Oversigt | skat

Nye beløbsgrænser for 2015

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2015.

Det ser imidlertid ud til, at de højere beløbssatser for 2015 stort set vil blive udlignet , da skattesatserne (bundskatten og det skrå skatteloft) hæves.

Oversigt over beløbsgrænser 2015

Topskattegrænse: 459.200 kr.

Grænse for hvornår positiv kapitalindkomst indgår i topskattegrundlaget:
41.400 kr./enlige
82.800 kr./ægtepar

Maksimalt beskæftigelsesfradrag: 26.800 kr.

Grænse for lav beskatning (27%) af aktieindkomst: 49.900 kr.

Grænse for max. indskud på ratepensioner: 51.700 kr.

Personfradrag til personer over 18 år: 43.400 kr.

Personfradrag til personer under 18 år: 32.600 kr.

Bundskattesats: 8,08% *)

Skrå skatteloft: 51,95% *)

Max. fradrag til gaver til almenvelgørende institutioner: 15.000 kr.

Grænse for afgiftsfrie gaver til nærtstående: 60.700 kr.

Grænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn: 21.200 kr.

Skattefri rejsegodtgørelse – kostsats: 471 kr./døgn

Skattefri rejsegodtgørelse – logisats: 202 kr./døgn

Max fradrag for rejseudgifter: 25.900 kr.

*) Ifølge udkast til lovforslag

 

 

Kommentarer { 3 }

SKATs fokusområder i 2014

SKAT udgiver hvert år en plan over deres fokus- og indsatsområder, og selvom det ikke har nogen praktisk betydning for de fleste virksomheder, er det dog alligevel interessant at følge med i, hvor SKAT mener, der er grund til særlig opmærksomhed. Planen er delt op i “borgere” og “virksomheder”, og der er især den sidste gruppe, jeg læser om.

I 2014-planen om SKATs fokusområder har jeg især bidt mærke i

 • mikrovirksomheder (her defineret som virksomheder med en omsætning på under 500.000 kr. årligt), som har underskud gentagne år – med henblik på, om der skulle være tale om en hobbyvirksomhed i stedet for en erhvervsdrivende virksomhed.
 • de små virksomheder (virksomheder med mellem enog 10 ansatte eller en omsætning mellem  500.000 kr. og 14.000.000 kr.) har en stigende tendens til fejl i regnskaberne, forstået på den måde, at de mindste i gruppen klarer sig bedre end de største, hvor SKAT kan finde fejl i op til 71% (!!!) af regnskaberne. SKAT vil lave endnu en complianceundersøgelse, være mere synlige i vejledningen og gribe fat i revisorer og rådgivere (blandt andet omkring virksomhedsskatteordningen). Herudover ser det ud til, at de vil fokusere mere på virksomheder med negative momsangivelser.
 • de mellemstore/store virksomheder, hvor der blandt andet bliver fokus på, om hovedaktionæren bliver beskattet korrekt, også i forbindelse med tvangsopløsninger.
 • internethandelen – det handler om udtrykket “fast forretningssted”, EU-fjernhandel og de virksomheder, som modtager betaling på andre måder end kortbetaling. Og tilsyneladende også et særligt øje på e-butikker med negative brugeranmeldelser.
 • virksomheder, hvor revisoren har taget forbehold i årsrapporten (ja, selvfølgelig) – og efter 31.3 overgår dette fokuspunkt oven i købet som en fast arbejdsopgave (ja, selvfølgelig).
 • sort arbejde. Der er mange initiativer, men fokus kommer til at ligge på optikerbranchen, vognmænd og mink- og pelsdyrbranchen.

Rapporten fylder 69 sider, er ret let læst og kan hentes her som pdf.

Jeg kunne godt ønske mig en opsamling på de tidligere års udmeldte indsatsområder, sådan samlet set. Hvis du støder på en sådan, så sig til.

