da, at du skal skrive og fortælle, at du har betalt kontant – der vil være en vis sandsynlighed for, at de har en kassedifference omkring den tid, du har betalt – og at de derfor kan sandsynliggøre, at regningen er betalt ad den vej.

  Dbh
  Anette

 13. har modtaget 1. regning på malerarbejde i dag d.10.-1. 2011
  Arbejdet er udført i efteråret 2007.

  Kan han først sende kravet nu

 14. Hej H. Hansen

  Det er utrolig dårlig stil, men faktisk ikke ulovligt, først at sende regning fire år efter arbejdets udførelse. Hvis du i øvrigt er enig i pris mv., er der ingen vej udenom: Regningen skal betales.

  Dbh
  Anette

 15. Hej Anette
  Jeg øver mig i, at fakturerer i SummaSummarum. Vi sælger varer, hvor vi dels benytter os af en linierabat, hvis kunden købet et bestemt antal. Den har jeg ikke problemer med, men indimellem er kunden over en bestemt beløbsgrænse og skal have yderligere rabat: Kvantumsrabat. Er det muligt, at indsætte det som et ekstra felt eller? Jeg kan i mit nuværede Navision regnskab, men ville gerne flytte over til SummaSummarum. Venlig hilsen Dorte

 16. Hej Dorte

  Nej, det kan ikke lade sig gøre at få en ekstra kolonne ind på fakturalinjen. Du må bruge to linjer (og kan evt. bruge “stykliste-funktionen” til at lave dem mere eller mindre automatisk.

  Dbh
  Anette

 17. Hej Dorte
  Vi har modtaget en faktura (poststempel 25/2/’11) dateret 30/12/’10. Arbejdet var udført i februar 2005, men aldrig færdiggjort. Vi har kontaktet den håndværker flere gange dengang per mobil og sms om hvornår han ville gøre arbejde færdig. Vi har ikke før fået regning. Skal vi betale, hvis ja: hvor meget?
  Mvh. Walter

 18. Hej Walter

  Siden fakturaen er mere end fem år forsinket og håndværkeren aldrig har gjort arbejdet færdigt, skal I gøre indsigelse: Dvs. skrive (anbefalet) til leverandøren, at I ikke accepterer regningen med begrundelse i, at arbejdet aldrig er færdiggjort. Hvis I og håndværkeren så efterfølgende finder ud af en rimelig delbetaling, vil det være godt. Så lad være med at betale, før indsigelsen er sendt afsted og håndværkeren har reageret.

  Dbh
  Anette

 19. Hej Dorte
  Er den faktura ikke forældet: den håndværker har ikke krav mere på betaling (ca. 25000,-)? For at være ærlig manglet der ikke meget i færdiggørelsen den gang (vi har siden fået det færdiggjort af andre håndværkere), men det er vel ikke os som skal rykke for en faktura når han ikke lad høre fra sig i de næsten seks år?
  I mellemtiden er firmaet overtaget af sønnen (firma har skiftet navn), den nye firma brevpapir og konvolut er brugt (gammel visitkort er vedhæftet, med handskrevet om vi kan ringe ham op)

  Mvh. Walter

 20. Jo, forældelsesfristen er 5 år, og som du beskriver det, er der gået 5 år. Men du er nødt til at reagere, altså gøre indsigelse, mod fakturaen alligevel, så håndværkeren er klar over, at du ikke accepterer regningen.

  Dbh
  Anette

 21. Hej Anette (undskyld jeg skrev Dorte før…)

  Jeg ville ikke lyde så koldt og kontant, men det er svært at finde de penge lige pludselig efter de seks år. Jeg kan huske at vi var meget utilfreds dengang over hans arbejds-planlægning og kommunikation (mangel deraf!!). Vi kan godt være bekendt at skrive til ham at hans krav på betaling bortfalder pga. forældelse?

 22. Ja, det synes jeg. Og tilføj så også, at I flere gange har rykket for at få det færdiggjort, så I har ikke lige frem gemt jer – han har haft masser af chancer siden 2005 til at få sagen lukket.

  Dbh
  Anette

 23. Hej Anette
  Jeg har sendt en faktura på udført arbejde, og har fået kvittering på den er modtaget i købers firma. Selve arbejdet er godkendt i firmaet også.
  Alligevel venter firmaet til (2 uger) efter sidste rettidige betalingsdato (de er blevet rykket mundtligt og skriftligt) med at indkalde til møde om deres tvivl om fakturaen.
  Har de ikke godkendt fakturaen, idet de ikke nævner noget inden fristen er overskredet?
  Eller kan man altid undlade at betale og senere sætte tvivl?
  Mvh Christina

 24. Hej Christina

  Siden det er en privat sag mellem dig og din kunde, er der ikke så mange regler: I må blive enige (eller lave en retssag ud af det). Men det er dårlig stil: Hvis man er utilfreds med en levering, skal man reklamere hurtigst muligt efter at fejlen er konstateret, ikke efter flere rykkere.

