Barsel.dk – lukket land for nogle…

For nu at gøre det helt klart: Den nye, obligatoriske barselsordning – barsel.dk – er obligatorisk og omfatter alle lønmodtagere. Det vil sige, at selvstændige med ApS, som får udbetalt A-indkomst (hvor der bliver trukket AtP) er omfattet.

Men enkeltmandsfirmaer og I/S-ere, hvor ejerne betaler B-skat af et eventuelt overskud og hæver overskud som løn, er IKKE omfattet.

Den udmærkede ordning virker positivt på ligestilling mellem kønnene men lader stadig noget tilbage at ønske for så vidt angår forbedring af vilkårene for iværksættere.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Almindelig Sund Fornuft » Blog-arkiv » Protest over barsel.dk - 24. maj 2007

    […] Som jeg har fortalt i et tidligere indlæg, er den nye barselsordning, som man kan læse om på http://barsel.dk en fi og retfærdig ordning, som omfatter alle undtagen selvstændige med personligt ejede virksomheder. […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.