Kommentarer { 0 }

Publikation til udenlandske virksomhedsejere i Danmark

For nylig linkede jeg til en publikation fra PWC om skatteforholdene i andre lande til dem, der overvejer at flytte deres virksomhed ud af landet. Hos Buus Jensen kan man finde det modsatte – en publikation for udlændinge, der overvejer at starte virksomhed i Danmark. Doing Business in Denmark hedder den. Den handler om bl.a. skat og virksomhedsformer.

Det sker ikke så tit, at vi får udenlandske kunder i Regnskabsskolen, men nu har vi da printet et par stykker, hvis nogen skulle komme forbi. Du kan hente pdf’en her.

Kommentarer { 0 }

3 fordele ved virksomhedsordningen af revisor Søren Revsbæk

Jeg har tidligere lagt en video på bloggen med revisor Søren Revsbæk, som er bestyrelsesformand i Regnskabsskolen, hvor han fortalte om virksomhedens 3 slags biler. Her fortæller han om virksomhedsordningen – et område han er ekspert på og bl.a. har skrevet om i Bogen om skat. Han nævner tre grunde, du kan have, til at bruge den:

 • Høje renteudgifter
 • Overskud der skal opspares
 • Meget store aktiver, f.eks. ejendomme

Se videoen her, hvor Søren uddyber:

 

Kommentarer { 0 }

Anmeldelse af SKATs webinar “Skat af egen virksomhed”

Gæsteindlæg af Anja Lysholm, Uforklarbar

I går holdt SKAT for første gang et webinar, og Anette foreslog at jeg skrev en anmeldelse af det her på bloggen. Ud over at være ansat et par dage om ugen på Regnskabsskolen, har jeg en enkeltmandsvirksomhed (i en helt anden branche), så jeg tilmeldte mig og legede at jeg var en nystartet virksomhed. Ikke at SKAT tjekker, men bare for at fortælle at det var de briller jeg havde på undervejs.

Webinaret handlede om hvordan man beregner sit overskud, hvad det er for nogle tal man skal angive på selvangivelsen, og ikke mindst om vigtigheden af at man (løbende) forskudsregistrerer og betaler B-skat.

Dagen før webinaret fik jeg en mail med oplysninger om hvordan jeg skulle logge på. Den mail indeholdt også den præsentation der ville blive brugt undervejs, så jeg havde mulighed for at printe den ud og evt. tage noter på den. En rigtig god ide da der bl.a. er skærmbilleder af de felter man skal udfylde på selvangivelsen/forskudsregistreringen, og de kan jo være rare at have når man engang skal bruge det og huske hvad det nu var de forklarede.

Webinaret startede præcis kl. 15 som planlagt. Der var ganske få sekunders knas med lyden, men så kom Henning fra SKAT klart igennem. Teknikken spillede undervejs. Der var ikke noget at komme efter. (Til nørderne kan jeg fortælle at de brugte Adobe Connect som webinar-software.)

Det eneste jeg studsede over (men muligvis kun fordi jeg havde de kritiske anmelderbriller på), var at Henning præsenterede 3 medarbejdere som “arbejder i markedsføringsafdelingen og vil svare på de skriftlige spørgsmål undervejs” – hmm, kan markedsføringsmedarbejdere svare på skattespørgsmål?? Det kunne de godt, så måske de bare skulle have været præsenteret som “medarbejdere hos SKAT”.

Webinaret bestod af tre dele. Første del handlede om hvordan man beregner sit overskud (her kom de også ind på muligheden for at bruge virksomhedsskatteordningen), anden del om hvordan man angiver det overskud via TastSelv, og tredje del om hvordan man forskudsregistrerer. Efter hver del var der et tjekspørgsmål der skulle sikre at alle havde forstået det. En fin ide. Dog var der på 2. spørgsmål en enkelt forkert besvarelse, og den blev der ikke fulgt op på – det burde der vel være blevet.

Tjekspørgsmål på webinar

Derefter var der nogle minutter hvor man kunne stille spørgsmål via en chatboks. Du kan se på skærmbilledet her hvilke spørgsmål der bl.a. blev stillet:

Spørgerunde på SKATs webinar

Og så kom næste del af webinaret. Det sluttede af med spørgsmål til sidst og en mulighed for at give SKAT noget feedback. Det var jo første gang, så de var meget interesserede i at vide om folk havde syntes om det. Jeg så kun glade kommentarer, og det var velfortjent.