  Dbh
  Anette

 25. Hej Anette,

  I maj måned har jeg bedt om at få fixet vores emhætten, en pritplade er blevet bestilt hjem til formålet. Vi aftaler en dato og et tidspunkt for montøren at komme og udbedre den defekt emhætte.

  Tidsrummet var sat til 12-16. Da klokken bliver 16.00 kører jeg, da jeg skal hente min datter på stationen. Intet har jeg hørt fra montøren.

  En uge efter modtager jeg en faktura på forgæves kørsel. På faktura står at montør gentagne gange har ringet for at fortælle at han var forsinket, uden held og han befinder sig på min adresse 16.05 (står på faktura). Jeg har taget en fridag for at kunne være hjemme og solen skinner og jeg er derfor ude i haven og har åbenbart ikke hørt telefonen ringe.

  Skal jeg virkelig betale, når montøren ikke har overholdt sin del af aftalen. Han kommer 5 min senere end den aftalte tid.

  Mvh

  Pia

 26. Glemte lige,

  Vi har straks efter modtagelse af faktura taget fat i firmaet talt med 2 personer og mailet med 1(chefen), hvoraf den ene vil dele fity fity og chefen vedholdte sig retten til at den fremsendte faktura var gældende.

  Vi har så mailet igen(chefen) og givet dem chancen for at komme og lave emhætten, da printplade trods alt er bestilt hjem til lejligheden, men at vi fastholder at vi ikke vil betale for forgæves besøg.

  Mvh

  Pia

 27. Hej Pia

  Jeg kan godt forstå, at du ikke vil betale for noget, du ikke har fået. På den anden side er det jo super uheldigt, at du ikke hørte telefonen, da de forsøgte at komme i kontakt med dig for at fortælle, at montøren var 5 minutter forsinket.

  I sager som disse er der ingen vindere: De har brugt tiden, du har brugt tiden – og ingen har fået noget ud af det. Jeg ville mene, at forslaget om at slå halv skade (afhængig af, hvor stor regningen er, selvfølgelig) er fair. Men du kan naturligvis også insistere på, at de ikke overholdt deres del af aftalen, at du havde taget en fridag osv., men det giver jo bøvl og uro – og ingen reparation. Teknisk set tror jeg, at du er i din gode ret til bare at afvise den. Dog er fem minutter en meget lille forsinkelse, så derfor synes jeg at en klækkelig rabat og efterfølgende betaling ville være måden at løse problemet på.

  Dbh
  Anette

 28. Hej Anette
  Hvis en udlejer af en lejlig med vaskekælder har givet sine lejere et vaskekort og skrevet i kontrakten, at der faktureres månedligt, men der så ikke er blevet trukket noget eller sendt nogen regninger, så kan udlejeren vel godt sende en regning for de sidste 2 år? Jeg tænker, at det jo er lejerens ydelse, og denne derfor skal sørge for, at præstere efter aftalen – og dermed holde øje med, at det korrekte beløb trækkes. Er jeg helt forkert på den?

 29. Hej Elvira

  Det er et svært spørgsmål, og hvis du står i den situation, hvor du har glemt at opkræve penge for vask i 2 år, må du hellere lige kontakte en advokat for at høre for en sikkerheds skyld. For nogle lejere kan der jo være tale om et ret stort beløb, og selvom lejerne ikke kan påberåbe sig at være helt uvidende om de manglende regninger, vil jeg i hvert fald synes, at der skal gives nogle meget rimelige betalingsfrister.

  Dbh.
  Anette

 30. Hej Anette,

  Jeg har modtaget en faktura uden det lovpligtige, fortløbende fakturanummer.
  Kan jeg komme i vanskeligheder, hvis jeg betaler den ? Hvordan skal jeg forholde mig ?

  Hilsen Marianne

 31. Hej Marianne

  Du skal ringe til leverandøren og sige, at du gerne vil have en faktura med fakturanummer på. Det bør de kunne levere til dig. Især hvis der er tale om et stort beløb, kan det virke påfaldende med manglende fakturanumre.

