Den udvidede selvangivelse 2005 – de enkelte punkter på side 4

Nu har vi fået den – den udvidede selvangivelse for 2005. Og for de, som intetanende har hvilet i tryg forvisning om, at det vel ikke kunne blive værre har måttet konstatere: Det kan det godt. En hel ny side med 27 ekstra spørgsmål er regeringens gave til de selvstændige i dette forår.

Der er uden tvivl gode intentioner bag. F.eks. er det nærliggende at tro, at de mange nye punkter er et skridt mod afskaffelse af årsregnskabet i papirudgave – og det lyder jo både fornuftigt og arbejdsbesparende for de respektive skatteforvaltninger. Men indtil videre er der altså tale om dobbeltarbejde for de selvstændige. Men der er ét lyspunkt: Alle de oplysninger, man skal bruge, kan findes i det allerede udarbejdede og med selvangivelsen indsendte årsregnskab.

Så langt, så godt.

Desværre har skattevæsenets pædagogiske stab været fraværende. Med mindre vi antager, at det er blevet lavet unødigt kompliceret med vilje, og sådan tror vi jo ikke, at hverken regering, minister eller embedsværket tænker, vel? Her kommer derfor en servicemeddelelse (oversættelse), en menneskevenlig fortolkning af de værste af rubrikkerne:

(En kopi af selvangivelsen 2005 kan hentes på Franciskanerseriens bilag til årsregnskabshæftet.)

Hvis din omsætning (ikke overskud) er under 300.000 kr. eller over 25. mio. kr., kan du springe rubrik 320 – 334 inkl. over.

Rubrik 303-306: Har en revisor været involveret og i givet fald, hvad har revisoren lavet? Bemærk, at der står ikke statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor er en ubeskyttet titel, i princippet kan enhver kalde sig revisor – men det er helt OK at sige nej. Og et ja garanterer ikke for noget-som-helst. SKAT kan nemlig umuligt mene, at det har betydning for vurderingen af selvangivelsen, om man har en revisor tilknyttet? For så kan de lige så godt lave reglerne om med det samme.

Rubrik 327: Skattemæssigt resultat efter renter. I rubrikkerne 111-117 på side tre, har man allerede oplyst det skattemæssige resultat før renter samt renterne. Tjek, at tallene passer med, hvad der står i rubrik 327 – for det er formentlig det, rubrikken skal bruges til, siden oplysningerne hermed er afgivet tre gange: På side tre, på side fire og i det indsendte årsregnskab.

Rubrik 332: Balancesum. Balancesum er det samme som aktiver i alt. Nix weiter. Streg teksten Balancesum ud og skriv Aktiver i alt i stedet.

Rubrik 350: Her skal man skrive noget, hvis ting bruges både privat og erhvervsmæssigt, og det vil for manges vedkommende navnlig være under “andet”, f.eks. telefonudgifter, internetopkobling mv. Jeg har spurgt SKAT men endnu ikke fået svar, om man også skal skrive noget, hvis beløbet er bogført ind i regnskabet, som de fleste af os jo gør. Eller om vi bliver dobbeltbeskattet, hvis vi skriver noget her. Nyheder om dette vil blive formidlet, når de kommer.

Hvis du har bogført og har en nogenlunde fornuftig kontoplan, kan alle tallene som nævnt aflæses direkte i dit regnskabsprogram/årsregnskab. Husk fremover at isolere “Køb af fremmed arbejdskraft (arbejdskraft på faktura)”, for det er tilsyneladende et helt nyt interesseområde, siden det har fået sit eget punkt i selvangivlsen.

I bind 2 af Franciskanerserien er en standardkontoplan gennemgået med henblik på årsafslutning og med henvisning til selvangivelsens punkter.

Allerede for selvangivelsen 2006 ændrer reglerne sig igen, og da er der endnu færre som faktisk skal indsende regnskabet i papirudgave. Det bliver enten de nye punkter eller papirårsregnskab. Ikke begge dele.

Hurra!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.