Tilfredse webinardeltagere

De sendte også efterfølgende et spørgeskema ud hvor man kunne give yderligere feedback, og det lader til at det her med webinarer er noget de vil gøre mere i fremover. Jeg synes det er en supergod ide at man kan sidde ved sin egen skærm og lære. Det er tidsbesparende både for SKAT og for os selvstændige. Og når det var så vellykket første gang som det var i går, så synes jeg bestemt at det kan anbefales at deltage.

Kommentarer { 0 }

Vær opmærksom ved betaling af frivillig acontoskat

Den nye skattekonto betyder, at selskaberne skal være ekstra opmærksomme ved betaling af frivillig acontoskat. Acontoskatten skal som altid betales senest d. 20. marts og d. 20. november. Først skal du dog huske at indberette det beløb, du ønsker at betale, via tast-selv – ellers ved SKAT ikke, hvad indbetalingen skal dække. Og som jeg tidligere har været inde på, har SKAT ikke lov at opbevare virksomhedernes penge i mere end 5 dage, så er der ikke angivet noget, pengene skal betale, fører de dem retur igen, og din indbetaling vil ikke være registreret. Du kan altså tro at du har indbetalt acontoskat rettidigt, fordi du har gjort som du plejer, men har du glemt at indberette først, tæller indbetalingen ikke.

Nu, hvor virksomheden har én skattekonto, skal du også være opmærksom på, at skylder du i forvejen SKAT penge for noget andet, så dækkes det krav først. Så indbetaler du f.eks. 100.000 kr. i frivillig acontoskat, men skylder 50.000 kr. i moms, så dækker din indbetaling momsen, mens det registreres at du har indbetalt for lidt i acontoskat.

Så altså: Husk at indberette din acontoskat før du indbetaler den – og vær opmærksom på, om du skylder SKAT penge for noget andet, som vil blive dækket først.

Vejledning til, hvordan man indberetter acontoskat for selskaber: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2133328&vId=0&lang=DA
Kommentarer { 0 }

Dømt for skatte- og momsunddragelse

Straffesag – skatte- og momsunddragelse – byggevirksomhed – ingen bogføring – bedrageri

Det er SKATs søgeord i den dom, jeg lige har læst om en håndværker, som har fusket noget ud over grænsen. I sin forklaring har håndværkeren en perlerække af undskyldninger, herunder at han ikke havde haft tid til at finde en bogholder, men ikke desto mindre bliver han dømt en bøde på 700.000 kr. (men det er også en alvorlig sag) + fængsel i 7 måneder.

Når SKAT skal finde rundt i et ikke-bogført regnskab, hvor udgangspunktet er, at man tror, der er svindel, starter de med at pille alle de bilag fra, som ikke kan henføres til den periode, hvor der er skabt indtægter. Det vil sige, at det samlede moms- og skattegrundlag bliver større, end det er mit indtryk, at det normalt er i virksomheder, hvor der godt kan være omkostninger, også i en periode, hvor indtægterne er vigende (eller ikke-eksisterende).

Hvis du har lyst, kan du læse dommen her – og se, hvad der skal til for at få 7 måneder på vand og brød.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Er det rigtigt at man ikke skal betale skat af de første 8-10.000 kr.?

SpørgsmålHej

Mht. skat, har fået fortalt af en bekendt at man ikke skal betale skat af de første 8-10000 kr man tjener, er det korrekt?

Hvis jeg skal beregne min fortjeneste, skal jeg så også beregne vand og el forbrug med som udgift når disse bliver brugt i evt hobby virksomhed?