  Dbh.
  Anette

 32. Rigtig fint indlæg omkring fakturering, og fint med en oversigt over, hvad folk skal huske at være opmærksomme på. :)

 33. Hej, håber du kan hjælpe, jeg har søgt 1000 steder uden held.
  Som ikke-moms registreret, skal jeg udstede en faktura til den virksomhed jeg udfører arbejde for? Er der noget særligt mht. indhold af fakturaen i forhold til hvis jeg var momsregistreret?
  Mvh. Niels-Jørgen

 34. Hej Niels-Jørgen

  Almindeligvis vil det være den, du har arbejdet for, som udfører det administrative arbejde (i dette tilfælde: Udsteder en kreditnota til dig eller noget tilsvarende), og det er også arbejdsgiveren som skal sørge for, at der sker en indberetning til eIndkomst. Men hvis det er din fornemmelse, at det ikke er sådan, det bliver ordnet der, hvor du har udført arbejdet, kan du selv udskrive en faktura (og huske at indberette beløbet på selvangivelsen). Fakturaen skal da indeholde dit navn, adresse, cpr.nummer, fakturanummer (måske nr. 1?), samt hvad du har udført og prisen. Der skal ikke beregnes moms.

  Dbh.
  Anette

 35. Hej Anette
  Jeg er hobbyfotograf, og jeg er nu blevet tilbudt en betalt opgave.
  Så vidt jeg kan læse her (og på hobbyvirksomhed.dk), så er det en hobbyvirksomhed, jeg er ved at starte – og det er ikke nødvendigt at momsregistrere sig, så længe jeg tjener mindre end 50.000 kr./år.
  Så langt, så godt.
  Men hvordan laver man en faktura? Jeg kan se herover, hvad en faktura skal indeholde – men dit eksempel er jo en “rigtig” firma-faktura.
  Kan jeg få dig til at skrive hvad en “hobby-virksomhed”-faktura mindst skal indeholde? Måske endda henvise til et eksempel på sådan en faktura?
  Jeg er totalt novice hvad regnskaber osv. angår – jeg har bare brug for den aller-enkleste løsning på det :-)
  Tak og mange hilsener
  Kim

 36. Hej Anette,

  I foråret 2012 fik vi lavet nyt køkken. Vi bestilte arbejdet igennem en tømrermester og bad ham om at skaffe de øvrige nødvendige håndværkere (murer og elektriker).
  Vi modtager et tilbud fra ham, og har en (fejlagtig skal det vise sig) opfattelse af, at tilbuddet omfatter alt arbejdet.

  Arbejdet skal være færdigt en fredag, men kl. 15.15 fredag eftermiddag får vi besked fra tømreren, at elektrikeren alligevel ikke kan nå arbejdet til tiden, og vi derfor først får det lavet ugen efter. Det efterlader os med et køkken uden nogen form for elektriske installationer.
  Vi gør tømreren opmærksomme på, at vi er meget utilfredse med det, og vi ikke forventer, at der skal betales noget til elektrikeren for arbejdet.
  Arbejdet bliver udført i løbet af den efterfølgende uge, men det er meget mangelfuldt, og vi må rykke for at få det gjort færdigt. Også her gør vi opmærksom på, at vi ikke vil betale for arbejdet.

  I januar 2013 modtager vi så en regning fra elektrikeren, og finder i den forbindelse ud af, at regningen vi har betalt til tømreren kun er for hans arbejde.
  Vi skriver derfor til elektrikeren og gør ham opmærksom på, at vi ikke er enige i regningen og forventer at han frafalder kravet.

  Vi hører derefter ingenting før nu (dec. ’13), hvor den oprindelige regning (uden yderligere kommentarer) fremsendes igen med betalingsdato ultimo dec. ’13.

  Kan vi betragte det som passivitet fra elektrikerens side og undlade at betale – og skal vi i så fald fremsende vores protest mod regningen igen?

 37. Hej Kurt

  Dette ligger uden for mit kerneområde, da jeg ikke er jurist. Overvej at tale med en advokat om sagen. Men hvis I ikke er enige i fakturaen, skal I atter protestere – tydeligt og på skrift, så I har en genpart af, hvad I har sagt. Det hjælper aldrig noget at ignorere – heller ikke selvom elektrikeren har været noget passiv i sagen. Samtidig bør I fortælle elektrikeren, at I opfatter hans arbejde som indeholdt i tømrerens tilbud (som I også burde have fået på skrift, men måske ikke har…)

  Dbh.
  Anette

 38. Hej Anette,
  Jeg har modtaget følgende i dag:

  “Jeg skriver til jer fordi vi fra NETS / PBS har fået en liste med en række Dankort køb hos os som grundet en NETS fejl aldrig er hævet på kundernes bankkonto.
  Desværre er der en af jeres ordrer iblandt, så blot for god ordens skyld vil jeg gerne bede jer bekræfte at ordre xxx (købt 29/8-2014) på kr. 859,10 ikke er hævet på jeres konto.
  Dankort transauktionen er som sådan gået igennem den dag i har købt varerne men pengene er som sagt ikke hævet på jeres konto, så derfor håber jeg at i lige vil give mig besked så vi kan få NETS til at rette fejlen.”

