Oversigt | iværksætterspørgsmål

Fryns: Biografbilletter som præmier

I min lille frynsekampagne har jeg fået følgende e-mail:

Her i huset har vi det fryns at vi har ”præmier”.

Vi har XX ansatte der kører store lastbiler som forbruger en frygtelig masse diesel..Vi har en ordning med at chaufføren taster km ind på standeren hver gang han tanker og vi kan så udregne forbrugt diesel pr. km – og ligger det på den ”gode” side af et gennemsnit, ja så får chaufføren 2 biografbilletter. – dette udløses hver måned.

Har chaufføren kørt skadefrit en periode, så får han 4 biografbilletter.

Vi har bestilt billetterne hos XX-biograf og har fået påtrykt vores firmalogo og bruger også biografbilletterne til kunder som en reklamegave –

Dette er en ret billig reklame og folk sætter pris på deres biografbilletter.

Det er en god idé. Især det at producere noget, som kan bruges i flere sammenhænge: Noget som både medarbejdere, samarbejdspartnere og kommende kunder bliver glade for.

Det fremgår ikke af e-mailen, at medarbejderne bliver beskattet af deres biografbilletter, og det tror jeg bestemt ikke, de gør. Muligvis har firmaets revisor valgt, at biografbilletterne falder ind under bagatelgrænsen. Men almindeligvis hører billetter til arrangementer mv., som ikke bruges af medarbejderne samlet f.eks. i forbindelse med en julefrokost, ikke til de skattefri goder.

Bruges billetterne til repræsentation, er der 25% fradrag. Er det reklamegaver (til en værdi under 100 kr.), vil der være tale om fuld fradrag.

Kommentarer { 0 }

Brevkasse: Kilometergodtgørelse til min søn?

Hej Annette,

Jeg har et hurtigt spørgsmål. Jeg har været på konference i Stockholm og har taget toget fra Ringsted til Kastrup. Da jeg skal hjem, bliver jeg hentet af min søn i min bil. Afstand er 58 km. Spørgsmålet er, om jeg må trække 58 km fra – eller 116 da han jo også skal køre hjemmefra?

På forhånd tak.

Generelt set er det kun, når man kører i egen bil (eller biler, man er registreret som bruger af), der kan beregnes kørselsgodtgørelse efter statens takster. Biler, man lejlighedsvis låner eller lejer, kan man betale de faktiske udgifter til. F.eks. leje/leasinomkostning, benzin osv. Så vi kan diskutere, om du overhovedet kan beregne kilometerpenge for din søns kørsel, selvom det kan være rimeligt nok, at han får en kompensation for at hente dig. Det kommer lidt an på karakteren af hele arrangementet. Men hvis kilometerpengene skal beregnes og udbetales til din søn, som vi så antager arbejder for din virksomhed (omend sporadisk og gratis), så er der tale om hele turen.

/Anette

Kommentarer { 0 }

Glædelig lukning af en virksomhed

I Inloco Regnskab er vi med til at åbne mange virksomheder: Registreringen af moms hos SKAT for personligt ejede virksomheder og så en bankkonto med eller uden penge på er det eneste, der skal til. Vi er også jævnligt med til at lukke virksomheder, men heldigvis ikke nær så mange, som vi åbner.

Nogle gange er virksomhedens lukning en stor tragedie. Og i I/S-er kan de afsluttende regnskabsmæssige manøvrer minde meget om en bodeling i forbindelse med skilsmisse: Det kan gå let og smertefrit – eller parterne kan stå i hvert sit hjørne, næsten ude af stand til at kommunikere med hinanden. Så er det, bogholderens evner som mediator kommer på prøve.

I denne uge har jeg lukket to virksomheder. Den ene på grund af subjektivt set uhensigtsmæssige dagpengeregler – det skriver jeg om senere (jeg har lige skrevet til DANA for at tjekke en enkelt regel op, inden jeg fortæller om det). Den anden virksomhedslukning var alene glædelig: Iværksætteren, som har kørt sin virksomhed i tre år, lukker. Hun gider ikke mere. Det har hele tiden været ment som en fritidsvirksomhed (ikke at forveksle med hobbyvirksomhed), og hun har konstateret, at det sjove var at starte firmaet, men driften gad hun ikke. Så hun lukker, går på barsel og så må vi se, hvad der sker hen ad vejen. Danmark siger farvel til en internetbutik. Men der er jo andre at tage af….

Afmeldelsen for moms sker på denne blanket. Der, hvor der især kan være spørgsmål, som ikke alle er opmærksom på, er vedrørende varelager og aktiver i virksomheden: Den slags skal nemlig afhændes mens virksomheden eksisterer eller også skal indehaveren betale skat af at overtage goderne. Der er altså ingen fidus i at købe dyrt udstyr ind for så at lukke. Så bortfalder det skattemæssige fradrag.

Men ellers er det let som ingenting: Udfyld skemaet og send det ind. Luk det sidste regnskab med det samme, så det bliver let til næste selvangivelse. Og så er den sag ude af verden.

Kommentarer { 3 }

Brevkasse: Er mine indskud skattepligtige?

Hej Anette
jeg sider med Stone’s SummaSummarum 3 Entreprice.
jeg har et lille firme der kører i men fritid.

Vi har 3 bankkonti som bruges til:
1 Privat til min faste løn, firma telefon, firma el.
2 Firma til betaling af varer.
3 firma til betaling af husleje.

Når jeg overfører penge fra Privat til firma skal de så bogføres som indtægt og dermed betales skat.

Når jeg overfører penge fra Firma til Privat skal de så bogføres som udgift og som skatte fradrag.

Hvordan kan jeg oprette alle 3 bankkonti i SummaSummarum eller skal de alle lægges under den ene der er i kontoplanen.

Nej. Du skal betale skat af overskuddet  af din virksomhed, dvs. indtægterne minus de fradragsberettigede udgifter. Når du bogfører, skal dine private hævninger bogføres på “mellemregning” eller “hævet kontant i virksomheden”, og dine private indskud på “mellemregning” eller “indskudt kontant i virksomheden”. Disse tre konti er i status, og de kommer derfor ikke til at påvirke opgørelsen af dit resultat og dermed heller ikke din skattebetaling.

Du opretter nye konti i kontoplanen ved at trykke på ctrl+N.  Det er beskrevet i manualen, så slå det op i den, hvis du har en.

Nu er der meget længe til næste gratisk infomøde, men alligevel: Det er den type spørgsmål, man kan få svar på på infomøderne, så kik evt. her på Regnskabsskolens hjemmeside.

Kommentarer { 0 }

Bruttolønsordning – uddannelsesudgifter

Uddannelsesudgifter som bruttolønsordning kan godkendes af SKAT, hvis de opfylder de sædvanlige betingelser for bruttolønsordningen, herunder at arbejdsgiveren skal bære en risiko. Men hvor langt kan man gå?

Som nogle ved, debatterer jeg lidt på Amino, og der lige startet en diskussion om sagen, så hvis du går med vidtrækkende arbejdsgiverbetalte uddannelsesplaner, kan det måske betale sig at følge med her: http://www.amino.dk/forums/p/36079/226883.aspx#226883

Kravene til bruttolønsordningen har jeg skrevet om her. Og jeg modtager meget gerne kommentarer, hvis du har en interessant løsning på din arbejdsplads!

Kommentarer { 0 }