Vh Malene

SvarHej Malene

Nej, det er ikke korrekt. Eller sagt på en anden måde: Alle har et personfradrag, så de første ca. 40.000 kr., du tjener, betaler du ikke skat af. Men det personfradrag bruger du allerede i dit job (/SU/dagpenge), så når det gælder en hobbyvirksomhed, skal du betale skat af dit overskud. Det vil sige af dine indtægter minus de udgifter, som er direkte forbundet med udøvelsen af virksomheden. Nu ved jeg ikke, hvad du laver, men normalt kan man ikke beregne vand- og elforbrug i en hobbyvirksomhed. Men der kan være undtagelser, for eksempel hvis vandforbruget er dokumenteret højere end normalt – i så fald skal du lige kontakte SKAT for at få vejledning.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kan forplejning til kursister trækkes fra, og må underviserne spise med?

SpørgsmålKære Anette.

Min mand har eget konsulentfirma hvor vi afholder kurser i lokaler vi lejer. I den forbindelse får vi forplejning udefra som jeg sørger for bliver sat frem til kursisterne. Kan vi i den forbindelse trække forplejningen til kursisterne fra i skat og moms? og må min mand og jeg spise med og trække det fra?

På forhånd tak for hjælpen :-)
Venlige hilsner
Heidi

SvarHej Heidi

Ja, udgiften til forplejningen er fradragsberettiget skattemæssigt. Med hensyn til momsen er der en særregel: Kun en fjerdel af momsen må afløftes.

Jeg vil mene, at hvis underviseren spiser med af pædagogiske hensyn, er det en fradragsberettiget udgift. Men hvis flere spiser med, er det ikke længere en fradragsberettiget udgift, så skal der foretages en beregning (og I skal betale den del med beskattede midler som værdien af jeres måltid udgør).

Dbh.
Anette

Kommentarer { 4 }

Nyhed hos SKAT: gratis webinar

Som noget nyt kan man nu komme på “kursus” hos SKAT via sin computer. De holder d. 21. november et gratis webinar for iværksættere og nye virksomheder. Her vil de på en halv time fortælle

 • Hvordan du beregner dit overskud
 • Hvordan du indtaster dit resultat i TastSelv
 • Hvordan du betaler din foreløbige skat

Jeg synes det er et fint tiltag, og vi har tilmeldt en af Regnskabsskolens medarbejdere, så vi kan se, om det er noget, vi fremover kan anbefale folk at deltage i.

Du tilmelder dig webinaret hos SKAT her: Webinar – skat af egen virksomhed. Tilmeldingsfristen er d. 18. november.

Kommentarer { 0 }

SKAT om lønomlægning (bruttolønsordninger)

Jeg har tidligere skrevet om de populære bruttolønsordninger – læs evt. et indlæg om det her. Kort fortalt betyder en bruttolønsordning, at arbejdsgiver betaler et gode for en medarbejder, og medarbejderen går tilsvarende ned i løn. Fordelen er, at medarbejderen dermed skal betale mindre i skat, og ordningen er udgiftsneutral for arbejdsgiveren.

“Lønomlægning” hedder det hos SKAT, og du kan læse deres udlægning af sagen her: C.A.5.1.7.1 Grundlæggende om lønomlægning

Der er en liste over afgørelser på området, men jeg synes, det ville være rart, hvis de havde en samlet liste over godkendte lønomlægninger – dvs. lønomlægninger, hvor SKAT har godkendt, at godet er skattefrit.

 

Kommentarer { 0 }

Nye regler, hvis du har gæld til det offentlige

Hvis du har gæld til f.eks. Politiet, Statens Administration, Danmarks Radio, DSB, kommunerne, regionerne og visse forsyningsselskaber, kan den blive inddraget via SKAT. Det er der kommet mere gennemskuelige og faste regler for pr. 1. august, og siden d. 2. september har SKAT brugt et nyt inddrivelsessystem.

Det nye it-system skal give et bedre overblik over borgernes og virksomheders gæld til det offentlige. En af de nye regler er harmoniserede inddrivelsesrenter, som under visse betingelser er gjort fradragsberettiget. Desuden er der indført nye inddrivelsesgebyrer, og de beløb, der indbetales til dækning af gæld, vil SKAT afskrive i en særlig rækkefølge.

Hvis det er relevant for dig, kan du fordybe dig i reglerne hos SKAT her: Information til borgere og virksomheder om nye regler, hvis du har gæld.