  Jeg er sikker på vi har betalt fakturaen kontant. Jeg har fakturaen og garantibevis fra den gang, hvor der står kontantbetaling. Varerne blev hentet i en fysisk butik, og det kræver selvfølgelig at betaling var modtaget.
  Kan jeg nægte at skylde beløbet?

 39. Hej Lea

  Egentlig skal du nok spørge en jurist som ved noget mere om købeloven og den slags. Men hvis du mener, at du har betalt kontant, må du skynde dig og skrive til dem, at du ikke kan forstå deres henvendelse, da du har betalt – og så tage den derfra.

  Herudover synes jeg, det virker mærkværdigt – jeg mener: Den 29.8.14 er ret lang tid siden…. Men jeg kan desværre ikke hjælpe dig med et konkret svar ud over, at jeg synes du skal kontakte dem ang. din kontante betaling.

  Dbh.
  Anette

 40. Kære Anette

  Jeg søger lidt svar på, om det er lovligt at fakturere sig selv fra den virksomhed, man ejer.

  Ã…rsagen til mit spørgsmål går på, at jeg har købt en andelslejlighed med en stor bunke forbedringer og flere regninger kommer tilsynelandende fra sælgers egen virksomhed. En virksomhed, som ikke sælger den type håndværksarbejde, som der fremgår på fakturaen. Dvs. sælgers virksomhed har faktureret sælger som privatperson for noget, der ikke sælges normalt. Er det lovligt?

  Ã…rsagen til at jeg i det hele taget kigger nærmere på det hele er, at vi i bunken af regninger også er faldet over falske fabrikerede fakturaer.

  Ja, det er en rigtig øv-sag.

  Jeg ser frem til at høre fra dig.

  Venlig hilsen
  Anne

 41. Hej Anne

  Det er jo en ubehagelig sag, især fordi du har fundet falske fakturaer vedrørende nogle af forbedringerne i din lejlighed. Den del er jo helt sikkert ulovligt.

  Med hensyn til det konkrete spørgsmål: En virksomhed kan godt fakturere ejeren, hvis denne køber varer eller ydelser af virksomheden. Så i sig selv er det ikke noget problem. Men sammenholdt med de falske fakturaer og det faktum, at virksomheden har leveret ydelser, som ikke falder inden for dens almindelige forretningsområde, kan tankerne jo blive ledt hen på, om disse fakturaer dækker over en reelt leveret ydelse og til en korrekt pris.

  I dit sted ville jeg tage al dokumentationen med op til advokatvagten og få et råd – og jeg ville gøre det hurtigst muligt.

  Held og lykke.

  Dbh.
  Anette

 42. Hej Anette

  Ja, det er en utrolig ubehagelig sag, som jeg er meget ked af at være havnet i.

  Og mange tak for din tid og dit råd. Det vil jeg med det samme gå videre med.

  Godt Nytår.

  Bedste hilsner
  Anne

 43. Hej

  Jeg vil høre, om der findes virksomheder i Danmark, som man kan bruge til at fakturere igennem? Jeg ved, de findes i bla. Sverige.
  Jeg er privatperson og skal udføre et stykke arbejde for et udenlandsk firma, der skal have fakturaer for ydelsen.

 44. Hej Anette

  Hvis jeg leverer adgang til et system (en hjemmeside) som betales for et år ad gangen, og ønsker at fremsende regning/faktura i December, kan jeg så fremdatere regningen til 1 Januar i det nye år, når ydelsen vedrører det nye år ?, hvis ja, hvad så med andre almindelige regninger jeg laver i december, som så får højere nummer i nummerserien ?

 45. Hej Jørgen

  Egentlig ville jeg sige nej: Send den i december men sørg for, at den bogføringsmæssigt ikke lander i omsætningen men på en konto i passiverne: Forudbetalinger fra kunder. Dog har jeg set flere – også store – virksomheder, som gør netop, som du foreslår. Og ja, så vil der blive rod i fakturarækkefølgen.

