Oversigt | momsfritagelser

Momsfritagelse af undervisning – himlen må vide…

Jeg har tidligere svaret på et brevkassespørgsmål om momsfritagelse vedrørende privat musikundervisning. Det var min helt klare opfattelse, at den type indtægt er momsfritaget. Og det er sådan set stadig min opfattelse.

Men nu har jeg fundet et bindende svar (stadsfæstet af Landsskatteretten) på SKATs hjemmeside, hvor man har nægtet momsfritagelse i forbindelse med undervisning i tegning og maling. Det handler om privat undervisning i lejede lokaler og følger ikke de principper, man ellers skulle mene var gældende.

Du kan se dokumentet her.

Jeg har derfor uformelt konsulteret en konsulent i moms, som arbejder i SKAT, og har fået at vide at “ja, det er en bemærkelsesværdig dom”. Jeg har også fået at vide, at hvis man vil være helt sikker, er man nødt til at søge om bindende svar.

Det med at søge bindende svar er jo ikke ligetil. Som regel vil den selvstændige/borgeren have brug for hjælp af en rådgiver til at få formuleret spørgsmålet ordentligt, og det er jo sjældent gratis. Herudover koster det 400 kr. Så det er et ærgerligt svar. SKAT burde kunne melde fuldstændig klart ud vedrørende momslovens § 13: Er privat musikundervisning momsfritaget eller ej?

En enkelt dom kan ikke ryste hele min verdensopfattelse, så indtil jeg ser noget, som siger det modsatte, vil jeg stadig mene, at privat klaverundervisning er omfattet af momsfritagelsen. Ser eller hører du noget andet, vil jeg meget gerne have besked.

 

Kommentarer { 4 }

Momsfritagelser, lægelige ydelser

Rigtig mange sundhedsydelser er momsfritagede. Sundhedssektoren er for eksempel læger, tandlæger, psykologer, kiropraktorer, hospitaler ““ altså sundhedspleje. Men kun i det omfang, der er tale om ydelser med det formål at diagnosticere, behandle og helst også helbrede sygdomme eller “sundhedsmæssige anomalier”.

Derfor kan læger godt ind imellem levere momspligtige ydelser. Det kan for eksempel være lægeerklæringer i forbindelse med noget andet end “disanosticering, behandling og helbredelse”. Lægeerklæring til kørekort, for eksempel.

Inden for de kosmetiske behandlinger er nogle ydelser som udgangspunkt momsfritagede (f.eks. Korrektion af bryster, øjenlåg mv.) mens andre er momspligtige, herunder botox-behandlinger, peeling mv.

 SKAT har ind imellem mogle sjove sager ““ også inden for momssystemet. F.eks. Har der været en sag (SKM2012.709.SR) om momfritagelse eller moms vedrørende levering af sæd til fertilitetsbehandling. Skatterådet kom frem til, at hvis der er tale om en kvinde, som ikke er fertil, men kun i det tilfælde, er der tale om momsfritagelse. Senere er der dog kommet et bindende svar som fastslår, at også kvinder, som ikke kan få børn på grund af deres partners dårlige sædkvalitet er omfattet.

Har du modtaget en regning fra en læge, måske i forbindelse med en medarbejders helbred, kan der derfor være moms på regningen eller ej – alt efter årsagen til lægeregningen. Er der tale om noget, som direkte eller inddirekte er med til at helbrede, er det momsfrit.

Kommentarer { 0 }