Kommentarer { 0 }

Lad os håbe at SKAT sætter ekstra ind på telefonen

SKAT har meldt ud, at det pr. 1. november kun er muligt at få vejledning i en skatteekspedition, hvis man har særlige behov, fordi de konstaterer, at de fleste i dag kan få hjælp via nettet eller pr. telefon.

Nu er det jo de færreste, som render SKAT på dørene, men når nu man ikke kan vælge at tage derud, må vi da håbe, at de sætter ekstra kræfter af i telefonekspeditionen, for der er jo ind imellem meget lang ventetid.

Oven i købet er der kun telefontid – og mødetid for dem, der vurderes at have brug for et personligt møde – i det tidsrum hvor folk normalt er på arbejde, så man må håbe, at folk kan få fri, hvis de skal i kontakt med SKAT. Hvad blev der af den traditionelle torsdags-længe-åbent?

Læs pressemeddelelsen her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2133366&vId=0

Kommentarer { 0 }

Vigtigt vedrørende momsindbetaling til den nye skattekonto

Bankerne kan ikke ligefrem prale af høje indlånsrenter. Mon ikke vi er mange, som har den lette “0%”?

Flere indbetaler blandt andet af den grund momsen lige så snart, de har beregnet den. Det kan jo være lige meget, når der hverken er renter sparet eller tjent ved at lade pengene stå på egen konto. Men nu, hvor alle virksomheder har fået en ny “skattekonto”, skal man lige passe på.

SKAT har nemlig ikke lov til at opbevare penge, som rettelig tilhører borgerne/virksomhederne, i mere end højst fem dage. Så her har vi et problem: Indbetaler du din moms mere end fem dage tidligere end betalingsfristen, kan du som hovedregel regne med at få pengene retur igen.

Der er heldigvis en løsning: Inde på SKATs tast-selv kan du angive, at du ikke ønsker pengene retur, og så må de gerne beholde dem. Her er en vejledning:

1. I menuen til venstre (når du er logget ind), kan du finde punktet “Skattekonto”. Det klikker du på.

Menu fra tast-selv

2. Så folder menupunktet sig ud, samtidig med at du kommer ind på forsiden til Skattekontoen. Du skal bruge menupunktet Udbetalingsgrænse:

Menu fra tast-selv

3. Her kan du fortælle SKAT, hvor mange penge, der må stå på kontoen, før de skal betale dem tilbage. Beløbet er som udgangspunkt sat til 100 kr., hvilket betyder, at SKAT ikke returnerer beløb, som ligger under 100 kr. Du skal ændre det til et beløb, som er lige så stort eller lidt større end den moms, du har tænkt dig at indbetale. Tryk derefter på “Godkend”-knappen til højre.

Menu fra tast-selv

4. Nu kan du indberette og indbetale som normalt. Husk dog, at du skal bruge Skattekontoens betalingslinje ““ og det er så den samme betalingslinje, uanset om du skal betale moms, selskabsskat, A-skat, lønsumsafgift eller andre ting. (Der er en undtagelse vedr. fortoldning, men den får du særskilt besked om, hvis din virksomhed er omfattet.)

Betalingslinjen finder du under “Stamoplysninger” i venstremenuen.

Og så skal du lige huske, at SKAT nu har en ny standard-udbetalingsgrænse, nemlig den, du lige har tastet ind. Så måske skal du ind og ændre den inden næste momsafregning?

Kommentarer { 2 }

Hvor skal du hen, hvis du hader SKAT?

Der er ikke sjældent udtalelser fra danske erhvervsledere i pressen om, at virksomhederne kan blive nødt til at flytte til udlandet pga. de danske lønninger og skatteforhold, der gør det dyrt at drive virksomhed i Danmark. Og nogle gør også alvor af truslerne. Måske er du en af dem, der har haft tanken?

PWC har udgivet en publikation om skattesystemet i alle verdens lande. Så hvis du overvejer at flytte til Georgien, Kuwait eller Chile, kan du her få en briefing om moms og skat, så du ved, hvad du går ind til. 2306 sider fylder den, og du kan hente den her: Worldwide Tax Summaries (pdf)

Så er det bare at gå i gang med at lede efter verdens bedste skattely!