  Så: Bogfør dem korrekt, men når du fakturerer, så sørg for, at de, som vedrører næste år, ikke lander i omsætningen men på en (momset) konto i passiverne:

  Dbh.
  Anette

 46. Hej Anette
  Min chef betaler lidt sent en regning kr. 200 fra EasyaPark. Jeg bogfører den i E-conomic som en leverandørfaktura, kreditere EasyPark, debitere parkering og betalingstype er “kun postering”
  Få dage efter har han glemt alt om det og får nu en rykker som han straks betaler, nu med et gebyr oveni på kr. 100. ialt kr. 300,-
  Jeg taler med EasyPark og vi bliver enige om, at på den efterfølgende regning kr. 700, skal vi trække de kr. 300 fra. Hvordan bogføres rykkeren og den efterfølgende regning ?

 47. Rykkeren bogfører du
  Debet: Gebyrer 100 kr.
  Debet: Parkering 300 kr.

  Når du får næste regning, bogfører du:

  Debet: Parkering 500 kr.
  Kredit: Gebyrer 100. kr.

  – så ender det med at gå op

  :) Anette

 48. Hej.
  Jeg skal lige høre om det er lovligt at udstede en faktura 3 måneder før en skæringsdato? Altså hvis man har et abonnement som skal fornyes, så sender de fakturaen 3 måneder før skæringsdatoen. Er det lovligt?
  Mvh Lars

 49. Ja, det er ikke ulovligt. Alt efter, hvad det drejer sig om, kan det være dårlig politik at gøre det. Og du kan også fokusere på betalingsdatoen – hvis den ligger passende i forhold til at bruge abonnementet, så er det måske ok. Personligt ville jeg spekulere på, hvorfor de gør det? Er der måske likviditetsproblemer i virksomheden? Måske skulle du bare spørge dem :).

  Dbh.
  Anette

 50. Hej Anette

  Skal en faktura (indtægt) opgives i momsregnskabet for det kvartal arbejdet udføres eller i det kvartal, hvor fakturaen betales? Jeg formoder det sidste, men ville lige være helt sikker :)

  Mvh
  Kasper

 51. Hej Kasper.

  Fakturaen skal der betales moms af i den periode, hvor den er udstedt – ikke når den betales.

  Dbh.
  Anette

 52. Jeg har modtaget en faktura med fakturadato som er fremdateret, dvs. en faktura modtaget 30.10.2017 med en faktura dato 1.11.2017.
  er det ok ?

  mvh/Helle

 53. Er der nogle regler om hvorvidt en faktura SKAL sendes med posten, eller kan man nøjes at sende den som pdf i en mail til ens kunder ?

  mvh. Sarah

 54. Hej Helle

  Ja, det er der nogle firmaer, som gør. Normalt synes jeg jo, at fakturaer skal sendes på udstedelsesdagen, men jeg har ikke kunnet finde belæg for, at det skulle være forkert at sende den før, så jeg mener, det må være OK.

  Dbh.
  Anette

 55. Jeg var arbejder for et firma hvor jeg fik lavet min bil og regningen blev sendt til det firma jeg arbejde for siden er der så sket mange ting , det firma jeg arbejde for betalte ikke regningen og endte i retsag hvor udfaldet blev at regningen ikke skulle betales efter følgende her jeg nu fået regningen kan det være rigtig et år efter kan man godt bare sende regningen videre til en anden person

 56. Hej Rene

  Det er et svært spørgsmål. Som udgangspunkt: Ja, det kan man godt. Men man skal vide meget mere om de konkrete omstændigheder, for at kunne tage stilling. Måske skulle du opsøge Advokatvagten og få et godt råd?

  Dbh.
  Anette

 57. Hej Anette.
  Vi er desværre rendt ind i en udlejer, der ved fraflytning viser sig at være MEGET manipulerende, svindler og utilregnelig. Ved opgørelse af depositum, har han blandt andet vedlagt to faktura på maling af lejlighed, samt udskiftning af en låge, hvor priserne er urealistisk høje. Disse faktura er skrevet fra en anden virksomhed, han selv ejer, til hans eget udlejningsvirksomhed. Altså har han selv fastsat pris og faktureret dette mellem sine egne virksomheder, for så at vedlægge dette som dokumentation for udgifter, vi bliver fratrukket.. er denne form for fakturering lovlig?
  Med venlig hilsen
  Anja

 58. Selve faktureringen er lovlig, selvom det kan virke urimeligt. Men hvis beløbene er urealistik høje, må I kunne klage over den del af det – altså prisfastsættelsen. Hvis det er et erhvervslejemål, kan I gøre indsigelse mod fakturaen og være klar til at kæmpe for, at beløbet bliver nedsat. Er der tale om en privatbolig, vil jeg foreslå jer at tage kontakt til Lejernes Landsforening for at høre, hvad de vil foreslå jer at gøre.

  Dbh.
  Anette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.