Kommentarer { 0 }

Selskaber: Udbytte skal nu altid indberettes digitalt

Fra d. 1. juli har selskaber skullet indberette oplysninger om udbytte og udbyttemodtagere digitalt, dvs. via TastSelv Erhverv på SKATs hjemmeside. Det har altid været en mulighed, så det er ikke fordi, det nu er blevet nemmere, men nu er det altså den eneste mulighed.

Her kan du læse mere om udbytte og udbytteskat.

Kommentarer { 0 }

Kort over skatteoplysninger for selskaber i Danmark

Denne her er rigtig sjov: http://www.firmaskat.dk/

Det er et kort over selskaber i Danmark, og det viser med en farvet prik om selskabet på adressen har betalt skat i 2011 eller ej. Ved at klikke på prikken kan man se, hvor meget de har betalt, og man kan klikke sig videre til SKATs hjemmeside, hvor man kan se hvem selskabet evt. er sambeskattet med. Oplysninger om selskaber kan man finde mange steder, så det her er bare en anderledes måde at vise det på.

På kortet er der kun oplysninger om 2011, så det er naturligvis bare et øjebliksbillede, som ikke nødvendigvis siger så meget, men det er altid sjovt at se hvad naboen betaler.

Når du bruger kortet, skal du være opmærksom på, at der vil være visse virksomheder, som ikke betaler selskabsskat, selvom de har et overskud. Det kan f.eks. skyldes, at de i et tidligere regnskabsår har haft et underskud, som giver “skatterabat“. At man ikke betaler selskabsskat, er altså ikke ensbetydende med, at selskabet har et underskud.

Hvem har du lyst til at tjekke ud?

Adressesøgning på firmaskat.dk

Vil du vide mere om skat? Køb “Bogen om skat” her

 

Kommentarer { 0 }

Fristen for indberetning af den udvidede selvangivelse er udsat

Ifølge Lars Greve Hansen fra Regnskabsmail.dk er fristen for indberetning af den udvidede selvangivelse udsat til den 3. juli. Lars skriver, at de har fået det bekræftet ved henvendelse til SKAT, så den er god nok, selv om det ikke fremgår af SKATs hjemmeside endnu.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Skal jeg betale skat af min webcam-indtægt?

SpørgsmålHej Anette Sand.

Jeg skriver til dig, fordi jeg ikke helt kan få styr på, om man skal betale skat vis man er medlem af Dkwebcam, da det er en hobby?

Mvh Maria

SvarHej Maria

Som webcam-model tjener du penge for en ydelse, du leverer. Det er skattepligtigt helt på linje med andre indtægter, man har. Hvis du har nogle udgifter, f.eks. udstyr, som er direkte forbundet med din webcam-aktivitet, og som ikke bruges i andre sammenhænge, så kan du trække de udgifter fra, når du skal beregne din skattepligtige indtægt. Beløbet skal opgives på selvangivelsen. Det er en AM-pligtig indtægt.

Dbh.
Anette

Kommentarer { 8 }

Brevkasse: Hvor kan jeg lære mere om lønsumsafgift?

SpørgsmålHej Anette

Jeg har brug for at lære mere om lønsumsafgift. Har du nogle kurser el.lign. på Regnskabsskolen om det?

N.N.

SvarHej N.N.

Vi har ingen bøger eller kurser som særligt omhandler lønsumsafgift. I de fleste virksomheder er lønsumsafgiftsberegningen ret simpel, og Regnskabsskolen hjælper gerne med at sætte et regneark op til den første beregning, hvis du har et konkret problem. Læs om Regnskabsskolens individuelle undervisning her.

Jeg har på et tidspunkt haft en medarbejder på et lønsumsafgiftskursus hos SKAT. Det var udmærket. Så måske din lokale skatteregion kan hjælpe? Spørg dem! Du kan også kikke her, for at se SKATs aktuelle tilbud: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=316665

Dbh.
Anette

Kommentarer { 0 }